Sprawozdanie z działalności samorządu uczniowskiego 2017 2018Działania całoroczne: Prowadzenie Szkolnego Koła Wolontariatu.. z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi .. Z -ca przewodniczącej - Justyna KuleczkaSprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 praca Samorządu Uczniowskiego odbywała się zgodnie z planem.. W tym też miesiącu odbyły się wybory .Zarządu Samorządu Uczniowskiego: 92,5% Frekwencja na spotkaniach Rady Samorządów Klasowych: 93,2% W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego zostały zrealizowane następujące zadania: 1.Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 - powitanie uczniów, a w szczególności pierwszoklasistów w naszej szkole.Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu semestr I - 2017/2018 Samorząd Uczniowski współdziała z Dyrekcją i nauczycielami.. Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Lubnowych.. Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Lubnowych.. Na spotkaniach ustalane były warunki realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 W roku szkolnym 2017/2018 opiekunami Samorządu Uczniowskiego klas IV - VII były pani Anna Orlicz oraz pani Agnieszka Kwiecień..

Sprawozdanie z działalności.

W semestrze II roku szkolnego 2018/2019 udało nam się zrealizować kilka przedsięwzięć, które wynikały z naszego planu pracy/harmonogramu .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Samorząd Uczniowski współdziała z dyrekcją i nauczycielami.. 12.2018 - Zostały przygotowane obchody Dnia Świętego Mikołaja.. Kwesta na rzecz Hospicjum w szkole.. SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO .Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2018 2019 Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych- cały rok szkolny 1 godz. tygodniowo - „Przygotowanie do konkursów": „Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości" i „ Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie" oraz zajęć dla klas II .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.. W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2017/2018.. w I półroczu roku szkolonego 2017/2018 Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Lubnowych liczy 13 członków.. Działalność Samorządu Uczniowskiego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 polegała na aktywnym udziale uczniów w życiu szkoły i pracy na rzecz społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół nr 3.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY I SEMESTR 2017/2018 r ..

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w II półroczu roku szkolnego 2017 / 2018 format pdf.

Z -ca przewodniczącej - Justyna Kuleczka 3. sekretarz - Dominika WalczakSprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w roku szkolnym 2017/2018.. W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2017/2018.. Na bieżąco odbywała się zbiórka surowców wtórnych - odbiór odbywa się w każdy poniedziałek i czwartek przed lekcjami.. W tym dniu „Mikołajki" rozdawały cukierki wszystkim 'grzecznym dzieciom' Styczeń/Luty 2019.. Sprawozdanie z działalności.. Jego głównym celem jestSPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.. Zorganizowanie akcji charytatywnej na rzecz Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci „Wybudujmy Świetlikowo" Tychy.. Podejmował uchwały dotyczące wyboru patrona szkoły, czwartej godziny wychowania fizycznego i opiniowania kandydatury uczennicy klasy VI Anny Wilmanowicz do nagrody Prezydenta .Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Błoniu w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2011/2012 składa się z następujących osób: 1..

Samorz ąd Uczniowski rozpocz ął działalno ść we wrze śniu 2017 roku.Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2018 / 2019 format pdf.

Jego głównym celem jest rozwijanie u uczniów demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PO II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 Podobnie, jak w I semestrze spotkania Prezydium odbywały się w miarę systematycznie raz w tygodniu w każdą środę, natomiast spotkania Prezydium z przewodniczącymi klas raz w tygodniu, w każdy wtorek.. Opiekunką Samorządu jest pani Marta Litwiniuk.Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 Samorząd uczniowski współdziała z dyrekcją oraz gronem pedagogicznym naszej szkoły.. Samorząd Uczniowski współdziałał z Dyrekcją Szkoły, nauczycielami i rodzicami w .Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w II semestrze roku szkolnego 2010/2011 Samorząd współpracował z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną.. ROK SZKOLNY 2018/2019.. Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018: Przewodnicząca: Zuzanna Szpoton.. Dokonał zmian z Regulaminie Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im.Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016-2017 Samorząd Uczniowski rozpoczął działalność we wrześniu 2016r.. w II półroczu roku szkolonego 2017/2018 Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Lubnowych liczy 13 członków.Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/ 2019 - I semestr; Zobacz sprawozdanie..

W roku szkolnym udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, które wynikały z ...Sprawozdanie z działalności SU Pobierz (docx, 20,2 KB) Podgląd treści.

Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.. Zastępca przewodniczącej: Krzysztof Bizoń.. Sekretarze: Milena Studencka, Wojciech BorakSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.. do góryDZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I PÓŁROCZE 2016/2017 KONKURSY SZKOLNE Konkurs " Maryja z różańcem " dla uczniów kl. 1- 3 AKCJE Sprzątanie świata 2016 - Podaj dalej… Drugie życie odpadówSprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Błoniu w roku szkolnym 2011/2012 Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2011/2012 składał się z następujących osób: 1.. Samorząd Uczniowski powołał Komitet Doradczy.. Opiekun: Maciej Adamczak Przeprowadzone i wspierane działania: Reorganizacja pracy samorządu, sporządzenie regulaminu, przeprowadzenie wewnętrznych .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.. W I półroczu zrealizowaliśmy następujące zadania wynikające z regulaminu i planu pracy SU: WRZESIEŃ 1.12.2018 Została przeprowadzona zbiórka charytatywna przy współpracy z Caritas.. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019 Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywały się raz w tygodniu, z wyłączeniemZarządu Samorządu Uczniowskiego: 92,5% Frekwencja na spotkaniach Rady Samorządów Klasowych: 95,2% W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego zostały zrealizowane następujące zadania: 1.Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 - powitanie uczniów, a w szczególności pierwszoklasistów w naszej szkole.sprawozdanie z dziaŁalnoŚci samorzĄdu uczniowskiego W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 W drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018 odbyły się trzy zebrania Samorządu Uczniowskiego.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opiekunowie: SU to jeden z organów szkoły zrzeszający całą społeczność uczniowską w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców i administracji szkolnej.. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018 przeprowadzono dziewięć zebrań Samorządu Uczniowskiego.. 01.2017 Odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego, na którym zostały omówione sprawy .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JARACZEWIE Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI ZA I ŚRÓDROCZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 Opiekunowie Samorz ądu Uczniowskiego: p. Sylwia Dyderska, p. Marcelina Frankowska, p. Iwona Niewrz ędowska.. Sprawozdanie z I Dnia Wiosny format doc format pdf .. Szkoła Podstawowa nr 13 ..Komentarze

Brak komentarzy.