Uzupełnij pytania używając was lub were następnie napisz krótkie odpowiedzi2013-02-25 15:47:57 Uzupełnij zdania, używając was lub were .. Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o uzupełnij pytania używając was lub were następnie napisz krótkie odpowiedzi were you at home last nightKliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Uzupełnij pytania,używając Was lub Were.Następnie napisz krótkie odpowiedzi2 Przeczytaj pytania i odpowiedzi, uzupełnij luki.. *3-Uzupełnij dialog.. i were dla pozostałych osób) rządzi się swoimi prawami i tworzy pytanie przez zmianę szyku, czyli występuje przed podmiotem.Pytanie w tym przypadku obywa się bez operatora.Krótkie odpowiedzi są reakcją na pytania ogólne, czyli takie, na które można odpowiedzieć tak lub nie.Samo yes lub no nie jest elegancką odpowiedzią na pytanie ogólne.. This is the life!2.23 Odpowiedz na pytania z ćwiczenia 3.. Następnie napisz w zeszycie życiorys Jana Pawła II, uzupełniając luki wyrazami z ramki.. Napisz określniki czasu dla podanych dat.. Dzisiaj praca z tekstem: 1.Ex.. Musimy jeszcze użyć czasownika, za pomocą którego pytanie zostało zadane (będzie to np.Pytania i odpowiedzi w czasie Past Simple z czasownikiem TO BE.. Past Simple: krótkie odpowiedzi.. następnie napisz odpowiedzi 2012-09-09 11:24:561 Ćwiczenia utrwalaj Ące zagadnienia gramatyczne dla uczniÓw szkoŁy podstawowej opracowała: anna kargulOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Uzupełnij pytania, używając Was lub Were.

*2-Uzupełnij luki w wyrażeniach.. poza zadaniami w podręczniku mieliście równiez zrobić zadania powtórzeniowe w zeszycie ćwiczeń.Napisz pytania i krótkie odpowiedzi z czasownikiem be w czasie past simple.. 2.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Tworzymy je dodając do słów Yes albo No osobę i czasownik posiłkowy.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. 1 Uzupełnij zdania twierdzące i przeczące w czasie Past simple.. Następnie napisz krótkie odpowiedzi.Uzupełnij pytania i odpowiedzi 2012-11-03 12:15:03 Uzupełnij pytania czasownikami z nawiasów we właściwej formie.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Odpowiedź (poparta .. Zróbcie zdjęcie i prześlijcie mi do oceny jako prace domową do poniedziałku 18 maja.. 5 Uzupełnij pytania, używając wyrazów w nawiasach w czasie Present perfect.. Kliknij tutaj, jeśli chcesz otrzymać maila, gdy produkt się ukaże.. 2013-02-25 15:47:57 Uzupełnij zdania , używając was lub were.Zródlo 1.. Uzupelnij pytania uzywajac do lub does nastepnie napisz krotkie odpowiedzi 2. uzupelnij dialog wyrazeniami w odpowiedniej formie DAJE NAJUzupełnij zdania, używając was lub were..

Uzupełnij zdania, używając was lub were.

Uwaga możesz użyć nie więcej niż 3 słów w każdym z pytań; uzupełniając pytania używaj he/his.. Następnie napisz krótkie odpowiedzi.. *6-W zeszycie napisz pytania.. Nie używamy już żadnych operatorów.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. 2012-03-06 19:07:29Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Uzupełnij pytania, uzywając Do lub Does.. Do you like her?W zadaniu 6 należy uzupełnić pytania, w pytaniach, podobnie jak w przeczeniach czasownik ma formę podstawową.. itd.Present Simple: krótkie odpowiedzi.. W zadaniu 7 należy uzupełnić zarówno pytania, jak i odpowiedzi.. Dogodny ruch cen oraz utrzymujący się na rynkach Europy Zachodniej duży popyt na polskie zboże (sprzedawane głównie za pośrednictwem Holendrów) wywołał wśród szlachty określone postawy, które można by nazwać ,,dogmatem spichlerza".Pytania.. Alex / at school yesterday / .. (Potrafię używać THERE WAS/THERE WERE, aby powiedzieć, że: 1.something happened or took place in the past (coś się wydarzyło lub miało miejsce, odbyło się w przeszłości) .. lub THERE WERE (dla liczby MNOGIEJ) .Jak widać, oprócz odpowiednio odmienionego czasownika to be, nie potrzebujemy już drugiego czasownika w pytaniu.. Aby odpowiedzieć na pytanie w Present Simple, możemy użyć krótkich odpowiedzi..

Następnie napisz krótkie odpowiedzi.

Fragment współczesnego opracowania.. 2011-12-18 15:59:45 Uzupełnij pytania wlaściwa formą czasownika be.. (Czy byłam tu w zeszły wtorek?). Jeśli używamy czasownika „to be", pytanie tworzymy przez przestawienie tych słówek na początek zdania, czyli przez tzw. inwersję, a szyk zdania wygląda następująco: Was/were + podmiot + reszta zdania np.: Was + I + here last Tuesday?. 2013-05-20 15:44:44 Uzupełnij pytania i krótkie odpowiedzi .. Odpowiadając przecząco należy również zaprzeczyć do lub does słowem not.. 2 Napisz pytania w czasie Past simple, używając Was there / Were there.Następnie przejdź do pytań z lukami na dole strony.. Napisz krótkie odpowiedzi .. Pytania w czasie Past Simple z użyciem czasownika "TO BE" tworzymy przez inwersję, czyli zamieniamy miejscami podmiot i orzeczenie.. 2013-10-15 15:15:28Napisz pytania z formą will i krótkie odpowiedzi.. Pytania należy uzupełnić tak, żeby miały logiczny sens.. *5-Wyobraź sobie, że dzisiaj jest FRIDAY 15th JUNE 2018.. VZobacz 1 odpowiedź na zadanie: 1.. Uzupełnij pytania, używając Was lub Were.. *4-Napisz w zeszycie brakujące zdania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt