Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia wypełnionyw wieku przedszkolnym.. IPET na drugi etap edukacyjny.. Indywidualny plan pracy z uczniem słabym dla uczennicy Technikum Usług Fryzjerskich.. PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Czy realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu można zaplanować w IPET na .arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia Cybulska R .. Słabe strony: wycofywanie,10.. Klaudia Strzeszewska.. Wycofanie, zamknięcie się w sobie, trudności z pisaniem.. Zawartość i konstrukcja IPET.. Bardziej szczegółowo Strona 1 z 2ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIAZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMIGimnazjum nr XX w Poznaniu, ul.Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia WOPFU • Dokumentacja • pliki użytkownika worekpelenpomyslow przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Wzór WOPFU przykładowy arkusz.docxWielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka po pierwszym półroczu.. Informacje zebrane od rodzica/opiekuna xxxxxxx jest chłopcem energicznym i pogodnym, bardzo dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej.. Cała część III w szczególny sposób poświęcona jest analizie zadań dyrektora.1.. Opublikowano: 14 maja 2016 roku.. Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka należy dokonać każdorazowo po złożeniu w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w takim czasie, by możliwe było dotrzymanie określonego w przepisach terminu opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia..

Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - IPET.

Title: A6ED09BD Author: eko-tur Created Date: 5/23/2012 1:47:56 PM .PROPOZYCJA ARKUSZA WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Grudziądz.. WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania Mocne strony ucznia (przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, trudności (predyspozycje, uzdolnienia, dobrze opanowane umiejętności) Obszary wymagające wsparciaZespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje bowiem okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.PODSUMOWANIE OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Istotne treści przewodnika zawarto w częściach od III do VII.. Katarzyna Wierzbowska.. , (2017), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego , Warszawa: ORE.rozwiązania i narzędzia (np. arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, IPET-y) mogą być modyfikowane, a wręcz potrzeba, by były doskonalone.. Jolanta Jarmuł .Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia - IPET Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPET - załącznik IPET - najczęstsze pytaniawielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, adekwatnie do jego potrzeb z uwzględnieniem mocnych stron (§ 6 ust..

10.Arkusz wielospecjalistycznej-oceny-funkcjonowania-ucznia (1) 1.

Czy dla dziecka, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego trzeba opracować nowy IPET?. Imię i nazwisko dziecka/ucznia urodzenia klasa wychowawca Nr orzeczenia/opinii ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Źródło informacji Rozpoznanie Potrzeby ucznia Orzeczenia .. Zaproponowane arkusze WOPFU i IPET mogą stanowić inspirację dla nauczycieli i specjalistów ze szkół w opracowaniu własnych wzorów tych dokumentów.Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie warunków kształcenia uczniów niepełnosprawnych).Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia Mieszane zaburzenia zachowania i emocji, astma oskrzelowa, dysleksja rozwojowa.. Rozwój intelektualny na poziomie normy wiekowej .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA (załącznik nr 6)  Imię i nazwisko ucznia Data urodzenia   Dane szkoły/placówki klasa/grupa wychowawcza I   Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia   DIAGNOZY CZĄSTKOWE   Źródło informacji Analiza funkcjonowania  Zachęcamy do zapoznania się z propozycją arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz indywidualnego programu-edukacyjno-terapeutyc znego (IPET), opracowanych zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego..

pobierz: wopfu dla przedszkola.odt, 0.01 mb ... do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka .

Mocne strony ucznia: wysoka kultura osobista, duży zasób słownictwa naukowego, uczciwośd, chęd pokonywania trudności.. Data urodzenia x.xx.1996 r. Dane szkoły Publiczne Gimnazjum w G. klasa/grupa II b Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 22.09.2011 r. DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowaniaArkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia .. Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia - KIPU -ARCHIWALNA Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice.. PROPOZYCJA ARKUSZA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNEGO Nauczyciele1 Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza orzeczenia, opinii Informacje od rodziców ucznia Obserwacje wychowawcy i nauczycieli Analiza funkcjonowania Chłopiec z zespołem Aspergera.. PYTANIA I ODPOWIEDZI.. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaARKUSZ POMOCNICZY DO OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA PRZEZ NAUCZYCIELA(zawartej w arkuszu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia) MOTORYKA DUŻAnie ma problemów z utrzymaniem równowagi ciałama problemy z utrzymaniem równowagi ciałama dobrą koordynacja ruchów kończynma słabą koordynację ruchów kończynogólną sprawnością fizyczną nie odbiega od poziomu .Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz IPET Warsztat pracy..

... arkusz wopfu dla sp.

ocena poziomu funkcjonowania ucznia Data Podpisy członków Zespołu Podpis rodziców .. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Author: Stacja 10 Last modified by: sala 302 Created Date: 10/30/2019 12:44:00 PM Other titles: ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA .Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.. PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych; Obszar funkcjonowania: Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze: Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia Paulina M..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt