Wycieczki sprawozdanie dyplomowanyGratuluję kolejnego sukcesu!. 5 „Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r. .. w którym zajęła I miejsce i wyjechała na wycieczkę zorganizowaną przez Pana Profesora Jerzego Buzka do Brukseli; .. Pomagałam w przygotowaniu sprawozdania za okres stażu nauczycielowi stażyście.. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. 2 pkt 1.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego MARIOLA KATARZYNA WALAS nauczyciel mianowany Nauczany przedmiot: język niemiecki Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 Data zakończenia stażu: 31.05.2011 Miejsce zatrudnienia: Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im..

Podobnie też napisałam sprawozdanie.

31 maja 2006 zakonczylem swoj staz na nauczyciela dyplomowanego.. W maju 2009 roku sporządziłem sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i złożyłem go Dyrektorowi szkoły w dniu 05.06.2009 roku wraz z wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w celu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.Warunkiem nadania stopnia awansu zawodowego jest: odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego (staż mogą odbywać nauczyciele pracujący co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i zatrudnieni m.in. w szkołach i placówkach, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam w 2001r.. Tabela składała się z 4 kolumn (paragraf, zadania, forma realizacji, czas)..

ponizej zamieszczam sprawozdanie z realizacji zadan w wersji dla dyrekcji szkoly.

Andersena Mała Syrenka.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Wówczas nawet 30 dni na napisanie sprawozdania może się okazać za krótkim okresem na przygotowanie sprawozdania.Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.. 7 ust.. 3 pkt 4 lit. a rozporządzenia: Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Dokumentacja awansującego dyrektora szkoły.. Imię i nazwisko KatarzynaLangenfeld Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa im.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Wprowadzenie Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2008 r., który trwał do 1 sierpnia 2011 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego §8ust.2 pkt 1 UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓWW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI Zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego 1.Katalog Anna Sygut, 2015-06-24 Miedzyrzecze Biologia, Sprawozdania Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia technicznePlan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego pisałam w tabeli..

Zamiescilem tez dokumentacje w formie zalacznikow, potwierdzajaca spelnienie zadan.Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

2NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGONa okres odbywania stażu od 01 września 2013r.. Za swoje jedno z największych osiągnięć w pracy zawodowej-jako nauczyciel mianowany matematyki-uważam to, że po latach, gdy przychodzą do mnie absolwenci w "odwiedziny" ( i nie koniecznie są to wychowankowie) oprócz miłej rozmowy, radości z ich małych-dużych sukcesów dziękują mi nie tyle za wiedzę, którą im przekazywałam ale za rady .SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .Pytanie odnośnie sprawozdania ze stażu na dyplomowanego.. i ukończyłam w 2005r.. Post autor: moniamich77 » 2010-04-28, 11:03 Jestem na etapie pisania takiego sprawozdania i udało mi się już napisać co w trakcie stażu udało mi się zrealizować.Podstrona 2 - Omówienie układu teczki - część A..

Zarówno plan jak i sprawozdanie pisałam wg starych paragrafów.Najlepiej pisać sprawozdanie w trakcie stażu, nie będziemy wtedy zaskoczeni dniem 31 maja kiedy skończymy staż i nie będziemy pamiętali co wydarzyło się podczas minionych 2 lat i 9 miesięcy.

Podstrona 3 - Omówienie układu teczki - część B.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO (okres stażu od 01 września 2013 roku do 31 maja 2016 roku) .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Jestem nauczycielem pracującym w jednym z bydgoskich liceów.. do 31 maja 2016r.Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy2016Imię i nazwisko: mgr Piotr NawratZespół Szkolno-Przedszkolny im.Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […] Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera .wycieczkę do Ciechocinka (Rancho pod Olszyną) - 05.06.2009 r. wycieczkę do Torunia (Planetarium „Cudowna podróż", zwiedzanie Starówki) - 24.06.2010 r. W okresie stażu: wycieczkę do Kruszwicy (Mysia Wieża, rejs „Rusałką", Nadgoplański Park Tysiąclecia) - 09.06.2011 r.Witam!. Plan rozwoju zawodowego.. JędrzejaOPIS I ANALIZA REALIZACJI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH w § 8 ust.. Jana III Sobieskiego w Brzeznej Przedmiot Edukacja wczesnoszkolna Stopień awansu zawodowego Nauczyciel mianowany Data rozpoczęcia stażu 01 września 2015r.Sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Na improwizowaną wycieczkę zaprosiłam dzieci do Irlandii - zielonej wyspy.Witam..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt