Dłuższe i krótsze formy zaimków ćwiczeniaZapoznaj się z zasadami stosowania dłuższych i krótszych form zaimków.. Formy tobie, ci, ciebie, cię, tobą itd.. Jedyny problem stanowi forma biernika liczby pojedynczej zaimka wskazującego ta.. Wszystkie inne zaimki dzierżawcze (dein, sein, ihr, unser, euer, ihr) deklinują się według tego samego systemu, czyli dodaje się te same końcówki:Krótkie formy wypowiedzi - ćwiczenia w redagowaniu.. Kipling przez dłuższy czas mieszkał w hotelu i rachunki opłacał w bankach czekami.Odmiana zaimków dzierżawczych (Possesivartikel) Tabela poniżej przedstawia odmianę zaimka dzierżawczego „mein".. Zaimki to małe pożyteczne słówka, które bardzo ułatwiają porozumiewanie się.. Zaimkami są również wyrazy, którymi pytamy o części mowy.Odmiana zaimków przymiotnych jest łatwa.. Ćwiczenie 6/19 i 7/19 (ustnie) 2.. Wbrew pozorom zasada ich użycia wcale nie jest trudna.W odmianie tych zaimków również występują formy dłuższe i krótsze.. Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 44294 razy.. Bardzo często słyszy się niepoprawną formę tego zaimka, np. w zdaniu: „Podaj mi tą książkę" zamiast poprawnej: „Podaj mi tę książkę".Wprawdzie dłuższe formy zaimków są przeznaczone właśnie do tego, żeby używać ich na początku i na końcu zdania, nie oznacza to jednak, że każde zdanie rozpoczynające się dłuższą formą zaimka jest właściwie skonstruowane..

Dłuższe i krótsze formy zaimków - zasady.

Zaimki wskazują na osoby, przedmioty, cechy itd.bez dokładnego ich nazywania.. TERAZ CZAS NA CHWILĘ PRZERWY!. -> ŹLE!. Przeczytaj poniższe zdania wstawiając dłuższe lub krótsze formy zaimków w odpowiednich formach gramatycznych: (0-3p.). Powstały one w wyniku procesu fonetycznego - ściągnięcia (kontrakcji) samogłosek przedzielonych j, np. oje przeszło w e, oją - w ą, tzn. mojego w mego, moją w mą.InterrogativeReflexiveRelativeDemonstrativePersonalPronounsIndefinite Testy i Ćwiczenia - zaimki (pronouns) Ćwiczenia - zaimki (pronouns)W słowniku języka polskiego znajdziesz zaimki w formie podstawowej, czyli w mianowniku (jeśli odmieniają się przez przypadki), w rodzaju męskim (jeśli odmieniają się przez rodzaje) i w liczbie pojedynczej (jeśli odmieniają się przez liczby).. W czwartek wykonać pracę domową: -w notatkach odmienić przez przypadki zaimki: ty oraz nasz -zeszyt ćwiczeń 1 s.48, 3 s. 49, 4 s. 49 -kartę pracy z ćwiczeniem 8 i 9 ze strony szkoły 3.Pamiętaj też o tym, kiedy stosujemy dłuższe i krótsze formy zaimków.. Co uczeń powinien zrobić: 1.. Ćwiczenie 8/19 do zeszytu .. ZAIMKI a) dłuższe: jego, mnie, ciebie, tobie, jemu, sobie (na początku zdania) .5.. Przeczytaj poniższe zdania wstawiając dłuższe lub krótsze formy zaimków w odpowiednich formach gramatycznych: (0-3p.).

Dłuższe i krótsze formy zaimków.

Używając zaimków, popraw tekst tak, aby uniknąć powtórzeń.. Zrób zdjęcie pracy i wyślij na maila służbowego.. Nie należy bowiem w ogóle umieszczać zaimka na początku zdania, jeśli nie ma po temu wyraźnego powodu.Formy akcentowane to formy dłuższe, które stosujemy na początku zdania lub po przyimku (np. "Mnie to ćwiczenie nigdy nie wychodzi", a zaimki nieakcentowane, to zaimki krótsze, stosowane w środku lub na końcu zdania (np. "To ćwiczenie nigdy mi nie wychodzi"), ale również wtedy gdy odnosimy się do rzeczownika rodzaju nijakiego ("to .Rozgrzewka na WF ma na celu wstępne przygotowanie mięśni do wysiłku oraz udoskonalenie umiejętności przydatnych w danej dyscyplinie (np. piłce siatkowej, koszykowej, bieganiu).Pierwsza część powinna składać się z ćwiczeń biegowych i rozgrzewających wszystkie części ciała, druga - z bardziej specyficznych ćwiczeń skupiających się na konkretnych partiach mięśni.Zaimki osobowe mają w niektórych przypadkach po dwie formy, obie są poprawne, natomiast mają inną pozycję w szyku zdania.. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy chcemy podkreślić ten zaimek:Wpisz odpowiednie formy czasowników bin, bist, ist.. Podręcznik część 2, str. 19.. Piszemy ją zawsze łącznie z przyimkiem, np. „doń", „zeń", „nań".. Znaczą one to samo, ale jest różnica w stosowaniu ich w zdaniach..

Dłuższe i krótsze formy zaimka.

/ Nie podoba mi się ten film.. W tym zdaniu poprawnie jest "wyjaśni ci".Opis: Krótkie formy zaimków na początku zdania: Komunikat: Na początku zdania należy użyć dłuższej formy zaimka: Mnie.. Zwykle dłuższe formy stosujemy na początku zdania, zaś krótsze w środku: Mnie się ten film nie podoba.. 2013-10-08 19:14:11 Do podanych definicji dopisz odpowiednie hasła.. Kategoria: Błędy składniowe (ID: SYNTAX) Niepoprawne zdania wykrywane przez tę regułę:: Mi się wydaje, żeś kiep i pacan.1.. W języku polskim nie używa się w funkcji podmiotu zaimków 1. i 2. osoby, chyba że chcemy wyraźnie podkreślić, że to te osoby wykonują wyrażoną w zdaniu czynność.Przede wszystkim trzeba sobie uzmysłowić, że w języku polskim w odmianie zaimków osobowych w kilku wypadkach występują formy dłuższe, pełne (mnie, tobie, ciebie, jego, jemu) oraz formy krótsze (mi, ci, cię, go, mu).. Zauważ, że niektóre zaimki mają dłuższe i krótsze formy, np. jego/go, ciebie/ cię, tobie/ ci.. to formy utworzone od zaimka ty.Zaimek - to część mowy zastępująca inne części mowy.. 2014-10-14 23:11:15Wykonaj ćwiczenia 1, 2, 3 /103 - 105 .. Mowa oczywiście o: mi - mnie, ci - tobie, mu - jemu/niemu, cię - ciebie, jej - niej..

Temat: Trudne formy zaimków.

Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?. Niektóre z zaimków mają również swoją dłuższą formę i to właśnie z nimi bardzo często mamy problem.. Nie podoba mi się to.. O kłopotliwych zaimkach .. B. Chciałbym przeprowadzić z (oni) wywiad, ale nie mam jak (oni) o tym powiedzieć, ponieważ nie znam języka migowego.1.. mię (Blpoj), ciebie/ cię (D, Blpoj), tobie, ci (Clpoj), jego, go (D, Blpoj), jemu, mu (Clpoj) - to dłuższe i krótsze formy zaimka, nazywane też akcentowanymi i nieakcentowanymi.. Pewnego razu Kiplingowi zdarzyła się zabawna przygoda.. Ważne jest jednak, by używać ich w odpowiedniej formie.Zaimki krótsze wprowadzamy w środku zdania, np.: Nie było GO w domu.. Przepisać notatki do każdej lekcji ze strony szkoły.. Wolę tobie to dać, a nie Ani.1.. Praca domowa: wykonaj ćwiczenie 5/29 (ćwiczeniówka)- Prześlij odpowiedź do piątkuDo apelu o to, by nie bać się stosowania krótkich zaimków zmobilizowało mnie radio, które kolejny raz zareklamowało poradnik "Jak dostać rentę" słowami: "wyjaśni tobie gazeta.". Dlaczego tobie?. Stosujemy je tak samo jak omówione wcześniej dłuższe i krótsze formy zaimka on - dłuższe na początku zdania i pod akcentem wyrazowym, krótsze w pozostałych wypadkach, np.: Mnie się to nie podoba.. Krótsze formy: mi, ci, cię, go, mu występują w .Forma „-ń" to krótka forma poprzyimkowa - tylko rodzaju męskiego.. Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>> * szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny .Hiszpański czas przeszły dokonany, czyli pretérito indefinido obfituje w czasowniki nieregularne.Warto je znać nie tylko po to, by móc poprawnie mówić po hiszpańsku, ale również dlatego, że formy indefinido przydają się, na późniejszym etapie, przy nauce trybu subjuntivo imperfecto.Tak wiem, czas pretérito indefinido nie jest ulubionym czasem uczniów z uwagi na sporą ilość .mianownika w ćwiczeniu 6 do podanych zaimków.. / Pomieszało ci się w głowie.. Rudyard Kipling, autor słynnej Księgi dżungli, wiele podróżował.. Mnie, mi (Clpoj) mnie/ przest.. Odmiana zaimków.. Przeczytaj i przeanalizuj treść na marginesie str. 19.. B. Chciałbym przeprowadzić z (oni) wywiad, ale nie mam jak (oni) o tym powiedzieć, ponieważ nie znam języka migowego.Dłuższe na początku, krótsze w środku.. Bardzo MI się to podoba.. W swoim tekście podkreśl użyte formy zaimków.. 2012-11-05 16:47:22 Wpisz „ó" lub „u" do podanych związków wyrazów, dopisz formy liczby mnogiej wyrażeń.. Dłuższe i krótsze formy zaimków - zasady.. Na końcu zdań NIGDY nie zostawiamy zaimków, np.: Zostałam skrzywdzona przez NIĄ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt