Przeczytaj tekst które z podanych odpowiedzi ac poprawnie go uzupełniają if visitingUWAGA!. Zakreśl literę A, B, C albo D. Zakreśl literę A, B albo C.. Angielski - podstawa, czyli matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym.. Odpowiedzi i arkusz CKE z poziomu podstawowego .Egzamin maturalny z języka angielskiego Poziom rozszerzony - część II MJA_1R Strona 3 z 7 Zadanie 6.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Z podanych odpowiedzi (a, b i c) wybierz właściwą reakcję.. It hasPrzeczytaj teksty.. Zakreśl literę A, B lub C.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania.. Słuchaj uważnie tekstów do zadań 1−4, które zostaną odtworzone z płyty CD.. Tekst MÓJ ZAUŁEK jest przykładem reportażu, ponieważ autor A. odtwarza przebieg opisywanych zdarzeń, cytując relacje uczestników.. Uwaga!. Zakreśl literę A, B, C lub D.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-5.Przeczytaj tekst i zaznacz prawidłowe odpowiedzi.. I use / play the.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 🎓 Z podanych odpowiedzi A-C wybierz tę, która poprawnie uzupełnia luki.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Nauka drugiego języka obcego to super stymulacja dla mózgu, który zaczyna działać na pełnych obrotach, pozwalając nam nie tylko na szybsze przyswajanie wiedzy językowej.Zadanie 8..

Spośród podanych wyrazów wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki.

Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.. Zakreśl literę A, B lub C. Zakreśl literę A, B albo C.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i poprawny gramatycznie tekst.. Uzupełnij luki 1-4, wybierając jedną z podanych możliwości a,b lub c, tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo teksPRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Przeczytaj tekst.. 6.1.Przeczytaj tekst.. B. in a .Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język niemiecki Zadania i rozwiązania: Język niemiecki.. Od rana poziom podstawowy, po południu - rozszerzony.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Nie używaj korektora.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1 - 10.3.. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru, np. od A do F. Odpowiada im następujący .Przeczytaj teksty.. Uwaga!. B. formułuje na podstawie faktów tezę, którą potem uzasadnia argumentami.1 Przeczytaj tekst.. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.Strona 8 z 8 Zadanie 10..

W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

Na tej podstawie zdecyduj, które z podanych zdań (10.1.-10.3.). są prawdziwe (TRUE), a które fałszywe (FALSE).. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. FBezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, wyrażenia i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.Nie tylko zapewnimy Ci poprawnie odrobioną pracę domową, ale też poznasz zasady oraz sposoby na rozwiązywanie kolejnych zadań już całkowicie samodzielnie.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Erica 7.1.. Przeczytaj teksty.. 7.1.1 Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. (5 pkt) Usłyszysz dwukrotnie wywiad z wynalazcą.. 2012-02-15 18:14:50 Przeczytaj tekst .. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 10.1.-10.3.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wyrazy wpisz do tabeli.. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.Przeczytaj tekst.. Każde zadanie z angielskiego w naszym serwisie zostało wykonane przez nauczyciela języka angielskiego, lub osobę, która zna go perfekcyjnie.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania..

W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

in big halls.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj poniższy tekst.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. (3 pkt) Przeczytaj tekst i przeanalizuj obrazki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D.. 6.1. a.Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Zadanie 10.. Zakreśl literę A, B albo C.. ZADANIE 7 Przeczytaj tekst.. Uwaga!. To z nim zmagali się maturzyści trzeciego dnia egzaminów.. A. play B. have C. go D. look E. do F. take Zadanie 11Zobacz tekst, który uczniowie musieli przeczytać do zadania 7.. Angielski - ten język maturzyści zdają w poniedziałek, 8 maja.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, by otrzymać logiczny i˙gramatycznie poprawny tekst.. Wstawione słowa zostały pogrubione w tłumaczeniu.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Przeczytaj tekst.. Angielski.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Wpisz odpowiednią literę (A - F) obok numeru każdej luki.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt