Przykładową opinia opiekuna stażu 2019Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.. Wręczana jest na koniec lub po zakończeniu współpracy.. Omówienie przebiegu i efektów z opiekunem stażu.. Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.. Kontrakt pomiędzy opiekunem stażu a nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego.. Opiekun stażu: mgr Paulina Kwaśniewska- Świercz III.. Numer 156, Październik 2020 r. TEMAT NUMERU Komu przydzielać zajęcia specjalistyczne.. Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 Wyniki nadzoru i ewaluacji, klasyfikacja .. Nauczyciele kontraktowi i mianowani ostateczny termin oceny pracy będą mieli do 31 sierpnia 2023 roku.. CELE STAŻU: Cel główny: • Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Cele szczegółowe: • Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.Opis kolejnych kroków zakończenia stażu w swojej placówce.. Data publikacji: 12 Czerwiec 2019.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Analiza wymagań, które należy uwzględnić w sprawozdaniu dla dyrektora z przypisanymi do nich wymaganiami.. Nowe zadania i obowiązki opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Zobowiązanie do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego w trakcie stażu; PAKIET: Maj 2019.. Sylwia Gajewska.. Zakończenie stażu i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej..

4 KN: wyznaczenie opiekuna stażu.

6 i 7 KN: pismo dyrektora do rady rodziców o opinię o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego.. Zgodnie z art. 9c ust.. Termin zakończenia stażu 31.05.2020 r. 3.. ?Sprawdź, jak krok po kroku wygląda procedura oceny pracy nauczyciela po stażu zakończonym od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 r. Pozostało jeszcze 93 % treści Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.Opinia opiekuna stażu .. Imiona i nazwisko nauczyciela: 2.. Nie musi być zatem wyłącznie pozytywne.Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu.. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.. DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE.. Występują również opinie poufne, czyli takie których nie zna osoba opiniowana.. Nazwa szkoły: 4. .. Numer 157 Listopad 2020 r. TEMAT NUMERU Zatrudnienie pracownika z art. 15 UPO - praktyczne wskazówki.. Pobierz (docx, 15,0 KB) Podgląd treści.. Pobierz.. zawarty pomiędzy.1) zasięga opinii rady rodziców; 2) w przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego, zasięga opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu; 3) na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasięgnąć opinii doradcy metodycznego wychowania przedszkolnego na temat pracyOkres stażu: 01.09.2019 - 31.05.2022 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowanyOpinia wydawana na życzenie zainteresowanego jest zwykle opinią pozytywną..

Zajmowane stanowisZadania opiekuna stażu.

Teczka na kontraktowego mianowanego dyplomowanego.. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karty Nauczyciela z późniejszymi zmianami 1.. Numer 155 - Sierpień/Wrzesień 2020 r.Opiekun stażu.. Takie pismo jest zbiorem subiektywnych opinii.. Trzebiatów.. Przyjmuje się, że jeśli w takiej sytuacji miałaby być opinią negatywną, nie należy jej wystawiać.. planowo, świadomie oraz aktywnie uczestniczył(a) w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, wzbogacając dzięki nim swój .dyrektor ma 21 dni na na tzw. ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, którą przygotowuje po zapoznaniu się z projektem oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu przygotowanym przez opiekuna stażu i zasięgnięciu opinii rady rodziców (ocena dorobku jest pozytywna lub negatywna),Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego mgr Anna Józefiak Data rozpoczęcia stażu: 01.09.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego - Teresa.Wzór 10.. 4 KN: przydzielenie nauczycielowi stażyście lub nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu.. Gwarancja aktualności poradników.. Jeśli w ramach własnego rozwoju zawodowego podjęłaś się funkcji opiekuna stażu, to materiał który przedstawiamy może być Ci bardzo pomocny w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji.miejscowość, data Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani ..

Czas trwania stażu: 01.09.

Analiza efektów realizacji planu rozwoju zawodowego.. Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.. Dokumentacja jaką należy złożyć do komisji kwalifikacyjnej.. Sylwia Dmiterczuk.. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r. 2.. Dodaj do teczki Przypnij do kalendarza.. 7.Począwszy od 1 stycznia 2019 roku, ocena pracy nauczyciela odbywa się raz na pięć lat, począwszy od chwili stania się nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym.. Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony dokument, jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czyKontrakt z opiekunem stażu w portalu Edux.pl.. 5 KN zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust.. Podgląd dokumentu.. Data i miejsce urodzenia: 3.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty opracowany przez opiekuna stażu.. W opinii o pracowniku jej zasadniczymi elementami są (por. Kienzler 2013: 471):prowadził(a) zajęcia dydaktyczne (w wymiarze jednych zajęć w miesiącu) w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, omawiał je i analizował wraz z hospitującym go nauczycielami.. Bardziej szczegółowoOpinia opiekuna stażu Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka niepubliczna, inne, szkoła ponadpodstawowa Ostatnia aktualizacja: 12 Czerwiec 2019Dodano: 18 lutego 2019 A A A Sprawdź, czy dodatek funkcyjny na czas pełnienia funkcji opiekuna stażu powinien być przyznawany do 31 maja, czy 31 sierpnia danego roku, w którym nauczyciel kończy staż.Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!.

Opiekun stażu: Katarzyna .

Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansuData publikacji: 4 września 2019 r. Poleć znajomemu Sprawdźmy, jak krok po kroku przebiega realizacja stażu od 1 września 2019 r, w tym m.in. kto może otworzyć staż, jak ustalić termin jego rozpoczęcia i zakończenia oraz kiedy dyrektor lub wicedyrektor mogą być opiekunami stażu.Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.Art.. Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu.STAŻ 1.. Przykładowy układ teczki i fragmenty opisu i analizy.2019-04-17 Średnia ocena 0,00 Pobrań 234.. Podstawa prawna: art. 9c ust.. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.Pozytywna opinia opiekuna stażu i dyrektora.. Grodków.. W przypadku nauczyciela stażysty rola opiekuna stażu .Opinia stażysty.. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pedagog rozpocznie staż w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.Opinia o pracowniku - co to jest Opinia o pracowniku jest dokumentem, który sporządza pracodawca na prośbę byłego pracownika..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt