Wzór rocznego sprawozdania wychowawcy klasyPraca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Sprawozdanie z dnia 24.09.. 6 czerwca 2020 at 11:25.. Oddział pracuje od godziny 8.00 do godziny 15.00.Dzień dobry.. 3.Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.. Toruń .. wzór.. Pozostało jeszcze 76 % treści Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III „b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II „b" Szkoły Podstawowej im.. Reply.W tym celu obecni na posiedzeniu wychowawcy klas powinni zaprezentować: oceny śródroczne swoich uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania, nieklasyfikowania, frekwencje klasy, kary, nagrody i wyróżnienia dla uczniów, inne sprawy dotyczące danej klasy, o których powinna wiedzieć rada pedagogiczna.We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Pozdrawiam serdecznie.. W KLASACH I-III.. Frekwencja % w okresie roczna Tabela nr 3.. Praca wychowawcza w klasie pierwszej objęta została następującymi standardami: 1.Organizacja zespołu klasowego.Pobierz wzór informacji dla dyrektora szkoły podstawowej o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego!.

Przykłady opinii wychowawcy klasy o uczniu.

Warszawa.. z o.o. Other titles: WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WYCHOWAWCY KLASYWzór rocznego sprawozdania wychowawcy klasy zawiera informacje: statystyczne, o funkcjonowaniu uczniów oraz dotyczące realizacji priorytetów szkoły, ale także podsumowanie zadań wychowawców klas oraz podsumowanie zadań przydzielonych w planie pracy szkoły.ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) INFORMACJE STATYSTYCZNE .. Frekwencja % w okresie roczna Tabela nr 3.. Rok szkolny Okres Klasa Wychowawca 2010 / 2011.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Sprawozdanie Być sobą.. Informacja o realizacji programu nauczania.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. ( Szczegółowe informacje sprawozdaniach zespołó o w przedmiotowych ) Motywowanie do pracy poprzez konkursy, olimpiady, zawody miało miejsce w ciągu całego roku szkolnego zarówno przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów jak i wychowawców.. Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.. Zdana były podzielone, jedni twierdzili ze łatwo być sobą inni że trudno.. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Posiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych Posiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafii Posiadający orzeczenie PPP o .Wzór rocznego sprawozdania wychowawcy klasy szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna..

nad uczniami i kieruje ?yciem zespo?owym klasy.

3 pkt 4 lit. a rozporządzenia: Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V w ZGSP w Pawłowiczkach Głównymi zamierzeniami działalności zespołu jest: • Kształtowanie pozytywnych postaw wśród uczniów • Integracja międzyklasowa • Wpajanie dobrych zasad ogólnie przyjętego współżycia w grupie • Efektywna realizacja zadań wynikających z planów dydaktycznych i wychowawczych .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY I-III GIMNAZJUM .V.. Frekwencja 92,86.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. konsultacje z drugim wychowawcą w celu planowania pracy zdalnej; .. Dziękuję bardzo za wzór podsumowania pracy zdalnej.. Dotyczy nauczycieli kontraktowych i mianowanych, którzy zakończyli staż w ustawowym terminie i realizowali staż bez przedłużeń o czas trwania nieobecności w pracy nauczyciela.Zadania wychowawcy klasy.. POZIOM EDUKACYJNY KLASY Liczba uczniów klasie .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Joanna Gontarz..

Wychowawca klasy sprawuje bezpo?redni?

2009 Dnia 24.09.2009 Z całą klasą i panią (Imię i nazwisko nauczyciela) przeprowadziliśmy rozmowę której tematem było ,,być sobą" .. Najlepsi nagradzani byli dyplomami, pochwałami, nagrodami.Plik wzory oceny opisowej.docx na koncie użytkownika alicja2106 • folder ocena opisowa, dla wychowawcy • Data dodania: 13 lut 2010 Ilość uczniów1.. mu klas?, zgodnie z planem pracy i zmierzanie do pe?nej realizacji tego zadania.. opiek?. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Roczne sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w grupie I Grupa I prowadzona jest przez nauczycielki: XX Stan grupy wynosi 24 dzieci, 13 dziewczynek i 11 chłopców.. Agnieszka Majewska.. OświęcimOskwarek - Portal dla Nauczycieli.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WYCHOWAWCY KLASY Author: grunt Last modified by: Ewa Kamińska Created Date: 6/10/2019 7:15:00 AM Company: Wydawnictwo FORUM Sp.. (imę kogoś.Opinia wychowawcy o uczniu kierowanym do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.. Drugim językiem, którego się uczą jest język rosyjski.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Wszystko czytelnie napisane.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola..

G?ównym zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki nad powierzon?

Prezentacje na Radę Pedagogiczną Więcej Harmonogram aktualizacji serwisu Sierpień 2020.. Sprawozdanie ze ślubu należy napisać tak jak inne sprawozdania reportażowe, tzn. napisać gdzie, kiedy i o której ślub miał miejsce, wskazać uczestników (państwo młodzi, świadkowie, rodzice, goście), napisać kto udzielił ślubu, podać przebieg zdarzeń (prawdopodobnie: przyjazd pod kościół, wejście, msza /o czym ksiądz mówił/, przysięga /jakie były .Title: Sprawozdanie wychowawcy klasy Author: Zespół Szkół Last modified by: Zespół Szkół w Jerzykowie Created Date: 6/12/2005 6:08:00 PM Other titlesSprawozdanie z pracy zdalnej to nowy dokument, z którym muszą zmierzyć się nauczyciele.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Sprawozdanie wych.doc • Sprawozdanie wychowawcy klasy.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ .. Informacje ogólne.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012..Komentarze

Brak komentarzy.