Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem tak aby powstał spójnyBritain has always been a society of mixed races.1 Przeczytaj opis ilustracji.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę .. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj opis ilustracji.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywania wyrazów.. Postaraj się dodać plastyczne porównania, epitety, może metafory.. Uzupełnij opis ilustracji w każdą lukę wpisz jeden wyraz tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilus… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj opis ilustracji.. be good know they hour arrive .2 Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją..

Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) .. 2017-04-07 .ZADNIE JĘZYK ANGIELSKI !.

Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawnośc gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. W każdym zdaniu brakuje max czterech elementów.. Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) jednym wyrazem z ramki we właściwej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wyrazów.. Uzupełnij luki (5.1-5.4) jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. Wszystkie wpisane wyrazy muszą być zapisane poprawnie pod względem ortografii i zasad gramatycznych.Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. 2017-04-07 18:39:41; Uzupełnij poniższy opis wieczoru, tak aby opisać również spokojną lub groźną atmosferę miejsca.. It might seem that the newspaper was born many .Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów..

Wpisz w każdą lukę odpowiedni wyraz lub wyrazy.

Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przeczytaj opis zdjęcia Uzupełnij luki jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodnie z ilus…Przeczytaj opis i uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.4.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. She is in the(0-4) ZADANIE OTWARTE Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Wpisać do zeszytu.. jest: obraz poetycki - wyraziście ukształtowany i uruchamiający wyobraźnię odbiorcy fragment świata przedstawionego w utworze.Przeczytaj opis ilustracji.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki?. Zdecydowana większość z nas wie, że nauka języków jest kluczem do sukcesu w teraźniejszym świecie.Uzupełnij opisy ilustracji.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją..

The boy on the left isW każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.

Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo.. Kliknij i odpowiedz.Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficznaPrzeczytaj tekst.. 2010-09-06 17:51:16; Język angielski/Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.3 Przeczytaj tekst.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uwaga!. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny ze zdjęciem.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie .Zadania domowe w Zapytaj.. Wykup konto Premium, aby uzyskać dostęp do całej zawartości serwisu .Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (1.-4.).. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). (1) _____ exciting!Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa..

jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.

jednym wyrazem z ramki, przekształcając go w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). 2011-10-08 17:38:02; Uzupełnij poniższy opis wieczoru, tak aby opisać .Znasz odpowiedź na pytanie: Przeczytaj tekst i uzupełnij go, w każdą lukę wpisując z ramki jeden wyraz w odpowiedniej formie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj opis ilustracji.. Uzyskaj pomoc i dziel się swoją wiedzą.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Ilustracja w załączniku.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt