Porównanie postaci rycerza antycznego hektor achilles z rycerzem średniowiecznym roland tristanJest on wiernym obrońca władcy, ojczyzny i wiary chrześcijańskiej, wzorem męstwa i honoru.. Jest najwaleczniejszym i najsilniejszym z Greków.. Walczył jednak, by ocalić swój honor.Najsławniejsi rycerze antyku to Achilles i Hektor czy Apollon i Marsjasz.. Śmierć Hektora była honorowa, do samego końca walczył chociaż wiedział, że przegra.. Mimo iż Hektor i Roland żyli w innych czasach to niewątpliwie obaj zaliczają się do tej grupy.Przykładem rycerza antycznego może być wojowniczy Achilles z „Iliady" Homera.. Wstęp I Wydawać by się mogło, że porównanie rycerza antycznego i średniowiecznego to karkołomne zadanie.. Przykładem idealnego rycerza Starożytności jest .Legendy średniowieczne wspominają o koniach przemawiających ludzkim głosem (wzorem może jest koń z rydwanu Achillesa, z homeryckiej Iliady), przezwyciężające własną starość, by umożliwić zwycięstwo swemu panu.. Syn Priama, najdzielniejszy z wojowników trojańskich, to człowiek niemal bez wad: świetny wojownik, dobry syn, wierny i kochający mąż, czuły ojciec.. Bo mieć piękne ciało i fizyczną siłę to trochę za mało, by zdobyć tytuł rycerza.. Rycerz był nieomal zrośnięty ze swoim mieczem.Rycerstwo - stan społeczny złożony z konnych wojowników istniejący w Europie w okresie pełnego średniowiecza i późnego średniowiecza.Warstwa ta wytworzyła swoisty styl życia, ceremoniał i etykę..

Wzorce rycerza antycznego pochodzą więc z mitów greckich i rzymskich.

Heros nie był też bezwzględny - obaj przeciwnicy wiedzieli, że odbywają pojedynek na śmierć i życie.Porównaj rycerza antycznego z rycerzem średniowiecznym.. W zamian za nadanie ziemskie przyjmowało obowiązek służby pod rozkazami seniora.W późnym średniowieczu przekształciło się w szlachtę.Starogrecki Etos Rycerski Pojedynek Hektora z Achillesem „Iliada" Homera jest przede wszystkim mistrzowskim przedstawieniem sytuacji wojennej i portretów bohaterów.. Uważam, że jest to dobry autorytet dla współczesnych ludzi, jako symbol odwagi, honoru i patriotyzmu.. Dzięki pomocy bogów w pojedynku, którego rezultat jest już z góry przesądzony, zwycięża Achilles.. Roland czcił Boga ponad wszystko.. Uważam, że pośrednio postacie te i wojna trojańska symbolizują jak ciężkim i wyniszczającym zjawiskiem jest wojna.Uważam, że ów hrabia jest najlepszym przykładem rycerza średniowiecznego.. Miecz.. Wstęp I Wydawać by się mogło, że porównanie rycerza antycznego i średniowiecznego to karkołomne zadanie.. A Roland jest przy nich… sztuczny i nijaki.. Roland to żądny sławy rycerz, dumny ze swojej służby, świadomy swej wartości, w pogardzie mający cierpienie.To cechy charakteru, sposób obchodzenia się z innymi ludźmi stanowi o tym, czy można kogoś nazwać rycerzem, czy tylko wysportowanym osiłkiem..

Wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa celem rycerza przestała być już chęć sławy.

Rycerz średniowieczny zaczyna dbać o swe życie pośmiertne.Legendarny rycerz Roland jest czołową postacią, nawiązująca do średniowiecznych ideałów wojownika Bożego.. Hektor wiedział, że idzie na pewną śmierć.. Całkowicie oddany królowi Karolowi Wielkiemu był gotowy oddać zań życie.. Nie bez powodu wskazujemy od razu na legendarny rodowód tej postaci: historycy nie znaleźli dotąd żadnego dowodu, który potwierdziłby jednoznacznie, że król Artur w ogóle istniał.Rycerz średniowieczny, aby zyskać miano idealnego musiał spełniać mnóstwo warunków.. Nadludzką siłę zawdzięcza swojej matce, Tetydzie, która, gdy był niemowlęciem, zanurzyła całe jego ciało w Styksie.„Pieśń o Rolandzie" - jeden z najstarszych eposów rycerskich epoki średniowiecza przedstawia postać hrabiego Rolanda - wasala Karola Wielkiego, uczestnika walk z Saracenami.. Tak jak inni rycerze średniowieczni był bardzo honorowy i odważny.Chciał być postrzegany jako wspaniały syn, rycerz, ojciec i przywódca.. Jednak mimo to nie jest ideałem, jakim jest książę .Cechy średniowiecznego rycerza, które występują w dzisiejszych czasach.. Drugą postacią, wręcz przeciwieństwem Hektora jest Achilles - grecki wojownik, syn Peleusa i Tetydy.rycerz Śmierć Rolanda w bitwie w wąwozie Roncevaux , ilustracja z manuskryptu, ok. 1455-1470 Roland ( Hruodald, Hruotland ) - postać historyczna, frankijski hrabia marchii bretońskiej , wzmiankowany przez Einharda w jego dziele Vita Karoli Magni , opowiadającym o życiu Karola Wielkiego , gdzie zapisano, że Roland zginął w Hiszpanii .Z jednej strony to potężny wojownik, z drugiej - oddany przyjaciel..

Do ideału rycerza średniowiecznego przyłączona jest ideologia chrześcijaństwa.

Pierwsze wzmianki o średniowiecznym rycerzu pochodzą z pieśni francuskich trubadurów.. W przeciwieństwie do Achillesa, Hektor nie jest egoistą - częściej myśli o innych niż o sobie.Nie zauważamy tego, że Hektor boi się śmierci, że cierpi żegnając się z rodzina, a mimo to jest gotów spełnić swój obowiązek i walczyć z Achillesem.. Ideałem rycerza średniowiecznego był Roland z anonimowej „Pieśni o Rolandzie"- francuskiej .Po śmierci Hektora Achilles postąpił okrutnie z ciałem poległego rycerza, przywiązując je do rydwanu i ciągając je po ziemi.. Roland był bardzo pobożny, walczył z Saracenami w imię Boga.. Achilles chciał być niezrównanym bohaterem za wszelką cenę.. Hektor natomiast swoim postępowaniem przeszedł do historii jako archetyp rycerza bez skazy.. Obydwu cechowała sprawność fizyczna, jak i umysłowa.. Roland, tak jak inni rycerze średniowiecza, strasznie bał się posądzenia za tchórzostwo.Achilles i Hektor są najdzielniejszymi herosami z dwóch walczących ze sobą obozów: Greków i Trojańczyków.. A jednak możemy znaleźć cechy, które łączą Rolanda, bohatera średniowiecznej pieśni, z bohaterami eposu Homera: Hektorem i Achillesem.Porównaj rycerza antycznego z rycerzem średniowiecznym..

Przykładem takiego rycerza był Roland.

Hektor natomiast ma charakter mniej złożony - najważniejsze wartości to dla niego ojczyzna, rodzina i honor i to nimi się kieruje w życiu.. Achilles tak samo jak Hektor ceniony jest wśród rodaków, za odwagę i waleczność.. Na podobną ocenę zasługują także bohaterowie średniowiecznych eposów rycerskich broniący za wszelką cenę swojego honoru i prawdziwej wiary.Są oni postaciami wyolbrzymionymi, mitycznymi, a losem ich kieruje przeznaczenie co ukazane jest w scenie, w której na wagę rzucone zostały losy Hektora i Achillesa.. A jednak możemy znaleźć cechy, które łączą Rolanda, bohatera średniowiecznej pieśni, z bohaterami eposu Homera: Hektorem i Achillesem.Hektor największy postrach Greków aż do wspomnianej walki z Achillesem, kochał życie i stanowiło ono dla niego wielką wartość.. Teocentryzm, pogląd dominujący w tej epoce, podporządkowywał wszelkie działania ludzkie jednemu celowi - oddaniu czci Bogu.. Najlepiej rozprawka.. Roland świetnie władał bronią, natomiast Hektor był doskonałym jeźdźcą i żołnierzem.. Dokładniej to w zadaniu jest tak: 1)męski 2)przewdujący 3)bezwzględny 4)dotrzymujący słowa 5)broniący honoru damy i sławiący jej piękność itd.. "Nawraca".. Zaś wybitni rycerze średniowiecza to chociażby Tristan, Cyd, Roland oraz rycerze króla Artura.. "Hektor, bohater antyczny - Roland, rycerz średniowieczny" - charakterystyka porównawcza postaci eposów rycerskich.. Wstęp I Wydawać by się mogło, że porównanie rycerza antycznego i średniowiecznego to karkołomne zadanie.. Tytułowa postać "Pieśni o Rolandzie" jest przykładem jednego wzorców - idealnym rycerzem.Achilles nie zamordował przecież Hektora, walczył z nim honorowo i wygrał.. Roland od początku był nieustraszony, lecz Hektor musiał przezwyciężyć w sobie lęk oraz stawić czoła wrogowi.W porównaniu z Rolandem, wzorem średniowiecznego rycerza, Achilles i Hektor wydają się postaciami z krwi i kości.. Walczył w imię wiary z Saracenami, a dla swojego króla był zdolny do najwyższych poświęceń.. Średniowiecze nastało zaraz po antyku, więc pewne elementy obu tych epok się przenikają.Król Artur to postać z legend Wysp Brytyjskich: celtycki wódz i bohater walk z Saksonami Saksonami w drugiej połowie V wieku i we wczesnym wieku VI.. Roland walczy w imię Boga.. W jej wersach zapisany jest obraz ówczesnego rycerza idealnego.Hektor z kolei traktuje swego przeciwnika z należnym Widać więc, że swego przeciwnika darzy prawdziwym szacunkiem.. Każdy z nich kierował się pewnymi zasadami, których pilnie przestrzegał..Komentarze

Brak komentarzy.