Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego 2020Ostródamgr beata czynsz / sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego nauczyciel mianowany: Beata Czynsz data rozpoczęcia stażu: 01.Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu.. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem .W myśl § 4 ust.. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 14 listopada 2007r.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji: Cały okres stażu - Zaświadczenia, dyplomy, scenariusze, plany oraz inne dokumenty: 3.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany (2020-06-08) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany Język polski i język niemiecki .. Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Aleksandra Chmara Nazwa i adres placówki: Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „ Bajkowy Zakątek", ul. Lechicka 11, 73-110 Stargard Stanowisko pracy: Nauczyciel wychowania przedszkolnego Posiadane .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaPamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

LubochniaTymczasem w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w § 3 zawarto informację o tym, że należy złożyć dyrektorowi wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju, a w §7.1 wskazano powinności nauczyciela.„Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Agnieszka Kulesza; .. .Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. Współpraca z opiekunem stażu: ustalenie zasad współpracy i pomocy przy realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego, pomoc przy opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego,SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ROK SZKOLNY 2018/2019 ( Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r.. Staż realizowany w okresie 01.09.2017-31.05.2020 .. Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy 2.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz..

Sprawozdanie z realizacji stażu n-la mianowanego ...

Sprawozdanie z realizacji planu .Sprawozdanie częściowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - okres 09.2017 - 06.2018 Anna Staszewska.. 6 KN, ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, dyrektor szkoły: z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, orazKomisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji, o której mowa w § 9, i przeprowadzonej .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczneAwans zawodowy nauczyciela- mianowany Cele: Poznanie przepisów prawa regulujących procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego; Przedstawienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego; Nabycie umiejętności opracowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowegoSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem.Awans zawodowy - sprawozdanie na nauczyciela mianowanego Małgorzata Olszewska-Krupicz; fragment sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego ..

Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.

Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansuJego zadania ściśle regulują przepisy, ale, mówiąc w skrócie - ma on pomóc Ci i wspierać Cię podczas Twojej pracy i realizacji planu rozwoju zawodowego oraz, kiedy Twój staż dobiegnie końca, opracować projekt oceny Twojego dorobku zawodowego za okres stażu.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Dokumentowałam realizację planu rozwoju.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: mgr Gabriela Jasińska- Duda MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: Miejskie Przedszkolu nr 7 im.. 2000-2020: Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. Nauczyciel kontraktowy - składa wniosek o podjęcie postępowania na stopień nauczyciela mianowanego do organu prowadzącego szkołę.. Do wniosku dołącza:Zgodnie z art. 9c ust.. Typ szkoły: szkoła ponadpodstawowa, szkoła podstawowa Początek stażu: wrzesień 2020.. Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć, dyplomy..

Teczka na kontraktowego mianowanego dyplomowanego.

5 „Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .udział w kursie: „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego".. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - opracowanie, analiza i wnioski: 05.2022 r. - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowegoSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. M. Montessori w Sochaczewie Terminarz; 1.. Przygotowałam częściowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - czerwiec 2014 roku.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Author: Golec Last modified by: Emilia Chmielewska Created Date: 4/23/2019 11:12:00 AM Other titlesOtóż obecnie w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniając uzyskane efekty jego realizacji.. Przyjęcie sprawozdania należy zaopatrzyć datą wpływu.dacie potwierdzenia planu rozwoju zawodowego, dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu i dacie jej dokonania.. Niestety, nauczyciele często zapominają o tym nowym terminie i składają sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia stażu.Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego (2020-10-19) .. chemia, matematyka, fizyka ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt