Współczynnik zmienności po angielskuTłumaczenia w słowniku polsko - angielski.. Został opracowany przez Karla Pearsona Wzory matematyczne.. Współczynnik zmienności - jest ilorazem bezwzględnej mary zmienności cechy i średniej wartości tej cechy, jest wielkością niemianowaną, najczęściej podawaną w procentach.. Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne.. 1 Współczynnik zdolności Cp wyliczamy poprzez stosunek przedziału tolerancji do zmienności (6*sigma) procesu.. Kontrola w piekarni wykazała, iż średnia waga bochenka chleba to 500 gramów, zaś odchylenie standardowe to 2,5 grama.Przykłady użycia - "współczynnik rozszerzalności cieplnej" po angielsku.. Definicja .. Współczynnik zmienności (V) wyraża się w % i służy do porównania cech wyrażonych w różnych miarach (długość, masa .Krok 3: Znalezienie współczynnika zmienności.. Jak to wygląda w podziale na .III aleksander fredro analiza biblia biografia bohaterowie bolesław prus bóg charakterystyka dramat długie formy wypowiedzi po angielsku Henryk Sienkiewicz ignacy krasicki interpretacja j.w. goethe jak napisać wypracowanie jak pisać wypracowanie maturalne Jan kochanowski juliusz słowacki matura matura pisemna z angielskiego matura .Współczynnik determinacji.. Informuje o tym, jaka część zmienności zmiennej objaśnianej w próbie pokrywa się z korelacjami ze zmiennymi zawartymi w modelu.Jest on więc miarą stopnia, w jakim model pasuje do próby..

współczynnik zmienności.

bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.. Przykład Pierwszy.. Tłumaczenia w słowniku polsko - angielski.. Definicja .. pl. klasyczna miara zróżnicowania rozkładu cechy.. Co znaczy i jak powiedzieć "variation coefficient" po polsku?. Definicja .. Kierując się jedynie współczynnikiem zmienności w akcje należałoby inwestować w USA, a w obligacje w Polsce.. USL to Upper Specification Limit, a więc górna granica tolerancji (GGT) lub górna granica specyfikacji (GGS).współczynnik umieralności po angielsku .. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'współczynnik zmienności izomerów' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę.zmienność po angielsku .. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, że współczynnik zmienności jest wartością procentową.variation coefficient - tłumaczenie na polski oraz definicja.. Odchylenie standardowe w przypadku dwóch różnych populacji jest statystyką mniej przydatną, jako dowód przedstawiony zostanie przykład w dalszej części tekstu.Współczynnik zmienności zazwyczaj podaje się w procentach.. rzeczownik gramatyka .. Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne.. współczynnik.. rzeczownik.. Co znaczy i jak powiedzieć "współczynnik wydajności" po angielsku?.

... współczynnik zmienności rzeczownik.

współczynnik kształtu {m.}. gwiazdka - symbol mnożenia.. rzeczownik gramatyka .. tendencji współczynnika umieralności lub jego zmienności, w przypadku gdy spadek współczynnika umieralności .Współczynnik zmienności (V) Współczynnik zmienności V oblicza się na podstawie wzoru: Gdzie: sigma - wskaźnik zmienności.. Teraz mamy wszystkie niezbędne dane, aby bezpośrednio obliczyć współczynnik zmienności.. (Podwyższył się wskaźnik bezrobocia w tym regionie.). bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.współczynnik wydajności - tłumaczenie na angielski oraz definicja.. Więcej informacji tutaj.Przykłady użycia - "współczynnik" po angielsku Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne.. Niech i będą zmiennymi losowymi o dyskretnych rozkładach.. Tłumaczenia w słowniku polsko - angielski.. @en.wiktionary2016.Przykłady użycia - "zmienność" po angielsku.. - productivity factorTłumaczenia w kontekście hasła "współczynnik" z polskiego na angielski od Reverso Context: współczynnik korygujący, współczynnik redukcji, współczynnik przydziału, współczynnik zmienności, współczynnik podziałuTłumaczenie słowa 'współczynnik kształtu' i wiele innych tłumaczeń na angielski - darmowy słownik polsko-angielski..

... "współczynnik kształtu" po angielsku.

Współczynnik zmienności to klasyczna miara zróżnicowania rozkładu cechy.. Współczynnik zmienności oblicza się dla wszystkich opon ocenianych.. Pozycyjne współczynniki zmienności: oraz.. Należy on do kategorii względnych miar zmienności.. rate ***** wskaźnik (np. bezrobocia), współczynnik (np. umieralności) The unemployment rate in this region has risen.. , oznaczają .. "współczynnik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "współczynnik" po polsku .. Uwaga: poziom procentowy zależy od źródeł lub… prowadzącego.Współczynnik zmienności jest bardzo efektywny, gdy porównujemy ze sobą zmienność cech w dwóch różnych populacjach.. x z kreseczką - średnia arytmetyczna, różna od zero.. Współczynnik zmienności jest stosowany najczęściej przy porównywaniu zróżnicowania cechy w dwóch różnych rozkładach.. Jak widzieliśmy, współczynnik zmienności za 20 lat dla WIG wynosi 4,06. rzeczownik.. Klasyczne współczynniki zmienności: oraz.. Zacznijmy od wyjaśnienia wszystkich składników wzoru.. Współczynnik zmienności stosuje się w .Rys.. coefficient of variation; współczynnik tarcia rzeczownik.Współczynnik zmienności - jest to szeroko stosowany w statystyce parametr określający miarę zróżnicowania cechy..

współczynnik umieralności.

- współczynnik zmiennościWspółczynnik zmienności (CV) jest zdefiniowany jako stosunek odchylenia standardowego do wartości średniej , to wskazuje stopień zmienności w odniesieniu do średniej danej populacji.. rzeczownik.. W odróżnieniu od odchylenia standardowego, które określa bezwzględne zróżnicowanie cechy, współczynnik zmienności jest miarą względną, czyli zależną od wielkości średniej arytmetycznej.Współczynnik korelacji liniowej Pearsona - współczynnik określający poziom zależności liniowej między zmiennymi losowymi.. Współczynnik determinacji przyjmuje wartości z przedziału [0;1] jeśli w modelu występuje wyraz wolny, a do estymacji parametrów wykorzystano metodę najmniejszych .Odchylenie standardowe - klasyczna miara zmienności, obok średniej arytmetycznej najczęściej stosowane pojęcie statystyczne.. Intuicyjnie rzecz ujmując, odchylenie standardowe mówi, jak szeroko wartości jakiejś wielkości (na przykład wieku, inflacji, kursu walutowego) są rozrzucone wokół jej średniej.Im mniejsza wartość odchylenia tym obserwacje są bardziej skupione wokół ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt