Podsumowanie pracy w grupie 6 latków i półroczeJesteśmy bardzo kreatywni .. Praca z dziećmi: zdolnymi, słabymi, zaniedbanymi wychowawczo .. Osiągnięcia: W tym krótkim czasie osiągnięciem jest zintegrowanie grupy, adaptacja nowych dzieci w przedszkolu.w serwisie Publikacje edukacyjne.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI.. Grupa „Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców.. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje rozwojowe, które pozwolą dzieciom bezproblemowo funkcjonować w najbliższym środowisku.SPRAWOZDANIE Z PRACY W GRUPIE 3-4 LATKÓW ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 W NIEPUBLICZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM "BAJKOWY ŚWIAT" W KOLNIE Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3, 4 latków liczyła 21 dzieci - 5 chłopców i 16 dziewczynek.. W trakcie I półrocza liczba dzieci uległa zmianie.Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 GRUPA „Bolka i Lolka" Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 - 4-latków, 18 - 5-latków)..

Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.

PWNGrupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Wszystkie dzieci dobrze zaadoptowały się w przedszkolu.. Dzieci na zajęciach pracują bardzo chętnie.W GRUPIE V Grupa V w roku szkolnym 2011/2012 liczy 25 dzieci w tym 12 dziewczynek i 13 chłopców.. PROGRAM W OPARCIU O KTÓRY PRACOWAŁA GRUPA Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona była na podstawie podstawy programowej i obejmowała realizację treści zawartych w programie .Podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej w II półroczu roku szkolnego 2005/2006 w grupie II Misie.sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. Rok szkolny 2013/2014.. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programowąGrupa w roku przedszkolnym 2017/2018 liczy obecnie 19 dzieci w tym 7 dziewczynek i 12 chłopców.. Praca opiekuńcza i dydaktyczno-wychowawcza w grupie 5 -6latków realizowana była w oparciu o program edukacji przedszkolnej „ Nasze Przedszkole" M. Kwaśniewskiej i W. Żaby- Żabińskiej.W naszej zerówce bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo się uczymy i poznajemy otaczający nas świat..

Sprawozdanie podsumowujące pracę wychowawczo-dydaktyczną w pierwszym półroczu w grupie 5 latków Grupa 5 latków to 26 dzieci.

Sześciolatki realizują program „Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego" wydawnictwa .Podsumowanie pracy dydaktyzno - wychowawczej za rok szkolny 2011/2012 r. w grupie 6 - latków Nauczyciele: mgr Agnieszka Jędrusik lic Izabela Piłat Grupa 6 - latków liczyła 27 dzieci w tym dwadzieścia dwoje 6 - latków i pięć 5 - latków.. 5 -6 latków: Rok szkolny: 5.. Praca opiekuńcza i dydaktyczno-wychowawcza w grupie 4‑latków realizowana była w oparciu o program edukacji przedszkolnej „Trampolina czterolatka" B.Rokickiej, R. Stawczyk-Mizińskiej, Wyd.. Grupa moja liczy 20 dzieci 6 - letnich.. Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.. Jest to grupa mieszana 5-6 latków, w tym 4-> 5latków i 22-> 6 latków.Nauczycielki obserwują dzieci w czasie spontanicznych zabaw i podczas zabaw organizowanych z całą grupą, wyniki obserwacji zapisują w kartach obserwacji.. Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.. Na początku roku wspólnie z dziećmi został opracowany kontrakt grupy, oraz sygnały dźwiękowe.Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 6 - letnich za I półrocze 2004/2005..

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.

Jest to grupa bardzo żywa i absorbująca.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. We wrześniu odbyło się ogólne zebranie z rodzicami, zostały przedstawione: koncepcja pracy przedszkola, statut przedszkola, podstawy programowej, koncepcja działalności .Podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej w II półroczu roku szkolnego 2005/2006 w grupie II "Misie".Plan Pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018; .. zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 1 okresu płatniczego, b) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania przedszkola o przyczynie tej nieobecności, c .Przeprowadziłam badania przesiewowe w grupie 5, 6-latków oraz konsultacje logopedyczne, rozmowy indywidualne, wskazówki i informacje dla rodziców, uczniów w formie gazetki, wskazówki na stronie internetowej szkoły oraz na blogu logopedycznym „Bajkowy świat mowy" michalska-log.blogspot..

Jest to grupa z dominacją chłopców jest ich bowiem 14 .Roczna analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie 6 latków Grupa III "Motylki" to 28 dzieci, w tym troje 5 latków.

Analizują wyniki, opracowują wnioski, które służą rozwijaniu umiejętności wychowanków.. Chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach zorganizowanych.. W roku szkolnym 2013/2014 do grupy najmłodszych dzieci - 3,4 letnich uczęszcza 15 dzieci (w tym9 - dziewczynek, 6 - chłopców oraz siedmioro - 4-latków i ośmioro - 3-latków).SPRAWOZDANIA, EWALUACJA, PODSUMOWANIA w przedszkolu • pliki użytkownika jo-chom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Roczna analiza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc, Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 2.docxBlog dotyczący życia grupy 5-6 latków.. Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola pierwszy rok.Frekwencja za I półrocze wynosi .Grupa jest bardzo żywa, wesoła, ruchliwa oraz głośna.…Sprawozdanie z pracy wychowawczo- dydaktycznej w grupie dzieci 5-6 letnich za rok I semestr 2010/2011 DANE O GRUPIE Do grupy „Biedronki" uczęszczało 19 dzieci, w tym 11 sześciolatków i 8 pięciolatków.. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w "Podstawie .SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W GR.VI I PÓŁROCZE 2012/2013 Grupa „Starszaków" w roku szkolnym 2012/2013 liczy 26 dzieci, w tym 11 dziewczynek i 15 chłopców.. Praca dydaktyczno-wychowawcza w grupie będzie obejmowała realizację .Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 5 i 6 w roku szkolnym 2010/2011 31 grudnia 2011 [email protected] Grupa oddziału przedszkolnego liczy 7 sześciolatków i 10 pięciolatków.Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Osiągnięcia i trudności w pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi.. Jest to grupa bardzo żywa, ruchliwa i wesoła..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt