Sprawozdanie z pracy dydaktycznowychowawczej w przedszkolu za drugie półrocze 20192020

sprawozdanie z pracy dydaktycznowychowawczej w przedszkolu za drugie półrocze 20192020.pdf

Do grupy powróciły dzieci Paulina P.i Filip Sz., które okres zimowy spędziły w domu.Roczna analiza pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie 6 latków Grupa III "Motylki" to 28 dzieci, w tym troje 5 latków.. Przedszkola.edu.pl - scenariusze zajęć, porady, artykuły.Praca wychowawczo-dydaktyczna w grupie obejmuje realizację treści zawartych w programie edukacji przedszkolnej "Nasze Przedszkole" M.Kwaśniewskiej, W.Żaby-Żabińskiej oraz podstawie programowej "Wychowanie w Przedszkolu".. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Roczne sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie "maluchów" W grupie V stan liczbowy dzieci ulegał ciągłym zmianą.. PROGRAM W OPARCIU O KTÓRY PRACOWAŁA GRUPA Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona była na podstawie podstawy programowej i obejmowała realizację treści zawartych w programie .Roczne sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w grupie I.. Organizują swobodne zabawy ruchowe.. Grupa Żabek w roku szkolnym 2017/2018 liczyła 22 dzieci : 12 dziewczynek i 10 chłopców.. W trakcie trwania II półrocza szkolnego nikt z dzieci nie dołączył ani nie zrezygnował z uczęszczania do grupy.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Grupa „Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców..

Wszystkie dzieci dobrze zaadoptowały się w przedszkolu.

Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Sześciolatki realizują program „Kocham przedszkole program wychowania .Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 GRUPA „Bolka i Lolka" Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 - 4-latków, 18 - 5-latków).. Klasa III liczy 10 uczniów.. Grupa oddziału przedszkolnego liczy 15 dzieci w tym 6 sześciolatków,7 -pięciolatków, 1 czterolatek i 1 trzylatek.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu 5-cio latki Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczejw I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci..

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w II półroczu w grupie 4-latków Grupa „Muchomorki" liczy 25 dzieci: 13 dziewczynek i 12 chłopców.

Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Sprawozdanie z pracy wychowawczo- dydaktycznej w grupie dzieci 5-6 letnich za rok I semestr 2010/2011 DANE O GRUPIE Do grupy „Biedronki" uczęszczało 19 dzieci, w tym 11 sześciolatków i 8 pięciolatków.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Grupa Żabek w roku szkolnym 2017/2018 liczyła 22 dzieci : 12 dziewczynek i 10 chłopców.. W trakcie trwania II półrocza szkolnego nikt z dzieci nie dołączył ani nie zrezygnował z uczęszczania do grupy.SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W GR.VI I PÓŁROCZE 2012/2013 Grupa „Starszaków" w roku szkolnym 2012/2013 liczy 26 dzieci, w tym 11 dziewczynek i 15 chłopców.. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich.. Głównym celem mojej pracy było wspomaganie, ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i .Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 6 - letnich za I półrocze 2004/2005..

Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programowąSprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w II półroczu.

Prawie wszystkie dzieci, za wyjątkiem trojga z nich, uczęszczają do przedszkola po raz pierwszy.Sprawozdanie z działalności przedszkola za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 Drukuj .. w pracy przedszkola możliwości i potrzeb środowiska.. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .Sprawozdanie z pracy za II półrocze_Strona_2.jpg.SPRAWOZDANIA, EWALUACJA, PODSUMOWANIA w przedszkolu • pliki użytkownika jo-chom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Roczna analiza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc, Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 2.docxPodsumowanie pracy po pierwszym półroczu jest równie ważne, jak .sprawozdanie z pracy przedszkola - zobacz wszystkie artykuły powiązane z sprawozdanie z pracy przedszkola.. Rok szkolny 2016/2017.. Praca wychowawczo - dydaktyczna w grupie III obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem" Wydawnictwa Edukacja Polska.Małgorzata Bucior Przedszkole Miejskie Nr 2 Zamość Sprawozdanie z II półrocza pracy dydaktyczno - wychowawczej w grupie dzieci czteroletnich Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, chętnie podejmowały nowe wyzwania..

... Przez całe półrocze dzieci przynoszą nakrętki, z których dochód po sprzedaży przeznaczony jest na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych.

Grupa moja liczy 20 dzieci 6 - letnich.. Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Na początku roku wspólnie z dziećmi został opracowany kontrakt grupy, oraz sygnały dźwiękowe.Sprawozdanie z pracy przedszkola - pierwsze półrocze roku przedszkolnego 2012-2013 Drodzy rodzice za nami ferie zimowe, odpowiedni czas, aby opisać w kilku słowach jak udało się nam wykorzystać czas półrocznego pobytu Państwa dzieci w naszym przedszkolu.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w II półroczu.. A to ze względów zdrowotnych, lub też pobytowych.. Większość dzieci uczęszcza do przedszkola drugi bądź trzeci rok, dla trójki dzieci jest to .SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM - I PÓŁROCZE.. Chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach zorganizowanych.. Jest to grupa mieszana 5-6 latków, w tym 4-> 5latków i 22-> 6 latków.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. W roku szkolnym 2017/2018 grupa dzieci 2,5 - 3, 4 letnich liczy 24 osoby (14 dziewczynek, 10 chłopców) w tym jeden czterolatek, 18 dzieci 3-letnich i 5 dzieci .Kształtując prawidłową postawę, dzieci utrwalają znajomość orientacji w schemacie własnego ciała i drugiej osoby.. Codziennie czytana literatura dziecięca sprawiła, że dzieci chętniej wypowiadały się na określony temat, wzbogacały zasób słownictwa, uczyły się .Zaznaczę, że sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu nie jest dokumentem standaryzowanym, dlatego też w każdej placówce wygląda inaczej.. Rozliczenie z wniosków założonych na drugie półrocze: W celu osiągnięcia założonych wniosków na drugie półrocze wraz z koleżanką pracowałyśmy nad rozwijaniem umiejętności matematycznych poprzez zabawy w których dzieci uczyły się rozróżniania stron .Bardzo dobrze układa nam się współpraca z rodzicami, o czym świadczą ich miłe, ciepłe słowa na temat naszej pracy dydaktyczno- wychowawczej.. Rozpoczynając pracę warto poprosić opiekuna, innego nauczyciela czy też dyrektora o wgląd do sprawozdań z lat ubiegłych.Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJW PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012W GRUPIE „SŁONECZKA" Grupa „SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek..Komentarze

Brak komentarzy.