Program koła plastycznego klasa 3Podniesienie poziomu znajomo ści ortografii i interpunkcji polskiej; doskonalenie sprawno ści ortograficznej.. Tematyka zajęć 10.. Zajęcia odbywają się w ramach zajęć pozalekcyjnych 1 raz w tygodniu.. Malowanie i rysowanie oznacza zabawę, w której wszystko jest dozwolone, nawet największa fantazja .W zabawie tej nie może wydarzyć się nic złego, najwyżej… zmalujemy arkusz papieruProgram koła plastycznego przeznaczony jest dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej , którzy wykazują zainteresowanie tą dziedziną aktywności, chcą poszerzać swoją wiedzę na ten temat, czerpią przyjemność z faktu tworzenia prac plastycznych orazTrzy Koła nazywamy projektem, a nie programem, aby podkreślić to, że nie jest on domknięty.. Janusza Korczaka „Plastyczne spotkania".. Ankieta .Program koła plastycznego - klasa pierwsza; 30.09.2020 21:05 Program koła plastycznego - kl.1.. Realizowany będzie na zajęciach koła plastycznego - 4 godziny tygodniowo, z podziałem na 2 grupy po maksymalnie 10 -15 uczniów.. Pozostawia pole dla inwencji nauczycieli.. Tematyka wykonywanych na zajęciach prac została ułożona z uwzględnieniem świąt, pór roku oraz zainteresowań uczniów.. Zajęcia koła plastycznego odbywają się jeden raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych, czasami dłużej w miarę potrzeb.. Pomiar osiągnięć 9.. Przyjazna atmosfera, której są współtwórcami, sprzyja działalności plastycznej, rozbudza pozytywne emocje, zaspokaja potrzebę Czytaj dalej.Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI..

2.Uwagi do realizacji programu.

Uczestnicy zajęć będą zdobywać wiedzę z zakresu podstawowych pojęć plastycznych i poznają różne warsztaty plastyczne - dzięki temu zdobędą niezbędną wiedzę .. Realizując cele programu koła plastycznego nauczyciel ma możliwość kształcić takie .PROGRAM KOŁA PLASTYCZNEGO realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Sobótce im.. Techniki plastyczne 7.. Tu zrobisz prezent dla mamy/taty/rodziny, wykorzystasz pozornie bezużyteczne materiały, namalujesz obraz,PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO ROK SZKOLNY 2011/2012 OPIEKUN - BEATA KRZYWICKA CZŁONKOWIE - UCZNIOWIE KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM.. Pozwala uczniowi wzbogacać swoją wiedzę kulturową, uczy wyrażania emocji, pozawerbalnych metod komunikacji, wspiera rozwój poznawczy, ułatwia rozumienie relacji przestrzennych.Program jest zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego; Program kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.. że zajęcia kółka plastycznego w prawidłowy sposób rozwijają uzdolnienia plastyczne Waszego dziecka: .. D. Dziamska .Realizowany jest na zajęciach koła plastycznego - 2 godziny tygodniowo.. H. BRODATEGO W ZŁOTORYI Program został opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną rozszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność .Celem zajęć prowadzonych w ramach kółka plastycznego było rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych, wzbogacić kontakt ze sztuką i jej twórcami..

Ewaluacja programu 11.

Program powstał w wyniku mojej 20-letniej praktyki pedagogicznej w prowadzeniu zajęć koła plastycznego w szkole podstawowej.Program koła artystycznego „Sztuka nie zna granic" inspirowany jest naturalną ciekawością dziecka oraz istotą aktywnego zdobywania wiedzy.. Cele programu: Kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych u dzieci Poznanie znaczenia terminu ekologia Rozbudzanie potrzeb kontaktu z przyrodąPROGRAM KOŁA PLASTYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Sobótce im.. Program powstał w wyniku wieloletniej praktyki w prowadzeniu zajęć koła plastycznego, w celu lepszej organizacji zajęć, większego zainteresowania uczniów nowymi tematami oraz brakiem na „rynku edukacyjnym" materiałów i pomocy do prowadzenia tego rodzaju .Przedstawiony program przeznaczony jest do realizacji na zaj ęciach pozalekcyjnych koła ortograficznego.. Został opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.. 3.Cele 3.1Cel główny programu 3.2Cele szczegółoweProgram ma charakter otwarty, można go modyfikować i dostosowywać do potrzeb i możliwości dzieci.. Formy realizacji 6.. „ZABAWY PLASTYCZNE" - PROGRAM KÓŁKA PLASTYCZNEGO DLA KLAS MŁODSZYCH „Sztuka dziecka wci na nowo siąż ę tworzy i nie przestanie by sztukćą żywą i twórczą tak długo, jak dugo błdąę istniay dzieci lubił ące i umiejące po swojemu, a pięknie rysować i malować"..

Może być realizowany w ramach zajęć koła plastycznego.

Poniżej ptrzedstawiam program autorski tych zajęć.1 Plan pracy koła plastycznego w klasach I-III Opracowała i wdraża mgr Barbara Kachniarz nauczyciel Zespołu Oświatowego w Jedlance.. Zdobycie umiej ętno ści poprawnego i świadomego posługiwania si ę j ęzykiem pisanym 4.Program koła ekologicznego prowadzonego w formie zajęć pozalekcyjnych dla klasy II i III szkoły podstawowej Żyjmy w zgodzie z przyrodą Opracowała: Anna Librowska.. Cele zajęć koła plastycznego: • rozbudowanie kreatywnej postawy ucznia wobec sztuki i jej wytworów • tworzenie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych • rozwój wyobraźni twórczejautorski program zajĘĆ pozalekcyjnych koŁa plastycznego „kolorowa Świetlica" dla uczniÓw szkoŁy podstawowej opracowała: mgr izabela Ćwik rok szkolny 2012/ 2013 spis treŚci: i charakterystyka programu ii cele programu iii procedury osiĄgania celÓw iv zaŁoŻone osiĄgniĘcia uczniÓw v metody, formy, Środki, techniki plastyczneProgram Kółka Plastycznego "Mały artysta" Szczegóły Utworzono: wtorek, 17, grudzień 2013 07:19 mgr Małgorzata Jędrys PROGRAM KÓŁKA PLASTYCZNEGO „MAŁY ARTYSTA" Opracowanie: mgr Małgorzata Jędrys SPIS TREŚCI.. Uczęszcza na nie uczniów.Program pracy kółka plastycznego „Młody Plastyk" Opracowała Krystyna Michalak Spis treści: 1..

Realizowany będzie na zajęciach koła plastycznego -2godziny tygodniowo.

Projekt nie ma zwartej struktury wymagającej ściśle określonej liczby godzin pracy, nie ma też w nim zalecenia stosowania scenariuszy we wskazanej kolejności.3.. Metody pracy 5.. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz uzdolnień plastycznych.. Uczniowie wykorzystując kredki pastele tłuste i farby plakatowe pokazują swoje zimowe dzieło.. Program realizowany będzie w ramach koła plastycznego poza godzinami pracy dydaktycznej w wymiarze 30-45 min tygodniowo przez okres jednego roku szkolnego.. Cele edukacyjne 3. więcej;Program zajęć koła plastycznego przeznaczony jest dla pierwszego etapu edukacyjnego obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej - edukacja wczesnoszkolna realizowana w formie kształcenia zintegrowanego.. więcej; Na powitanie i pożegnanie zimy BAŁWANKI; 23.02.2020 17:52.. Przygotowanie prac na kiermasze świąteczne.. Udział w zajęciach będzie dobrowolny i ogólnie dostępny.Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VIII.. Janusza Korczaka PLASTYCZNE SPOTKANIA rok szkolny 2009/2010 1 PROGRAM KOŁA PLASTYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Realizowany .. Materiały i środki dydaktyczne 8.. Nauczyciel peni w nim rolę koordynatora działań ł i pomocnika.Zajęcia koła plastycznego są organizowane dla uczniów klas I-III.. Bardziej szczegółowoPlik program koła plastycznego.doc na koncie użytkownika barabell • folder kółko plastyczne • Data dodania: 28 wrz 2009Plik Program kolka plastycznego.doc na koncie użytkownika renja2 • folder koło plastyczne • Data dodania: 28 sie 2009Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI.. Program powstał w wyniku mojej wieloletniej praktyki pedagogicznej w prowadzeniu zajęć koła plastycznego w szkole podstawowej.. S. Szuman, S. Zagała-„Malujemy" Nasza Księgarnia, Warszawa 1961Tak więc, by nie zaprzepaścić wrodzonej wrażliwości i zdolności twórczych dzieci, postanowiłam poprowadzić zajęcia koła plastycznego dla uczniów klas II-III.. I CELE EDUKACYJNE 1.. Przygotowanie plakatów na zabawę z Rady Rodziców, upominków na loterię.. Odbywają się w środę o godz. 11.45.. Pozostawia pole dla inwencji nauczycieli.. Program ten stanowi integralną całość z programem nauczania plastyki.Z sercem do ludzi są też oni.. Wstęp 2.. 8 Wspaniałych z Powiatu Białostockiego.To dnia 01.10.2020 r odbyła się gala wręczenia nagród.Kategoria: koło plastyczne klas 1 - 3 Poprawiono: wtorek, 07, październik 2014 18:35 Zapraszam wszystkich lubiących niecodzienne rozwiazania codziennych problemów (plastycznych) do zapisów do koła plastycznego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt