Integracja europejska prezentacjaZe wspomnianych slajdów można korzystać bezpłatnie i bez ograniczeń narzucanych przez prawo autorskie.Integracja Europejska.. Która ze wspólnot europejskich powstała najwcześniej?. Przemiany w skali globalnej, które wystąpiły w latach 1850 - 1950 były niekorzystne dla krajów zachodnioeuropejskich i zepchnęły je w rezultacie na pozycje drugorzędne.HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 1.. Za powstaniem wspólnej Europy opowiadały się przede wszystkim ugrupowania chadeckie.. Oczywiście procesy integracyjne mają wielowiekową tradycję.. KOLEJE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Traktat Paryski 9 maja 1950 r. Minister Spraw Zagranicznych Francji Robert Schuman .Klub Integracji Europejskiej, Warszawa.. Państwa członkowskie Unii Europejskiej podpisały traktat z Lizbony 13 grudnia 2007 r., który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Na jego podstawie kompetencje Wspólnoty Europejskiej (dawnej EWG .19.. Spis treści Geneza integracji europejskiej SLAJDY 3.. Ile państw jest obecnie w Unii Europejskiej?. To tylko jedna z 26 stron tej notatki.. b) Europejska Wspólnota Gospodarcza.. Idea integracji miała swoich „ojców".. c) Europejska Wspólnota Węgla i Stali.. słowa integratio, -onis, które oznacza odnowienie, scalenie, uzupełnienie.. 1) zna główne etapy integracji europejskiej po II wojnie światowej, 2) zna główne cele polskiej polityki zagranicznej, 3) potrafi poda ć przykłady sukcesów polskiej polityki zagranicznej oraz jej główne problemy w stosunkach z s ąsiadami,HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Integracja europejska - określenie stosowane wobec procesu stopniowego integrowania się państw Europy pod względem gospodarczym, prawnym i politycznym..

Integracja europejska.

Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji.. Procesy integracyjne SLAJDY 13.. Idee zjednoczenia w historii Europy.. Integracja polega więc na budowaniu w miarę jednolitej nowej całości z istniejących już elementów.. INTEGRACJA EUROPEJSKA _____ 19. a) 27. b) 30. c) 25Integracja europejska - określenie stosowane wobec procesu stopniowego integrowania się państw Europy pod względem gospodarczym, prawnym i politycznym.Jej korzeni doszukiwać się można już w epoce starożytnej, jednak jej praktyczne przejawy uwidoczniły się dopiero po zakończeniu II wojny światowej, szczególnie po Kongresie Haskim oraz zawarciu Traktatu paryskiego.Istotny wkład w rozwój dyskusji na rzecz integracji Europy wnieśli też francuscy myśliciele, w tym wybitny francuski polityki, 10-krotny premier i 15-krotny minister spraw zagranicznych, Aristide Briand (1986-1932), który stworzył najpełniejszy, jak też mający najsolidniejsze fundamenty polityczne, program integracji europejskiej.zbudowania jakiejś formy Stanów Zjednoczonych Europy, integracja europejska nabrała wyraźnej dynamiki.. Podstawy geografii ekonomicznej; Uniwersytet Wrocławski Pobierz ten dokument za darmo.. Funkcjonowanie UE.. Odnowienie idei cesarstwa uniwersalnego w monarchii Karola Wielkiego..

Integracja europejska po II wojnie światowej I.

Imperium Romanum jako wzór dla późniejszych inicjatyw integracji europejskiej.. Historia integracji europejskiej SLAJDY 5.. Wyjaśniono na nich specyfikę, cele i zasady działania Unii Europejskiej.. Flagą UE jest 12 gwiazd na niebieskim tle, za hymn .Integracja europejska po II wojnie światowej Po II wojnie światowej (1939 -1945 r.) państwa zachodniej Europy czuły się zagrożone ekspansją komunistycznego Związku Radzieckiego i rosnącą przewagą Stanów Zjednoczonych.. Pobierz notatkę.. a) Europejska Wspólnota Energii Atomowej.. Unię Europejską, którą ustanowił Traktat z Maastricht, budują trzy filary.Sylwetki tych osób przedstawiono poniżej, ale poza nimi wielu innych ludzi również wytrwale współdziałało na rzecz idei integracji europejskiej.. w Europie jest najbardziej widoczna w sferze gospodarczej.. 4.Podręcznik Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony.Aspekty ekonomiczne obejmuje wiedzę o systemie instytucjonalnym i mechanizmach funkcjonowania Unii Europejskiej po przyjęciu Traktatu z Lizbony.Autorzy przedstawili: genezę i rozwój integracji w Europie; charakter prawny, zasady działania i członkostwo w Unii Europejskiej; prawo Unii Europejskiej i jej system instytucjonalny .Ojcowie Zjednoczonej Europy: Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi (1894-1972) Józef Retinger (1888-1960) Winston Churchill (1874-1965) Robert Schuman (1886-1963) Jean Monnet (1888-1973) Konrad Adenauer (1876-1967) Alcide de Gasperi (1881-1954) Pauli-Henri Spaak (1899-1972) 3..

Początkowo integracja dotyczyła tylko części Europy.

INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM 1 września 2020 r. (wtorek) 8:00 Oddział Przedszkolny „0": 0 A - wejście […]Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli.. Dlatego na stronie poświęconej pionierom, którzy utorowali drogę do utworzenia Unii Europejskiej, stopniowo dodawane będą kolejne informacje.Zwolennikami integracji były wszystkie ugrupowania polityczne w państwach europejskich.. Prowadzone przez ponad 50 lat działania integracyjne, realizowane w 4 etapach doprowadziły do ukształtowania się Unii w .Zarys historii integracji europejskiej Unia Europejska po 1 maja Kraje członkowskie UE Symbole Unii Europejskiej Symbole Unii Europejskiej, za symbole - wyróżniki Unii Europejskiej - uznaje się flagę i hymn UE, paszport europejski, wspólną walutę oraz dewizę (zawołanie).. Niemniej, w rozumieniu współczesnym, integracja pokojowa, która polega na współistnieniu w jednej organizacji międzynarodowej suwerennych państw, w wyniku zadeklarowanej przez narody niewymuszonej woli, zrodziła się .7.. Nasza ocena: Pobrań: 133.. Przeciwnikiem integracji był były premier brytyjski W. Churchill.W okresie międzywojennym dokonały się istotne procesy integracyjne, których najważniejszym forum była współpraca w ramach Ligi Narodów; podjęto także próby tworzenia zrębów integracji europejskiej w sferze ekonomicznej: 1926 powstała Międzynarodowa Unia Stalowa, w latach 30. zaś utworzono międzynarodowe kartele: węglowy i koksowniczy (z udziałem Polski); instytucje te nie .Unia Europejska jako wspólnota gospodarcza Integracja europejska po II wojnie światowej to przede wszystkim proces postępującej współpracy ekonomicznej, mającej na celu realizację jednolitego systemu gospodarczego..

POJĘCIE ORAZ MODELE INTEGRACJI Termin „integracja" pochodzi od łać.

Chrześcijaństwo jako czynnik integrujący Europę.. Polska w Europie.. Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY-SA 3.0. tOsqCIa4AL_0000003K.. Ojcowie Unii Europejskiej SLAJDY 8.. Symbole Unii Europejskiej SLAJD 12.. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe.WOS - INTEGRACJA EUROPEJSKA Dochodzą: -Estonia -Łotwa -Litwa -Czechy -Słowacja -Węgry -Słowenia -Cypr -Malta -Polska 2001 28 państw 6 państw 2004 2013 1951 1973 1992 9 państw 12 państw Powstaje Unia Europejska Powstaje EWWiS -ustanowienie wspólnych stawek celnych handlu zEtapy powstawania Unii Europejskiej 1.- 1946 - Winston Churchill, w Zurichu, mówił o potrzebie stworzenia "stanów zjednoczonych Europy" 2.- 1947 - Uruchomiony został amerykanski Plan Marshalla, którego celem było udzielenia pomocy dla wszystkich krajów Europy, 3.- 1948 - Utworzono Organizacje Europejskiej Współpracy Gospodarczej dla zarzadzania amerykanskim Funduszem Marshalla .Integracja europejska - prezentacja; Integracja europejska - prezentacja.. Filary Unii Europejskiej SLAJD 15.Slajdy z tej prezentacji mogą być przydatną pomocą dla nauczycieli, prelegentów, studentów i innych osób przedstawiających podstawowe informacje o UE.. Klub Integracji Europejskiej to elitarny Klub biznesu, zrzeszający ponad 200 firm, organizujący dla.ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.. Najczęściej termin ten używany jest łącznie z takimi określeniami jak -gospodarcza, społeczna .Kolejnym krokiem w dziele integracji europejskiej był Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastricht, 7 lutego 1992 r.,(wszedł w życie - 1 listopada 1993 r).. Integracja Europejska Prezentację wykonała HELENA TOMASZEWSKA 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt