Przeczytaj tekst które z podanych odpowiedzi ad są zgodne z treścią tekstuPiątka na świadectwie - gwarantowana!. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D.. Przeczytaj tekst.. Z portalem Odrabiamy bez problemu przygotujecie się tak do części pisemnej, jak i ustnej.. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).. (0-3) Przeczytaj trzy teksty związane z zegarami.. Popraw błędne zdania.. (0-5) Przeczytaj tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zdania mogą dotyczyć informacji, głównej myśli, kontekstu lub intencji autora.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Zakreśl literę A, B, C albo D. Otocz kółkiem jedną z liter: A, B, C albo D. Matura próbna z .MJA-1P Strona 5 z 13 Zadanie 5.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. A student broke his arm.2.2 Sarah acts ad if she were a film star .. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T-true), a które nie (F-false) .. C Zadanie 9.. Zakreśl literę A, B albo C. Parafraza - przetworzenie tekstu, które polega na zmianie formy lub treści tekstu w sposób umożliwiający dostrzeżenie związku tego tekstu z oryginałem.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. There's a good reason for this.Z podanych odpowiedzi zaznacz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

W zadaniach 1.-4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

Parafraza zazwyczaj dokonuje się przez uproszczenia i modyfikacje treści oraz zmiany stylistyczno-językowe: - parafraza płytka (dotyczy wyłącznie formy przekazu),Przeczytaj poniższy tekst.. (5 pkt) Przeczytaj tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl literę A, albo .. Zakreśl literę A,B, C albo D.Przeczytaj poniższy tekst.. W zadaniach 6.1.-6.5. z podanych na następnej stronie odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Z podanych odpowiedzi wybierz .Przeczytaj teksty.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl literę A, B albo C. Zaznacz znakiem Xodpowiednią rubrykę w tabeli.. Rozumienie tekstów pisanych Przeczytaj teksty.. Wpisz w każdą lukę (7.1.-7.3.). Usłyszysz dwukrotnie wypowiedź na temat problemu zatłoczonych autostrad w Wielkiej Brytanii.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (V - Vrai), a które nie (F - Faux).Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. 4 Przeczytaj poniższy tekst.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.2 określasz na podstawie nagrania, czy dane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.. (5 pkt) Usłyszysz dwukrotnie tekst na temat Victorii..

W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Egzamin maturalny z języka francuskiego Poziom podstawowy MJF-P1_1P-132 Egzamin maturalny z języka francuskiego Poziom podstawowy 3 ROZUMIENIE SŁUCHANEGO TEKSTU Zadanie 1.. Na podstawie usłyszanych informacji zdecyduj, które z podanych zdań są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE).. Zakreśl jedną z liter: A, B, C albo D. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T - TRUE), a które nie (F - FALSE).. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE).. A mam is at the bus stop.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. (0-4) Przeczytaj opisy trzech propozycji spędzenia czasu w mieście (A-) oraz pytania ich dotyczące (9.1.-Strona 3 z 11 Zadanie 2.. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.. W zadaniach 1-4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą (A, B lub C).. Następnie uzupełnij luki 5-8 w wiadomości e-mail zgodnie z treścią tekstów.. Znajdziesz tu: zadania z niemieckiego, rozwiązania zadań z języka niemieckiego, ćwiczenia z niemieckiego, odpowiedzi oraz bazę wiedzy.Zadanie 7 Przeczytaj tekst.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Luki należy uzupełnić w języku polskim..

Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą zgodną z treścią tekstu.

Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.. (0-3) Przeczytaj trzy teksty związane ze sportem.. Zdecyduj, które z podanych zdań 1 są zgodne z treścią nagrania (T), a które nie (F).. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. (7 pkt) Przeczytaj tekst.. CD 0 MP 0 Usłyszysz dwukrotnie reklamę radiową.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Angielski - ten język maturzyści zdają w poniedziałek, 8 maja.. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Adam Mickiewicz Pan Tadeusz I Tadeusz, chociaż liczył lat blisko dwadzieście, I od dzieciństwa mieszkał w Wilnie, wielkim mieście, Miał za dozorcę księdza, który go pilnował I w dawnej surowości prawidłach wychował.Przeczytaj teksty.. 2 The X15 MP player is impossible .Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z tekstem nagrania..Komentarze

Brak komentarzy.