Pierwsza pomoc prezentacja filmDrogi oddechowe i płuca Dużo świeżego powietrza lub tlenu.Pierwsza pomoc W oczekiwaniu na przybycie karetki należy kontynuować czynności ratujące życie, ale również czas ten można wykorzystać na zabiegi zmniejszające ból, minimalizujące ryzyko dalszych uszkodzeń ciała czy późniejszych powikłań - unieruchamianie złamań, boczne ułożenie pacjenta, nałożenie opatrunków naDarmowe filmy BHP Filmy edukacyjne na licencji Creative Commons.. oddechowe Oceń oddech Zadzwoń 112 Uruchom AED Postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi FILM RKO u dzieci .pierwsza pomoc • Ratownictwo - prezentacje • pliki użytkownika piewca przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Materia pomoc przedlekarska.doc, Medycyna ratunkowa.docPierwsza pomoc przy omdleniu.. Uwaga!. Tweets by @fundacjawosp Aktualności.. AHA, PHTLS Poznań 2017 (na podstawie wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC)Ukazanie się w USA pierwszego filmu ze ścieżką dźwiękową pod tytułem Śpiewak jazzbandu (1927, reż. Alan Crosland) wzbogaciło film o nowe środki wyrazu.Bardzo szybko wykorzystał je animator Walt Disney, który wyreżyserował pierwszy animowany film dźwiękowy pod nazwą Parowiec Willie (inna nazwa Willie z parowca, 1928).Popularność Śpiewaka jazzbandu wywołała powstanie .Pierwsza Pomoc Przedmedyczna • pliki użytkownika bodyguard68 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Kwalifikowana Pierwsza Pomoc ERC 2010 (2013) PL.avi, Film o kleszczach.mpgPierwsza pomoc przedmedyczna: zobacz film instruktażowy Ostatnia aktualizacja: 04.12.2012 12:02 Dzięki kilku prostym zasadom udzielania pomocy można uratować czyjeś życie..

Pierwsza pomoc Grzegorz Nowak 7 rad dla każdego 2.

Część filmów stanowiących zawartość naszych szkoleń okresowych BHP online udostępniamy za darmo na zasadach opisanych poniżej.. Uznanie autorstwa- Bez utworów zależnych 3.0 Polska - Ta licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie filmów zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych .Wstrząs-pierwsza pomoc.. To ona może uratować komuś życie - pomóc przetrwać do przyjazdu karetki.. Odwołanie 56.. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (Basic Life Support — BLS) dotyczą bezprzyrządowego utrzymywania drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywania oddychania .Przedstawiam filmik animacyjny o formie edukacyjnej - pierwsza pomoc.. W Polsce, zgodnie z Ustawą z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratowanie życia i zdrowia ludzkiego odbywa się na trzech poziomach: pierwsza pomoc pierwsza pomoc,.. Zamachy, katastrofy, wypadki.. Zobacz film .Pierwsza pomoc udzielając pomocy oparzonemu, zawsze należy pamiętać o bezpieczeństwie ratownika (pomocy udzielamy w rękawicach, z maską lub inną tkaniną na twarzy), jeśli do skażenia doszło wewnątrz pomieszczenia, należy wyłączyć wentylację, klimatyzację, opuścić miejsce skażone, chronić drogi oddechowe (osłonić usta .Interaktywny film ukazujący pierwszą pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia..

Czy wiesz jak udzielić pierwszej pomocy?

OMDLENIE Pierwsza pomoc : - otworzyć okno albo wyprowadzić osobę na .Pierwsza pomoc przy zranieniach: zatamować krwotok (w przypadku dużego krwawienia) - ucisk bezpośredni, opatrunek hemostatyczny, opaska uciskowa (w przypadku kończyn), zabezpieczyć rany jałowym opatrunkiem - bezpośredni na ranę położyć jałową gazę (nie kłaść na rany waty, ligniny, chusteczek higienicznych itp.),Pierwsza pomoc w szczególnych przypadkach Prezentacja zawiera szczegółowy plan postępowania w sytuacjach zagrażających życiu człowieka Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.1.. Udrożnij drogi oddechowe.. Najpierw upewnij się, że ty, poszkodowany i świadkowie zdarzenia jesteście bezpieczni.. Film został stworzony na zajęcia Edukacji Dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum nr 21 im.. Nie stosować żadnych rozpuszczalników ani benzyny!. Finałowe inspiracje .. W tych ostatnich najwięcej ofiar jest na polskich drogach.. Ratowanie życia i zdrowia ludzkiego w Polsce .. Tony.Pierwsza pomoc - darmowe filmy online Filmy edukacyjne na licencji Creative Commons..

kwalifikowana pierwsza pomoc kwalifikowana pierwsza pomoc,.

Może się zdarzyć, że na twoich oczach zdarzy się wypadek samochodowy.. Naucz się prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) oraz używać automatycznego defibrylatora AED.Pierwsza pomoc Łańcuch przeżycia to kroki, które należy podjąć, by umożliwić poszkodowanemu przeżycie po zatrzymaniu krążenia.. Konkursu Ofert.. Kursy szkolenia i wiele innych icennych informacji.Wiadomo, że pierwsza pomoc w przypadku wypadku samochodowego, w którym są ranni, może ocalić komuś życie.. Należą do nich: wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy, wczesna resuscytacja krążeniowo-oddechowa, wczesna defibrylacja i wczesna opieka poresuscytacyjna.Pierwsza pomoc a prawo karne; Resuscytacja - jak ją wykonać?. Bezpieczeństwo własne, Wezwać służby ratunkowe, Ułożenie poszkodowanego na wznak lub z uniesionymi nogami 30-40 cm powyżej serca < 7min w celu zapewnienia przejściowej poprawy parametrów życiowych.. oddechowe Oceń oddech Zadzwoń 112 30 uciśnięć 2 oddechy ratownicze Oceń bezpieczeństwo Oceń bezpieczeństwo Oceń przytomność Wołaj o pomoc Udrożnij dr.. Jeśli ktoś w otoczeniu zemdleje, należy: wynieść osobę poszkodowaną z terenu dużego zgromadzenia (np. sklep) i zapewnić dostęp świeżego powietrza; osobę poszkodowaną należy ułożyć na plecach;Pierwsza pomoc 7 rad dla każdego 1..

Jeśli jest nieprzytomna i nie oddycha, zadzwoń po pomoc (tel.

Część filmów stanowiących zawartość naszych szkoleń okresowych BHP online udostępniamy za darmo na zasadach opisanych poniżej.Na tej stronie będziemy co jakiś czas umieszczać nowe nagrania.Pierwsza pomoc: - ochrona poszkodowanego przed dodatkowymi urazami, amortyzowanie wstrząsów, - zapewnienie dostępu świeżego powietrza, rozluźnienie ubrania pod szyją, - odsunięcie gapiów, - zapewnienie bezpieczeństwa po ataku, pozycja boczna ustalona, - zapewnienie komfortu psychicznego, - utrzymanie drożności dróg oddechowych,Zakres pierwszej pomocy W zakres pierwszej pomocy przedmedycznej wchodzą takie czynności jak (istotna kolejność): 1. zabezpieczenie miejsca wypadku 2.sprawdzenie stanu poszkodowanego (podstawowych funkcji życiowych - krążenia, oddechu i świadomości, zlokalizowanie odniesionychPrezentacja została wykonana w oparciu o najnowsze wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji przez : mgr Krzysztofa Sałach przy współpracy mgr Arlety Garbień, mgr Patrycji Cholewy Ogólne zasady pierwszej pomocy w zatruciach: Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie (gazy).. 2 zdecyduj się na działanie 5.. 112) lub wyznacz osobę, która to zrobi.. jeżeli wystąpiła duszność - wstrząs uczuleniowy, urazu głowy, miednicy pozycja na wznak .PIERWSZA POMOC CZ. I „Osobie, która poniosła szkodę na mieniu powstałą w na - stępstwie udzielania przez nią pierwszej pomocy, przysługuje roszczenie o naprawienie tej szkody od Skarbu Państwa re-prezentowanego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody" (art. 6).Pierwsza pomoc powinna być udzielana przez każdą osobę, która ma choć podstawową wiedzę na jej temat.. Cząstki stałe (np. wapna) usuwać chusteczką lub wacikiem w kierunku donosowym.. Przeczytaj, jak w pierwszej chwili, jeszcze zanim przyjedzie karetka pogotowia, możesz skutecznie udzielić ofiarom pierwszej pomocy.Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa Oceń bezpieczeństwo Oceń przytomność Wołaj o pomoc Udrożnij dr.. Sprawdź stan poszkodowanej osoby.. Oczy Płukać bieżącą wodą.. medyczne czynności ratunkowe medyczne czynności ratunkowe.Jak bezpiecznie zdjąć rękawiczki - pierwsza pomoc ..Komentarze

Brak komentarzy.