Sprawozdanie z pracy dydaktycznowychowawczej w przedszkolu za drugie półroczeGrupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Chętnie uczestniczą w zabawach ruchowych kształtujących postawę: orientacyjno-porządkowe, z elementami czworakowania, biegu, podskoku, czołgania rzutu i chwytu.Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 6 - letnich za I półrocze 2004/2005.. Grupa Żabek w roku szkolnym 2017/2018 liczyła 22 dzieci : 12 dziewczynek i 10 chłopców.. Starałyśmy się angażować rodziców w życie przedszkola poprzez pomoc w organizowaniu wycieczek, uroczystości, spotkań, udział w Przeglądach Taneczno- wokalnych, Przeglądzie Teatrzyków .sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej w grupie dzieci 2,5 - 3 letnich gminnego przedszkola samorzĄdowego w sulĘczynie za pierwsze pÓŁrocze roku szkolnego 2017/2018.. Sześciolatki realizują program „Kocham przedszkole program wychowania .Bardzo dobrze układa nam się współpraca z rodzicami, o czym świadczą ich miłe, ciepłe słowa na temat naszej pracy dydaktyczno- wychowawczej.. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w "Podstawie .. Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.. Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM - I PÓŁROCZE..

5.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.

Na początku roku wspólnie z dziećmi został opracowany kontrakt grupy, oraz sygnały dźwiękowe.Roczne sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie "maluchów" W grupie V stan liczbowy dzieci ulegał ciągłym zmianą.. Głównym celem mojej pracy było wspomaganie, ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i .Głównym celem naszej pracy było wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka , zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym, przyrodniczym , przygotowujące do podjęcia nauki w szkole.W ciągu półrocza dzieci uczyły się współdziałania w grupie, przestrzegania praw i zasad .Sprawozdanie z działalności przedszkola za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 Drukuj .. w pracy przedszkola możliwości i potrzeb środowiska.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programowąPodsumowanie pracy przedszkola za pierwsze półrocze.. za II semestr w roku szkolnym 2009/2010 .Rozliczenie z wniosków założonych na drugie półrocze: W celu osiągnięcia założonych wniosków na drugie półrocze wraz z koleżanką pracowałyśmy nad rozwijaniem umiejętności matematycznych poprzez zabawy w których dzieci uczyły się .Praca wychowawczo-dydaktyczna w grupie obejmuje realizację treści zawartych w programie edukacji przedszkolnej "Nasze Przedszkole" M.Kwaśniewskiej, W.Żaby-Żabińskiej oraz podstawie programowej "Wychowanie w Przedszkolu"..

Wszystkie dzieci dobrze zaadoptowały się w przedszkolu.

Rok szkolny 2016/2017.. Grupa oddziału przedszkolnego liczy 15 dzieci w tym 6 sześciolatków,7 -pięciolatków, 1 czterolatek i 1 trzylatek.Kształtując prawidłową postawę, dzieci utrwalają znajomość orientacji w schemacie własnego ciała i drugiej osoby.. Organizują swobodne zabawy ruchowe.. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a pod względem wieku 11 4-latków, 9 3-latków i 1 2-latka).. Grupa moja liczy 20 dzieci 6 - letnich.. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich.. Praca wychowawczo - dydaktyczna w grupie III obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem" Wydawnictwa Edukacja Polska.Roczne sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w grupie I.. W roku szkolnym 2017/2018 grupa dzieci 2,5 - 3, 4 letnich liczy 24 osoby (14 dziewczynek, 10 chłopców) w tym jeden czterolatek, 18 dzieci 3-letnich i 5 dzieci .Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Większość dzieci uczęszcza do przedszkola drugi bądź trzeci rok, dla trójki dzieci jest to .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu 5-cio latki Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczejw I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci..

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w II półroczu w grupie 4-latków Grupa „Muchomorki" liczy 25 dzieci: 13 dziewczynek i 12 chłopców.

Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Codziennie czytana literatura dziecięca sprawiła, że dzieci chętniej wypowiadały się na określony temat, wzbogacały zasób słownictwa, uczyły się .Zaznaczę, że sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu nie jest dokumentem standaryzowanym, dlatego też w każdej placówce wygląda inaczej.. Prawie wszystkie dzieci, za wyjątkiem trojga z nich, uczęszczają do przedszkola po raz pierwszy.SPRAWOZDANIA, EWALUACJA, PODSUMOWANIA w przedszkolu • pliki użytkownika jo-chom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Roczna analiza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc, Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 2.docxSprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w II półroczu.. Do grupy powróciły dzieci Paulina P.i Filip Sz., które okres zimowy spędziły w domu.SPRAWOZDANIE Z PRACY W GRUPIE 3-4 LATKÓW ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 W NIEPUBLICZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM "BAJKOWY ŚWIAT" W KOLNIE Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3, 4 latków liczyła 21 dzieci - 5 chłopców i 16 dziewczynek..

... Przez całe półrocze dzieci przynoszą nakrętki, z których dochód po sprzedaży przeznaczony jest na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych.

Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Rozpoczynając pracę warto poprosić opiekuna, innego nauczyciela czy też dyrektora o wgląd do sprawozdań z lat ubiegłych.sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJW PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012W GRUPIE „SŁONECZKA" Grupa „SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek.. W trakcie trwania II półrocza szkolnego nikt z dzieci nie dołączył ani nie zrezygnował z uczęszczania do grupy.Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 5 i 6 w roku szkolnym 2010/2011 31 grudnia 2011 [email protected] Grupa oddziału przedszkolnego liczy 7 sześciolatków i 10 pięciolatków.Sprawozdanie z pracy za II półrocze_Strona_2.jpg.SPRAWOZDANIA, EWALUACJA, PODSUMOWANIA w przedszkolu • pliki użytkownika jo-chom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Roczna analiza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc, Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 2.docxPodsumowanie pracy po pierwszym półroczu jest równie ważne, jak .Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków „Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa „Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę.. Rozliczenie z wniosków założonych na drugie półrocze: W celu osiągnięcia założonych wniosków na drugie półrocze wraz z koleżanką pracowałyśmy nad rozwijaniem umiejętności matematycznych poprzez zabawy w których dzieci uczyły się rozróżniania stron .Małgorzata Bucior Przedszkole Miejskie Nr 2 Zamość Sprawozdanie z II półrocza pracy dydaktyczno - wychowawczej w grupie dzieci czteroletnich Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, chętnie podejmowały nowe wyzwania.. 2011/2012 Przedszkole Gminne w Skawie 1.. A to ze względów zdrowotnych, lub też pobytowych.. Grupa „Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców.. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania .We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt