Wojny w starożytnej grecji notatka

wojny w starożytnej grecji notatka.pdf

Grecja .Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. W zależności od stanu majątkowego Grecy służyli w: - kawalerii - ciężkozbrojnej piechocie - hoplici - lekkozbrojnej piechocie - flocie.. Grecja po wojnach perskich: Grecja po wojnach perskich - notatka ; Temat 8.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Wojna domowa w Grecji (ο Eλληνικός Eμφύλιος Πόλεμος trb.. Notatki z historii dla liceum - zakres rozszerzony.. Jeszcze w czasie działań wojennych Ateny i niektóre poleis wyspiarskie i znajdujące się na wybrzeżach Azji Mniejszej zawiązały sojusz (478-477 roku p.n.e.), którego celem była walka aż do ostatecznego wyparcia Persów z państw greckich.Starożytna Grecja -notatki.. Wierzono także w dziwne siły ingerujące w ludzkie życie, a nazywane demonami.. poleca 84 % .. Attykę na demy (gminy), pogrupowane na 10 fyli (zarządzał strateg), wprowadził sąd skorupkowy (ostracyzm)) Wojny grecko-perskie (492-449) Satrapia - okręg administracyjny, prowincja w starożytnej Persji, .Starożytna Grecja- krótkie notatki.. II STAROŻYTNY RZYM..

Wojny w starożytnej Grecji I.

Aleksander Wielki .. Log in Log out | EditW historii sztuki pojęcie archaiczna kojarzy się niemal automatycznie ze sztuką tworzoną w kontynentalnej Grecji w okresie od tzw. wieków ciemnych, które nastały po zniszczeniach spowodowanych najazdem ludów morskich ok 1200 r. pne do początków sztuki klasycznej, a więc do ok. 500 r. pne.. Aleksander Wielki: Aleksander Wielki - notatka ; Temat 9.. Tymczasem w Atenach Temistokles (jeden z ojców demokracji) przekonał polityków, aby dochody z nowo odkrytych złóż srebra w górach Laurion przeznaczyć na rozbudowęStarożytna Grecja - cywilizacja, która w starożytności rozwijała się w południowej części Półwyspu Bałkańskiego, na wyspach mórz Egejskiego i Jońskiego, wybrzeżach Azji Mniejszej, a później także w innych rejonach Morza Śródziemnego.Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę cywilizacji zachodniej.Grecka kultura, sztuka, mitologia, filozofia, nauka zostały za .Walka o hegemonię w Grecji po wojnach perskich .. Świat hellenistyczny: Świat hellenistyczny - notatka ; Temat 10.. Naturalne warunki Rzymu.. Czynnikiem integrującym starożytnych Greków była kultura: język, wierzenia, teatr i odbywające się co 4 lata igrzyska w Olimpii.Ważne pojęcia: Kultura minojska - rozwinęła się na Krecie w IV/III-II tysiącleciu p.n.e., Minojczycy znali pismo (pismo linearne A); według mitologii król Minos rozkazał Dedalowi zbudować w Knossos labirynt dla swojego syna, Minotaura Kultura mykeńska - w II tysiącleciu p.n.e. Achajowie zajęli Mykeny na Peloponezie (Argolida) i Kretę i przejęły sztukę i cywilizację .Pomóż nam się rozwijać..

Sztuka starożytnej Grecji.

.Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.. a .Czczono ją w całej Grecji, specjalnego kultu doznawała jednak w świątyni w Eleusis w Attyce.. Zamieszkiwali w miastach‑państwach zwanych poleis (w liczbie pojedynczej: polis).Polis to miasto wraz z otaczającymi je wsiami, ale także forma organizacji politycznej i wspólnota zamieszkujących je obywateli.Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Rozwój cywilizacji i kultury krteńskiej (zwanej także minojską).. Tragediopisarz starożytnej Grecji, to: 2010-04-06 15:45:27; Co to w starożytnej grecji?. Naturalne warunki i zajęcia starożytnych Greków.. Obywatele greckich poleis byli zobowiązani do służby wojskowej, którą pełnili na własny koszt.. Reformy są przyczyną wojny w Atenach, po której do władzy dochodzi Pizyshrat, wprowadzając tyranie!. GRECJA PO WOJNACH GRECKICH - NOTATKA.. 550 rok p.n.e. - za panowania Cyrusa zaczyna powstawać imperium perskie zajmujące tereny położone nad Zatoką Perską.Nowo powstałe państwo zaczęło dzielić się na rządzone przez Satrapów prowincje zwane tu satrapiami..

a).Napisz notatkę o starożytnej Grecji.

Religia grecka a) cechy religii greckiej: politeizm - wierzono w wielu bogów antropomorfizm - bogów wyobrażano sobie w postaci ludzkiej i nadawano im ludzkie cechy.. Początki starożytnej Grecji (doba cywilizacji minojskiej i mykeńskiej): a).. p.n.e. - Władzę sprawuje Klejstenes, który wprowadza reformy: obywatelem staje się mężczyzna w wieku 18 lat, zostaje wprowadzony nowy podział administracyjny na demy (gminy i osady).. Kultura antycznej Grecji: Kultura starożytnej Grecji - notatka; Temat 7.. Tekst w języku angielskimHistoryczny okres starożytnej Grecji jest wyjątkowy w historii świata, jako pierwszy okres poświadczony bezpośrednio w odpowiedniej historiografii, podczas gdy wcześniejsza historia starożytna lub proto-historia znana jest z dużo bardziej poszlakowych dowodów, takich jak annały lub listy królów, oraz pragmatyczna epigrafia.. Herodot jest powszechnie znany jako „ojciec historii .W 486 r. p.n.e. władzę w Persji przejął syn Dariusza - Kserkses, który kontynuował plany podbicia Grecji.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Wojny starożytnej Grecji W 486 roku p.n.e. zmarł Dariusz, jego syn Kserkses nie zrezygnował z planów podboju Grecji..

W starożytnej Grecji były to tragedie i komedie.

Godłem Demeter były kłosy zboża, narcyz, mak, a ulubionym ptakiem - żuraw.Wojny grecko-perskie.. .Polecam film: Wojny grecko - perskie (youtube.com) Temat 6.. Rodzaje greckich państw (polis).. Organizacja armii greckich.. Przypisywano jej wynalezienie młyna, ona tez miała nauczyć ludzi uprawy jarzyn i bobu.. Widowiska teatralne, przygotowywane na podstawie tekstów dramatycznych, najpewniej wywodzą się z obrzędów ku czci boga Dionizosa .Wojny w świecie greckim.. Dziękujemy !😍 I STAROŻYTNA GRECJA 1.. Geograficzne położenie Rzymu i rzymskie plemiona.. hierarchizacja panteonu - wśród bogów istniała hierarchia: najważniejsi bogowie mieszkali naW rywalizacji o przewodzenie w Grecji Ateny spotkały się z oporem ze strony Sparty.. Początki starożytnego Rzymu: a).. Polub nasz Fanpage.. 2010-12-13 17 .Środowisko naturalne starożytnej Grecji.. Napisze ktoś?. Na półwyspie peloponeskim, w południowej części Grecji rozwijało się specyficzne polis - Sparta.Dzieje owego polis potoczyły się w tak charakterystyczny sposób, że nie sposób pominąć Sparty mówiąc o Helladzie.. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.Starożytna Grecja -notatki 3000-1400 p.n.e. - okres minojski 1650 p.n.e. - dysk z pismem hieroglificznym 1600-1100 p.W V w. p.n.e. w Atenach powstał teatr i rozwinął się rodzaj literacki zwany dramatem, do którego należą utwory przeznaczone do wystawiania na scenie.. Starożytni Grecy żyli początkowo w południowej części Półwyspu Bałkańskiego.. KULTURA STAROŻYTNEJ GREJI - NOTATKA _____ 1.. Tylko żeby to nie było na 5linijek tylko na więcej :) 1 ocena | na tak 0%.. Określenie "wieki ciemne" wynika przede wszystkim z niewielkiej ilości zachowanego materiału .Starożytna Grecja; 7.. Notatki z wosu dla liceum - zakres podstawowy .W Grecji wierzono w wielu bogów (politeizm), których antropomorfizowano, czyli przypisywano im ludzkie właściwości.. Zaznacz prawidłowy ciąg przyczynowo-skutkowy dotyczący historii konfliktu persko-greckiego.. a) wybuch powstania popartego przez Ateńczyków - atak Persów na Grecję - podbicie przez Persów kolonii greckich w Azji Mniejszej - wojna - zwycięstwo GrekówStarożytna Grecja Sparta.. Rozkwit kultury achajskiej (zwanej także mykeńską).. 0 1 Odpowiedz.. o Ellīnikós Emfýlios Pólemos) - walki prowadzone od grudnia 1944 roku do stycznia 1945 roku (pierwsza faza) oraz w latach 1946-1949 (druga faza) na terenie Grecji pomiędzy rządowymi siłami zbrojnymi, wspierającymi monarchę i prawicę, wspomaganymi militarnie i .Praeceptor 22 października 2016 5 kwietnia 2019 Możliwość komentowania Kultura starożytnej Grecji została wyłączona Starożytni Grecy (Hellenowie) nie stworzyli jednego państwa..Komentarze

Brak komentarzy.