Przykładowy plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego w przedszkoluDorota Chrapkowska-Lewandowska.. Przedstawiam Państwu prezentację związaną z tworzeniem planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.. W okresie stażu realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym 15. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego2 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Kowal-Paziewska Opiekun: mgr Janina Danuta Wangryn Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2014 Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2017 Przedszkole Samorządowe w Deszcznie Dyrektor Przedszkola: mgr Małgorzata MikuckaPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. 2016 zawodowy Kontrakt przedstawienie opiekunowi propozycji planu rozmowa z opiekunem stażu na temat systemu awansu zawodowego oraz współpracy w trakcie odbywania stażu 2. poz. 393) Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017Plan rozwoju zawodowego: Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli..

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - pedagog szkolny.

Okres stażu: 01.09.2019-31.05.2022.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Skóra Placówka oświatowa: Prywatne Przedszkole Moje Przedszkole ABC Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2015 - 31.05.2018 r.) Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Urszula Brach Dyrektor placówki oświatowej: mgr Maria PocztowskaPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. .. nauki języka angielskiego w przedszkolu, 3.. Niestety nie należy on do tego rodzaju dokumentów, które wystarczy, aby "po prostu były złożone"..

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego: (§ 7. ust1.

4).PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. ): - Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r.3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji, 4) ocena dorobku zawodowego za okres stażu, 5) dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań egzaminacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego, 6) inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.Tymczasem w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w § 3 zawarto informację o tym, że należy złożyć dyrektorowi wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju, a w §7.1 wskazano powinności nauczyciela.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Dane personalne: a) Imię i nazwisko: mgr Anna Bizoń b) Nazwa placówki: Przedszkole im.. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałówPlacówka: Przedszkole Samorządowe.. Dostosowane do treści scenariuszy i artykułów, prezentujące najwyższą jakość, a na dodatek - całkowicie legalne!Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko nauczyciela: Monika Bartkowiak Stanowisko: nauczyciel Miejsce pracy: Przedszkole nr 91 „Bajka" w Poznaniu Czas […]Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego _2020r..

ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Elżbiety Sojki w Lubomi c) Dyrektor: mgr Grażyna Brachmańska d) Opiekun stażu: mgr Aleksandra Sobol e) Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 f) Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Cele .Witajcie!. przepisów prawa oświatowego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r. Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020.. § 8 ust.. PłockTo pliki graficzne (zdjęcia, rysunki), dźwiękowe (piosenki, podkłady) i multimedia do pobrania on-line.. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania stażu dyrektor może pisemnie zobowiązać nauczyciela do korekty planu; nauczyciel, również może wprowadzać zmiany w planie, w czasie trwania stażu, ale jedynie za zgodą dyrektora Sprawozdanie z realizacji planu.. zawodowego 09. :-) Wiem, że bardzo wiele z Was skorzystało z mojego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. To właśnie na podstawie planu rozwoju zawodowego, nauczyciel po okresie stażu jest rozliczany z jego realizacji.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego..

Zapoznanie Analiza z sporprocedurą osiągania awansu zawodowego.

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, podczas stażu chcę wprowadzić swój autorski program artystyczny.Czerwiec 2016 Zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela, nauczyciel może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu co najmniej 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktoweg(art. 9d ust.. 2, pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,Plan rozwoju zawodowego nauczyciela powinien być przygotowany w sposób przemyślany.. )Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wymagania rozporządzenia Zadania do wykonania i formy realizacji Termin realizacji § 7 ust.. Jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (stan prawny 19.08.2020r.. Cele szczegółowe: • Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie.Autoprezentacja dorobku zawodowego Opis i analiza.. Podstawa prawna: - Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) Pełny plan do pobrania poniżej.plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela mianowanego Jest to ostatnia wersja mego projektu planu rozwoju zawodowego:) Tworzył się w mej głowie od wiosny, dziś dokonałam ostatnich poprawek, a w następnym tygodniu składam go mej Pani Dyrektor:)PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Karina Mańkowska nauczyciel mianowany Przedszkola Samorządowego w Czempiniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 rokurozwoju zawodowego.. Jest on napisany zgodnie z nowym Rozporządzeniem MEN z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego…Pani mgr Agnieszka Głowacka rozpoczęła staż 01.. W tym roku zaczynam mianowanie, dlatego postanowiłam podzielić się z Wami moim planem rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.. 3 pkt 1 - Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia sięAwans zawodowy na nauczyciela mianowanego • Przedszkole • pliki użytkownika kagra przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC PRZEDSZKOLA.doc, ewaluacja programu adaptacji.docstażysty, rozwoju jak i opiekuna stażu..Komentarze

Brak komentarzy.