Ocena opisowa klasa 2 na świadectwo przykładyJest uczynna i koleżeńska.Opisową oczywiście, bo od kilku lat - i to jest bardzo dobry pomysł - dzieci w klasach I-III nie dostają na koniec roku stopni, tylko opis zachowania i osiągnięć w nauce.. Dla ułatwienia pracy „niewtajemniczonym" przedstawiam wzory ocen, jakie wystawiłam w czasie trwania mojego stażu na nauczyciela mianowanego.. Przeczytałam i bardzo mnie ta ocena opisowa zaniepokoiła, przede wszystkim dlatego, że mniej się z niej dowiedziałam o samej Ninie, więcej za to o systemie .OCENA OPISOWA ZA OKRES I PÓŁROCZA ROK SZKOLNY 2010/2011 UCZENNICA: .. jest zawsze przygotowana do zajęć.. Nauczyciel opisuje to , co uczeD potrafi i na jakim poziomie , a nie to , czego nie umie .. Jest tego sporo i teraz naszym zadaniem jest ułożenie zgrabnych zdań tak, by nie powtarzały się ciągle te same wyrazy.. Paweł Siekierka Zespół Szkół w Wałdowie Klasa III Pawle, kiedy jesteś pytany wypowiadasz się niechętnie, za to niepytany mówisz dużo i to dość ciekawie.. Nie opanował dostatecznie zasad ortografii oraz wiadomości z gramatyki.. Zamiana lekcji na zajęcia zintegrowane, brak dźwięku dzwonka, ocena opisowa osiągnięć zamiast cyfrowej, świadectwa zawierające opis efektów działań dydaktycznych i postaw dziecka - wymagania te niejednokrotnie sprowadzają się do tytanicznej pracy nauczyciela.Oskwarek - Portal dla Nauczycieli..

OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA II -przykłady.

Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami.. Koleżeński, nie stwarza sytuacji konfliktowych, chętnie współpracuje w zespole.. Bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków wynikających z roli ucznia.. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia : Jest pracowity, sumienny, wykorzystuje swoje zdolności w pracy szkolnej.WYRAŻENIA OCENIAJĄCE DO OCENY OPISOWEJ.doc (110 KB) Pobierz TWORZENIE OBRAZU SIEBIE 1.Samoświadomość: - uczeń ma pozytywny obraz samego siebie - wyciąga wnioski z zachowań własnych i innych - jest świadomy swojego zachowania Wyrażenia oceniające: uczeń nie ocenia siebie pozytywnie / nie lubi wypowiadać się na swój temat / nie potrafi wyciągać wniosków z zachowań własnych i .Plik pozwala na drukowanie świadectw do nowej podstawy programowej zgodnie ze wzorem MEN-I/1/1 na zakupionych formularzach świadectw bez nadruków tekstowych (pustych giloszach).. Ma trudności w nawiązywaniu szerszych kontaktów z rówieśnikami, jednak potrafi zgodnie współpracować w zespole.. Do wykonania każdego zadania przystępuje z zaangażowaniem.. Ze względu na częste problemy zdrowotne sporadycznie uczestniczy w zajęciach na pływalni..

W klasach I-III szkoły podstawowej przeprowadza się klasyfikowanie roczne.

Ocenianie opisowe pojawiło się w programach edukacyjnych realizowanych w szkołach eksperymentalnych na początku XX w. i wiązało się z upowszechnieniem koncepcji progresywistycznej w edukacji.1 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KLASY 1 zgodne z nową podstawą programową wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017r.. Pod kierunkiem nauczyciela dodaje i odejmuje w zakresie 100.. Szczegółowa instrukcja obsługi znajduje się w pliku „Instrukcja obsługi aplikacji do wypisania i wydruku świadectw", który można pobrać oddzielnie.Ocena opisowa; Ocena pracy rewalidacyjnej, przykład; Ocena przebiegu rewalidacji; Ocenianie; Od 1 września 2019 wzrosną pensje nauczycieli od 244 - 334 zł; Od czego należy rozpocząć pracę z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu; Od destrukcyjnego wpływu gier na mózgi młodych graczy już mnie mdli; Odbijanie balonów - motorykaW ocenie opisowej akcent kładziony jest na komentarz, a nie informację o wyniku uczenia się.. Zna zasady i normy obowiązujące w szkole, ale czasem ich nie przestrzega.. W podobny sposób konstruuję oceny końcoworoczne.Oto przykłady oceny opisowej uczniów dokonane na koniec roku szkolnego w klasach I, II, III zamieszczone na świadectwie szkolnym: Uczniowie zdolni Klasa I Zachowanie: Uczennica miła, grzeczna, uczynna..

Przy klasyfikowaniu ucznia obowiązuje ocena opisowa ustalona w oparciu o oceny zanotowane w dzienniku lekcyjnym i spostrzeżenia nauczyciela.

Polega ono na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu oceny opisowej oraz opisowej oceny zachowania.. Podczas wypełniania kart pracy jest .Zna zasady gier zespołowych i ich przestrzega.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Poniżej zamieszczam przykłady oceny opisowej w wersji skróconej z edukacji wczesnoszkolnej dla ucznia klasy III za I semestr dostosowany również do podstawy programowej obowiązującej w klasie II i III w roku szkolnym 2017/2018: Zachowanie : XXX na ogół wzorowo wypełnia obowiązki ucznia.. OCENA OPISOWA PO PIERWSZYM SEMESTRZE - KLASA TRZECIA.. Można je wykorzystać przy pisaniu świadectw szkolnych, informacji dla rodziców.To są według mnie najważniejsze elementy, które powinny się znaleźć w ocenie opisowej w klasach I-III.. Projekt oceny dorobku zawodowego; Opis i analiza przypadku; Dokumentacja szkolna.Ocena opisowa to czasem trudne wyzwanie dla nauczyciela, szczególnie młodego stażem.. Jest koleżeńska, uczynna i zgodnie współpracuje w grupie.. Niekiedy zapomina o potrzebie zmiany stroju.1 WYMAGANIA I SYSTEM OCENIANIA W KLASIE 1 2016/2017 ZACHOWANIE - wyrażone jest opisem i wskazuje postawy jakimi powinien wykazywać się uczeń kończący klasę pierwszą.. Nawiązuje kontakt z nauczycielem.Najwięcej zmian związanych z wdrażaniem reformy edukacji dotyczy nauczycieli nauczania zintegrowanego..

4.OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA III -przykłady **** Uczennica zna i respektuje reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w klasie.

Chętnie podejmuje obowiązki szkolne, bardzo rzadko zdarza się, że odmawia wykonania zadań i ćwiczeń.. Wypowiadasz .To samo mo| na bowiem opisa , korzystaj c z innego sB ownictwa .. Jeżeli, któraś z nich nie zostanie przez ucznia osiągnięta, to na świadectwie przed każdymW klasach I -III ocena zachowania jest oceną opisową wg następującej skali 6p - zachowanie wzorowe 5p - bardzo dobre 4p - dobre 3p - poprawne 2p - nieodpowiednie 1p - naganne ZACHOWNIE WOROWE - 6p 1.. Uczeń: 1) słucha z uwagą tekstów czytanych, poleceń oraz wypowiedzi nauczyciela czy innych osób Na ogół zdyscyplinowany.. Nie jest to łatwe, ale warto sobie przygotować jedną ocenę i na jej bazie budować dopiero kolejne.Plik przykłady oceny opisowej klasa 3.docx na koncie użytkownika meraja • folder ocena opisowa • Data dodania: 3 kwi 2015 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Ocena opisowa końcoworoczna klasa II - przykłady.. Stosuje się do zasad bezpieczeństwa na lekcji.. Nie zawsze kulturalnie odnosi się do innych i panuje nad negatywnymi emocjami.2.. Warto w szkole opracowa przykB adowe oceny opisowe z zachowania , z kt rych nauczyciele b d mogli korzysta i kt re b d mogli modyfikowa w zale| no[ ci od potrzeb .Plik II klasa ocena opisowa.doc na koncie użytkownika alicja2106 • folder ocena opisowa, dla wychowawcy • Data dodania: 3 lut 2010Plik ocena opisowa kl. 3.doc na koncie użytkownika alicja2106 • folder ocena opisowa, dla wychowawcy • Data dodania: 3 lut 2010OCENA OPISOWA • NAUCZANIE ZINTEGROWANE • pliki użytkownika dorotad przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Card 1.png, ocena opisowa z informatyki dla kl. 3(1).docxOcena opisowa ucznia klasy 3 , plik: ocena-opisowa-ucznia-klasy-3-.doc (application/msword) Nasze ćwiczenia - dotacyjnaDokument zawiera propozycje przykładowych sformułowań pomocnych podczas przygotowywania oceny opisowej dla uczniów klas 1-3 przeznaczonych do modyfikacji zgodnie z własnymi potrzebami.. Autor: Jolanta Oskwarek 17 Cze 2010, 17:16 Dzięki uprzejmości współpracujących nauczycieli udało nam się zebrać wzory ocen opisowych.OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA I -przykłady **** Uczennica potrafi nawiązywać pozytywne kontakty w grupie społecznej.. Edukacja polonistyczna Słuchanie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt