Zanieczyszczenia wód prezentacjaZaledwie 1/4 ludzi na Ziemi może korzystać z bieżącej wody, a półtora miliarda nie ma .Zanieczyszczenie wód powierzchniowych.. Podział zanieczyszczeń.. Skład zanieczyszczeń wody.. ; Główne zanieczyszczenia powietrza: dwutlenek siarki (SO 2), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO .zanieczyszczenia wód, substancje chemiczne, bakterie i in.. Pogorszenie się struktury gleby - przesuszenie lub zamulenie.Sprzyjały temu opady deszczu, wymywające zanieczyszczenia pyłowe z atmosfery.. W przypadku tej strony informacje nie są dostępne.90% zanieczyszczenia mórz plastikiem pochodzi jedynie z 10 rzek, z czego aż 8 to rzeki azjatyckie.. Zanieczyszczenie wód.. Zasolenie, niewłaściwy odczyn (alkalizacja lub zakwaszenie), którym towarzyszy wymywanie w głąb profilu składników pokarmowych, a zwłaszcza potasu.. W sumie na świecie wyprodukowano już ponad 8,3 miliardów ton (sic!). Praca w załączniku :) poleca85% Chemia .. Poprzez nieodpowiednie sposoby oczyszczania ścieków, do zbiorników wodnych trafiają wszelkiego rodzaju substancje nie należące do naturalnego środowiska wodnego.. Około jedna trzecia całej populacji ludzkiej cierpi w wyniku niedoboru świeżej, czystej wody.. Prezentacja : Monika Woźnicka 2c. Jeszcze mniej więcej do średniowiecza dominowały zanieczyszczenia wód pochodzenia naturalnego.. Skutki zanieczyszczenia gleb i sposoby przeciwdziałania niszczeniu gleb Skutki zanieczyszczenia gleb ..

zanieczyszczenia powietrza,2.

Na wody powierzchniowe składają się oceany, morza, jeziora, stawy, rzeki, strumienie oraz zbiorniki retencyjne.. Niektóre przykłady zanieczyszczeńZanieczyszczenia wód.. Procentowy skład powietrza w przeliczeniu na powietrze suche,Skutki zanieczyszczenia wód 2011-04-10 18:52:56 Wymień skutki zanieczyszczenia powietrza.. Zanieczyszczenia wód.. Z kolei aż 93% badanych wód butelkowanych produkowanych przez 11 największych .20% ściekówprzemysłowychi komunalnych, któresąodprowadzane do wódw postaci nieoczyszczonej; 28% śmieci,czyli 3,7 tys. ton śmiecina 1 km2 powierzchni, jest to wartość37-krotnie wyższaniżw woj. warmińsko-mazurskim.. Najmniej domieszek zawiera woda z opadów atmosferycznych, najwięcej woda morska i wody podziemne, zanieczyszczone .Czym są zanieczyszczenia wód?. Na spadek jakości wody wpływają między innymi stosowanie zbyt wielu nawozów .Plik zanieczyszczenia wód.doc na koncie użytkownika AkacjowaCzarownica • folder referaty, prace, prezentacje • Data dodania: 26 sty 2009Skażenia bakteriologiczne, zakwity glonów, zanieczyszczenia olejowe czy wyrzucane do morza śmieci pogarszają stan wód, plaż i kąpielisk nadmorskich, uniemożliwiając nam korzystanie z uroków morza.. Zanieczyszczenia wód.. Rozwijający się przemysł ma również wpływ na jakość wody.. Wypisz sposoby ograniczające zanieczyszczenia wód naturalnych.<br />2.Podział wód bagna, wody gruntowe i podziemne, lodowce, pokrywa śnieŜna i para wodna w atmosferze jeziorem o powierzchni 376 km2), czyli wszechocean (ocean światowy)..

Skutki zanieczyszczenia wód.

2011-01-13 18:31:10Zanieczyszczenie wód.. mikroorganizmy, obecne w wodach naturalnych w zwiększonej ilości.. Sytuacja na terenie Dolnego Śląska będzie obserwowana również w czasie weekendu - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu wprowadził dyżury w celu śledzenia zmian jakości powietrza w dni wolne od pracy.. O zanieczyszczeniu wód mówimy wówczas, gdy w ich składzie w .. Obszar Zanieczyszczenia pyłowe [tys. t] Zanieczyszczenia gazowe (bez CO 2) [tys. t] Zanieczyszczenia zatrzymywane wRodzaje oraz źródła zanieczyszczenia i degradacji powietrza Rosnące zapotrzebowanie na energię sprawia, że do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia, które podzielić można na gazowe i pyłowe.Najistotniejsze z nich to: emisja dwutlenku siarki, tlenki azotu, pyły węglowe, tlenek i dwutlenek węgla, ozon troposferyczny, ołów oraz pyły.. Są one bowiem w różnym stopniu zanieczyszczone.Zanieczyszczenie wód - niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody, spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorganicznych (stałych, płynnych, gazowych), organicznych, radioaktywnych czy wreszcie ciepła, które ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystywanie wody do picia i celów gospodarczych.Klasy czystości wód w Polsce..

Czym są zanieczyszczenia wody ?

Skutki zanieczyszczenia wód.. Gaz N2 O2 Ar CO2 H2 Ne He Kr Xe objętości 78,03 20,99 0,93 0,030 0,01 0,018 0,0005 0,001 0,00001 Skład powietrza Powietrze atmosferyczne jest bezbarwną i bezwonną mieszaniną gazów, tworzącą zewnętrzną strefę Ziemi.. Źródłem ich emisji jest .Zanieczyszczenia wód: - odpady promieniotwórcze i związki metali ciężkich (głownie ołowiu, rtęci, kadmu) - paliwa, oleje, smary, rozpuszczalniki (stosowane w przemyśle petrochemicznym) - nawozy sztuczne, pestycydy( stosowane w rolnictwie), detergenty (dodawane do kosmetyków, środków piorących i myjących np. płynów do mycia naczyń, proszków do prania, szamponów) - ścieki z .Ochrona środowiska i zanieczyszczenia - prezentacjaŹródła i skutki zanieczyszczeń powietrza Opracowała: Maria Makowska, 2016r..

Zanieczyszczenia wód prezentacja poleca85% Biologia .

Zanieczyszczenie wód naturalnych i ich usuwanie Ogólna charakterystyka wód naturalnych Woda występująca w przyrodzie stanowi wodny roztwór substancji nieorganicznych i organicznych, jak również .Przedstawiam poważny problem dzisiejszych czasów, jakim są zanieczyszczenia hydrosfery.. Prezentacja: Monika Woźnicka 2c. Spis:.. Pod względem ilości wody przypadającej na jednego .Zanieczyszczenia wód - podział Według kryterium trwałości zanieczyszczenia wód dzielimy na: rozkładalne nierozkładalne trwałe Zanieczyszczenia wód Rozróżnia się następujące rodzaje zanieczyszczeń wód naturalnych: - fizyczne - chemiczne - bakteriologiczne - termiczne - substancjami radioaktywnymi Ocena stopnia zanieczyszczeń .Zanieczyszczenia wód możemy podzielić ze względu na pochodzenie na naturalne (autochtoniczne) oraz antropogeniczne (allochtoniczne).. Jakość wód w Polsce.. Zanieczyszczenie wód objawia się przekroczeniem w nich.. różnego rodzaju plastików, z czego aż 6,3 miliarda ton to obecnie plastikowe odpady.. Są one głównym źródłem wody użytkowej jednak, z wyjątkiem strumieni górskich, nie można ich spożywać bez uprzedniego oczyszczenia.. O naturalnym zanieczyszczeniu mówimy, gdy woda zawiera roztwory domieszek soli, gazów, substancji organicznych i drobnoustrojów.. Związane są głównie z rozwojem i obumieraniem wodnych organizmów roślinnych i zwierzęcych.Zanieczyszczenia wód dzielimy na: 1 komunalne - Zanieczyszczenia te pochodzą z miast i osiedli , związane są z rozwojem sieci kanalizacyjnej.. WODA Prezentacja [tryb zgodno ci] Author:Zanieczyszczenia zatruwające atmosferę można podzielić na: naturalne zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami ( sól morska, gazy i pyły wulkaniczne, formy związane z działalnością wiatru np. piasek z wydm); zanieczyszczenia powstające w wyniku działalności człowieka, dostają się one do atmosfery w formie pyłów, par i gazów.Plik Zanieczyszczenia Wód.pptx na koncie użytkownika Vass1234 • folder Prezentacje Power Point • Data dodania: 20 sty 2013Zanieczyszczenie powietrza - występowanie w atmosferze różnych substancji w takiej koncentracji i przez tak długi czas, że prowadzi do szkodliwych konsekwencji dla zdrowia lub samopoczucia ludzi, dla organizmów żywych albo do uszkodzeń obiektów nieożywionych (np. przez korozję).. Woda jako źródło Ŝycia Nieprzypadkowo mówi się, Ŝe .. Slideshow 4842014 by gaiusRodzaje oraz źródła zanieczyszczenia i degradacji gleb Ze względu na pochodzenie zanieczyszczenia wód dzielimy na naturalne i sztuczne.. Skład zanieczyszczeń wody..Komentarze

Brak komentarzy.