Sprawozdanie z pracy szkoły podstawowej

sprawozdanie z pracy szkoły podstawowej.pdf

Przewidywane efekty realizacji WSDZ.. Informuje zdalnie (na stronie internetowej, przez dziennik elektroniczny, telefonicznie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, niewymagający kontaktów osobistych.rodziców o najważniejszych zmianach w trybie pracy szkoły.. Oddziały przedszkolne.. Realizując działania opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. „w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii" (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249) oraz .Praca biblioteki w I półroczu bieżącego roku szkolnego przebiegała zgodnie z jej zadaniami, które polegały na gromadzeniu zbiorów, udostępnianiu ich uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, propagowaniu i rozwijaniu czytelnictwa.4.. Zgodnie z przydziałem czynności miałam prowadzić zajęcia .podstawy programowej w szkole podstawowej.. 4 Zadania wynikające z Koncepcji pracy szkoły 1 Inicjowanie współpracy w zespołach 1) opracowanie ankiet uwzględniających sugestie nauczycieli w zakresie współpracy w zespołach, 5) przekazanie wyników i wniosków nauczycielom.. Jadłospis 04 - 18 września 2020r.. Wstęp Promocja szkoły to przede wszystkim: - kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły,1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KĘTRZYNIE II półrocze 2014/ BAZA SZKOŁY: Zakupiono 10 komputerów do pracowni informatycznej..

Klasy 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej.

Sprawozdanie z realizacji programu Szkolnego Koła Wolontariusza.. Ilość uczniów1.. Sprawozdanie z I semestru 2015_16.. W szkolnym klubie Wolontariusza w Szkole podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych działało 14 wolontariuszy.Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów.. Znam ze słyszenia Librusa i wiem, że jego serwery padły, czego szalenie współczuję, szczególnie tym, który musieli je reanimować.. Odnowienie okien w salach nr 5, 7.. Zespół kierowniczy.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Realizacja podstawy - oświadczenie _____ 2018/2019 .. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.SZKOŁA PODSTAWOWA im.. Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę", portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Pobierz (doc, 52,0 KB) Podgląd treści.. II.Zespół wychowawczy III.Zespół do spraw profilaktyki IV.Zespół do sprawpromocji .Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY "Wybierz dobry zawód..

Klasy 7-8 szkoły podstawowej.

Ocena efektywności Systemu Doradztwa Zawodowego oraz atrakcyjność zajęć prowadzonych zgodnie z planem doradztwa w roku szkolnym 2018/2019 .. Sprawozdanie z pracy koordynatora i zespołu do spraw bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 im.Szkoła Podstawowa nr 24 im.. Wyremontowano salę nr 24.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Strzygach PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn.. Ireny Sendlerowej w Kielcach.. Warunki i sposoby realizacji doradztwa zawodowego.. Z -ca przewodniczącej - Justyna Kuleczka 3. sekretarz - Dominika WalczakW przedstawionym tu sprawozdaniu dokonałam ewaluacji pracy koła matematycznego w dwóch grupach wiekowych: klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum.. Na spotkaniu zostały omówione następujące zagadnienia:Arkusz analizy pracy własnej .. z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018 .. Zespoły nauczycielskie: Członkowie rady pedagogicznej pracowali w następujących zespołach nauczycielskich: I.. Sprawozdanie z działalności Zespołu do spraw Promocji Szkoły w roku szkolnym 2015/2016.. Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' .Załącznik nr 13 do sprawozdania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych ..

We współpracy z ...Szkoła Podstawowa im.

Ustawa z 26 stycznia 1982 r.Szkoła Podstawowa nr 26 w Bielsku-Białej, sp26 bielsko Sprawozdanie z działalności świetlicy w I półroczu roku szkolnego 2013/2014 Strona wykorzystuje pliki cookies , jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.Dyrektor szkoły.. Sprawozdanie z pracy nauczyciela w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym oraz Niepublicznym Gimnazjum w K. w roku szkolnym 2015/2016 okres I Imię E. Szanowni Państwo!. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSprawozdanie z pracy Zespołu ds. Promocji Szkoły w Szkole Podstawowej.. Jadłospis 21 - 30 września 2020r.. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).. PROCEDURY W OKRESIE EPIDEMII; DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH; Nauczyciele; Wychowawcy klas; Świetlica szkolna; Stołówka szkolna; Jadłospis.. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r.. Jadłospis 1 - 16 października 2020r.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. 01.04.2016 zostały przeprowadzone (dla Uczniów trzecich klas gimnazjum) warsztaty doradcze, które poprowadził doradca zawodowy z Powiatowego Urzędy Pracy w Czarnkowie pan Michał Perz..

Nasze osiągnięcia ...Sprawozdanie z realizacji planu pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im.

), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III „b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II „b" Szkoły Podstawowej im.. 8.Szkoła Podstawowa nr 19 im.. Jadłospis 19 - 30 października 2020r.. Wyremontowano aulę.. Zakupiono rolety do sali nr 18.. Przekazujemy sprawozdanie z pracy Szkoły Podstawowej nr 153 w Łodzi za I semestr roku szkolnego 2015/16.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. KOŁO MATEMATYCZNE W roku szkolnym 2005/2006 działało w naszej szkole koło matematyczne, którego byłam opiekunem.. Rada Pedagogiczna; .. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie .. Sprawozdanie z pracy zdalnej - filmik instruktażowy i plik.Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. i bądź najfajniejszy na Rynku Pracy!". PODSTAWA PRAWNA.. Informacja o realizacji programu nauczania.. 2 Praca w zespole ds. pomocy materialnej oraz stypendiów uczniowskich 3 Praca w zespole ds. pomocy .Organizacja pracy szkoły.. SPRAWOZDANIE Z PRACY KOORDYNATORA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013; SPRAWOZDANIE Z PRACY KOORDYNATORA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013.Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Błoniu w roku szkolnym 2011/2012 Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2011/2012 składał się z następujących osób: 1.. Nie za wiele wiem o systemach e-dokumentacji funkcjonującej w szkole.. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U.. Tadeusza Kościuszki 43-310 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 239 tel/fax +48 33 816 49 84Sprawozdanie z pracy szkoły za I semestr r. szk.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .Szkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej Jesteś tutaj: Strona główna » Dokumenty » Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".4 Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 4 z 5 Ad.. Odbiorcy działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole.. Frekwencja 92,86.. Koordynator doradztwa zawodowego bierze udział w planowaniu działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, aktualizuje informacje związane z doradztwem zawodowym, dokonuje bieżącego monitorowania realizacji WSDZ, przeprowadza ankietę ewaluacyjną i sporządza sprawozdanie z realizacji WSDZ.. Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym.. Bohaterów Walk Chłopskich..Komentarze

Brak komentarzy.