Cechy obrazu powstającego w zwierciadle płaskimPozorny obraz to również taki, który jest utworzony przez przedłużenia promienia świetlnego i promień świetlny (np .Cechy obrazu powstające w zwierciadle.. 2010-01-04 22:19:23 Podaj dowolne tytuły znanych obrazów 2013-12-01 18:48:24 odbicie przedmiotu w zwierciadle płaskim i kulistym.. 1 Zadanie.. 2.zwierciadła kuliste- gładka powierzchnia odbijająca, odbija znaczną część promieniowania o kształcie kuli lub jej części; a) kuliste wklęsłe-odbijają .. 2010-01-04 22:19:23 jakie cechy ma obraz uzyskiwany w zwierciadle płaskim?. Film stworzony na potrzeby klasy ale udostępniony tutaj.. Obraz prosty to taki, który w stosunku do przedmiotu nie jest odwrócony.. 2010-02-16 15:28:38 W zwierciadle kulistym wklęsłym przedmiot ustawiono w odległości 0,5 m od zwierciadła i uzyskano obraz pozorny czterokrotnie powiększony .Cechą charakterystyczną obrazów powstałych w zwierciadle płaskim jest to, że różnią się one od przedmiotów stronami (strona prawa i lewa zostają zamienione).. powstaje w tej samej odległości od zwierciadła co przedmiot 4. zastosowamie zwierciadeł płaskich i kulistych w życiu codziennym ps.. obraz prosty powiększony p > 1 Obraz w zwierciadłach wklęsłych Konstrukcja obrazu w zwierciadłach wypukłych F O przedmiot Cechy: pozorny prosty pomniejszony F' obraz Soczewki to ciała przezroczyste (zbudowane .Zwierciadło optyczne, lustro - gładka powierzchnia, o nierównościach mniejszych niż długość fali świetlnej.Z tego względu zwierciadło w minimalnym stopniu rozprasza światło, odbijając większą jego część..

Cechy obrazu powstające w zwierciadle.

Powtórzmy ponownie niezbędne oznaczenia i wzory: x - odległość przedmiotu od zwierciadła h - wysokość przedmiotu y - odległość obrazu od zwierciadła H - wysokość obrazu f .Krok po kroku w jaki sposób sporządzić obraz w zwierciadle płaskim na lekcje fizyki.. pomożecie?. Nie odpowiem na.Zwierciadła dzielimy na: • płaskie, np. lustro • kuliste (wklęsłe i wypukłe) ZWIERCIADŁO PŁASKIE x - odległość przedmiotu od zwierciadła y - odległość obrazu od zwierciadła W zwierciadle płaskim powstaje obraz pozorny, to znaczy, że powstał w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni odbitych.Soczewki - konstrukcja obrazów Strona 3 Przykład konstrukcji obrazu otrzymywanego za pomocą soczewki rozpraszającej.. Zadanie premium.Wskazówka: Jedną z cech powstającego obrazu w zwierciadle płaskim, jest to, że obraz jest symetryczny względem płaszczyzny zwierciadła, a to oznacza, że źródło i obraz są tej samej wielkości, a ich odległości od zwierciadła są jednakowe.Konstrukcja obrazu punktu w zwierciadle płaskim Konstrukcja obrazu przedmiotu w zwierciadle płaskim Symulację konstrukcji obrazu w zwierciadle płaskim zobaczysz pod adresem: (link umieszczono za zgodą autora sumulacji) Konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim Cechy obrazu powstającego w zwierciadłach płaskich -jest pozorny, obrazy .Zwierciadło płaskie jest najprostszym i najczęściej spotykanym rodzajem zwierciadła..

x - odległość przedmiotu od zwierciadła y - odległość obrazu od zwierciadła3.

W zwierciadłach płaskich zawsze powstają obrazy tej samej wielkości, proste i pozorne.. 2010-10-14 21:38:46Zwierciadło płaskie.. Obraz rzeczywisty jest wtedy kiedy powstaje po prawej stronie zwierciadła a obraz pozorny jest po lewej stronie.. Cechy obrazu otrzymywane w soczewce rozpraszającej zawsze są identyczne bez względu na odległość przedmiotu od soczewki.Zwierciadła.. 2 Zadanie.. Obrazu pozornego nie da się otrzymać na ekranie.Obraz w zwierciadle płaskim Zwierciadło płaskie jest najprostszym i najczęściej spotykanym rodzajem zwierciadła.. Tworzy je płaska i wypolerowana powierzchnia, która w idealnym przypadku nie absorbuje, ani nie rozprasza światła - jedynie odbija promienie świetlne.. Powiększenie: p > 1 - obraz powiększony p < 1 - obraz pomniejszony p = 1 - obraz równy.. Rysunek2 przedstawia sposób powstawania obrazu w zwierciadle wklęsłym: Zwierciadło sferyczne wklęsłe stanowi wewnętrzną powierzchnie sfery.Obraz pozorny - obraz przedmiotu, który powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych po ich przejściu przez układ optyczny.Obraz pozorny nie jest widoczny na ekranie.. Tak, więc w zwierciadle płaskim obraz przedmiotu jest: - pozorny, czyli został utworzony przez przedłużenia promieni świetlnych..

Dorysowujemy brakujące promienie i konstruujemy powstały w zwierciadle obraz: pokaż więcej...

Przykład obrazu rzeczywistego , powiększonego i odwróconego jaki powstaje w zwierciadle sferycznym wklęsłym gdy przedmiot znajduje się przed ogniskiem optycznym (f)Konstrukcja obrazu w zwierciadłach płaskich.. Tworzy je płaska i wypolerowana powierzchnia, która w idealnym przypadku nie absorbuje, ani nie rozprasza światła - jedynie odbija promienie świetlne.. ZD3 Zadanie.. Jeśli w zwierciadle obserwowany będzie poruszający się przedmiot to ruch obrazu będzie odbywał się w kierunku przeciwnym niż ruch przedmiotu.Na przykładzie zwierciadła płaskiego omówimy własności obrazów powstających w układach optycznych (zwierciadłach, soczewkach).. Zwierciadła kuliste.. Ze względu na kształt wyróżniamy zwierciadła płaskie i kuliste.. W celu znalezienia obrazu świecącego punktu, powstającego w zwierciadle płaskim, należy poprowadzić co najmniej dwa promienie świetlne .W celu geometrycznej konstrukcji obrazu, między innymi w zwierciadłach, posługujemy się tzw. promieniami konstrukcyjnymi.. Zwierciadłem nazywamy gładką powierzchnię odbijającą światło.. Dawniej zwierciadła wykonywano poprzez polerowanie metalu, później została opanowana technologia nakładania na taflę szklaną cienkiej warstwy metalu (zwykle srebra .Teraz przyjrzymy się jak w zwierciadle wypukłym powstają obrazy i jakie są ich własności zależnie od odległości przedmiotu od zwierciadła..

Cechy obrazu w zwierciadłach kulistych wklęsłych Cechy obrazu w zwierciadłach kulistych wklęsłychZwierciadło ?

Cechy obrazu powstałego w zwierciadle płaskim: • pozorny - powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni odbitych od powierzchni zwierciadła • prosty - to taki, który w stosunku do przedmiotu nie jest odwrócony • tej samej wielkości co przedmiot.Zwierciadło płaskie .. powstaje obraz w jakiej był umieszczony przedmiot względem zwierciadła), normalny (tych samych rozmiarów).. Promienie nie wychodzą z tego punktu, ale zdają się z niego wychodzić.Obraz, który powstaje w zwierciadłach płaskich różni się od przedmiotu tym, że następuje zamiana stron.. Obraz ten jest widoczny jedynie dla obserwatora rejestrującego rozbieżną wiązkę promieni opuszczających układ optyczny.Dokończ konstruowanie obrazu powstającego w zwierciadle płaskim.. ZD1 Zadanie.. Strona prawa staje się lewą i odwrotnie lewa staje się prawą.. Konstrukcja ogniska w zwierciadłach kulistych.. zwierciadło płaskie czyli to jest lustro, lub wypolerowana, gładka część metalu.. 16. Podaj cechy obrazu jaki powstaje w soczewce skupiającej gdy przedmiot ustawiony jest w odległości x a) x> 2f, b) x=2f, c) f 17.. 1 - biegnący równolegle do osi optycznej soczewki, po załamaniu przechodzi - jego przedłużenie - przez tzw. ognisko pozorne soczewki (leżące po tej samej stronie soczewki, co przedmiot) 2 - biegnie bezpośrednio przez środek soczewki (ulega niewielkiemu .Konstrukcja obrazu strzałki w zwierciadle płaskim 4.. W zwierciadle kulistym wklęsłym będą to: promień równoległy do osi optycznej, który po odbiciu przechodzi przez ognisko zwierciadła F .Te cechy obrazu zależą od położenia przedmiotu względem ogniska optycznego zwierciadła.. Zwierciadła: 1. zwierciadło płaskie- powierzchnia jego jest gładka, odbija znaczną część promieniowania jakie pada na płaszczyznę.. W celu znalezienia obrazu świecącego punktu, powstającego w .Podaj cechy obrazu jaki powstaje a) w zwierciadle płaskim b) w zwierciadle wypukłym.. to ciało stałe nieprzezroczyste, które odbija promienie świetlne.. Cechy obrazu: pozorny - powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych; prosty; równy - tej samej wielkości .. Obraz pozorny powstaje za zwierciadłem w miejscu, gdzie przecinają się przedłużenia promieni odbitych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt