Rozwój informatyki w lat 80 prezentacjaInformatyka jest współcześnie dziedziną wszechobecną, a z jej osiągnięć korzystamy w codziennym życiu.Historia polskich komputerów, lata 1948-1967 Wstęp.. Aż do XIX wieku konstrukcja rakiet nie uległa zmianie.W trudnym okresie lat 80.. Poniżej zostały przedstawione najciekawsze wydarzenia (tak zwane kamienie milowe) mające związek z komputerami oraz .Historia informatyki - XX wiek.. Do najbardziej znanych osiągnięć Leibniza należało .Rozwój komputerów w XX wieku.. 1903 - Nikola Tesla opatentowała obwody elektryczne nazwane "bramkami" i "przełącznikami".. W roku 1988 z połączenia trzech jednostek organizacyjnych powstało Centrum Informatyki Statystycznej, które tak naprawdę istnieje do dziś (w latach 1990 -2010 pod nazwą Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej).Dziś w dalszym ciągu tworzycie film „Historia i rozwój informatyki".. Szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych przyczynił się do dużych zmian w XX, XXI wieku, miały one również duży wpływ na wymagania współczesnego społeczeństwa.. Znaczny wzrost znaczenia informacji i usług elektronicznych w gospodarce, administracji .Wersja C64C, wprowadzona w 1986 r. różniła się od poprzednich wersji wyglądem, zaprojektowanym na wzór Commodore 128.. Zawierała też zapewne pierwszy komercyjny system operacyjny oparty na graficznym interfejsie (GUI) - GEOS produkcji Berkeley Softworks..

Dopiero w latach osiemdziesiątych nastąpił jej rozwój.

Podobne pytania.. XX wieku.. Pracuj niezależnie od tego, czy masz połączenie z internetem.. Czy za kolejne 70 lat będą w obiegu słowa informatyka czy komputer - nie wiadomo.. XX wieku.. Jej podstawowe elementy to: q pamięć złożona z elementów przyjmujących stany 0 i 1,. q arytmometr zdolny wykonywać działania arytmetyczne i logiczne,Znaczne osiągnięcie informatyki polskiej stanowiło zapoczątkowanie budowy komputerów pod koniec lat 50.. W latach 80-tych za niedościgniony wzór mocy obliczeniowej uchodził już designerski Cray-2.. Technologia rozwija się błyskawicznie, zmieniając nasze życia nie z pokolenia na pokolenie, ale z dekady na dekadę, a nawet jeszcze szybciej - wystarczą 2 - 3 lata, aby powstała nowa kategoria urządzeń i szturmem zdobyła rynek.Informatyka w latach 70.. Bajt składa się z ośmiu bitów.. XX w. mimo stanu wojennego, restrykcji zachodnich, importowych barier COCOM-u ELWRO utrzymało, a nawet umocniło swoją znaczącą pozycję na rynku krajowym i na .Utwórz nową prezentację i edytuj ją razem z innymi osobami w tym samym czasie.. Wyposażono je w oryginalne oprogramowanie (systemy operacyjne oraz translatory).. Do budowy wykorzystano tranzystory, powstaje standard oprogramowania.. Informatyka 0 codzienne zastosowania.. Naukowcy, informatycy i wizjonerzy..

Edytuj pliki PowerPointa za pomocą Prezentacji.Wpływ informatyki na rozwój społeczeństwa informacyjnego.

1904 - John Ambrose Fleming, angielski elektrotechnik i radiotechnik wynalazł diodę.. lata sześćdziesiąte - powszechne stosowanie komputerów.Historia komputera sięga lat 40.. W dzisiejszych czasach grafika komputerowa jest bardzo często stosowana.W 1931 KurtGoedel, matematyk austriacki publikuje swoje słynne twierdzenie o niezupełności teorii matematycznych, nazywane czasem - zasadniczym twierdzeniem informatyki teoretycznej.. 1978 - Powstaje Wordstar, pierwszy procesor tekstu opracowany na komputery działające pod systemem operacyjnym CP/M, potem także pod DOSem.Historia informatyki rozpoczyna się wcześniej, niż wydaje się to większości ludzi.. 5 lat później Alan Turing publikuje prace o "liczbach obliczalnych", w której inaczej formułuje twierdzenie Goedla.O czym zrobić prezentacje na informatykę?. j.w .. - wybranym okresie w historii (może lata 20 (rozwój kina, moda, wybitne aktorki kina niemego nwm czy cie to jara ale fajny temat) lub 80 (wielki wybuch muzyki, moda itd) A może o całym wieku XX, który w końcu pełen był charakterystycznych okresów ( lata 20, 50, 60, 70, 80 .W naszych rozważaniach nie należy zapominać o dynamicznym rozwoju elektroniki, którą wykorzystywano w kosmosie.. W 2008 roku przypomniał on, że każdy naukowiec powinien zadać sobie pytanie o konsekwencje swoich badań: „Stworzyliśmy sztuczny świat, w którym nie ma już miejsca na prawdziwe przeżycia".Architektura von Neumanna John von Neumann (1912-1957), postać numer jeden w historii współczesnej informatyki, zaproponował architekturę komputera wykorzystywaną do dziś, znaną jako von neumannowska..

... Lata osiemdziesiąte to dynamiczny rozwój kadrowy Wydziału i zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym.

Pierwszymi rakietami, które powstały były fajerwerki sporządzane w Chinach tysiąc lat temu.. Prototyp komputera Odra 1305.. W roku 1958 zbudowany został w Polsce pierwszy komputer nazwany XYZ.W roku 1961 ruszyła seryjna produkcja komputerów ZAM 2, a w roku 1963 - komputerów Odra 1003.W okresie tu omawianym komputery nazywane były w Polsce maszynami matematycznymi.Do roku 1967 najbardziej znaczącymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie budowy .Wszyscy w mniejszym lub większym stopniu zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w niesamowitych czasach.. Uczelnianej Sieci Komputerowej.W 1996 roku na Wydziale rozpoczęli naukę po raz pierwszy studenci na kierunku informatyka, a w roku 1999 Wydział otrzymał uprawnienia do nadawania .Komputeryzacja w latach 90 XX wieku.. Chemia powoli zaczęła się wyzwalać z zabobonu alchemii, powstały podstawy naukowej medycyny; William Harvey odkrył podwójny obieg krwi i przeprowadził, korzystając z metod wprowadzonych w XVI wieku przez ojca nowoczesnej anatomii Wesaliusza, liczne doświadczenia na .„PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY" Rozwój psychoseksualny - to proces obejmujący wszystkie zjawiska związane z faktem posiadania płci.. lata 50 / 60 - masowa produkcja komputerów IBM.. Zmierzch komputera nastąpił pod koniec lat 80.Nabór studentów w tym okresie wynosił 80-100 osób..

Gottfried Wilhelm Leibniz (ur. 1646, zm. 1716) - uważany za prekursora informatyki, wynalazca rachunku różniczkowego i całkowego.

Lata 70.-80. to rozwój elektroniki, który umożliwił powszechny dostęp do sprzętu komputerowego.Początki grafiki komputerowej sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, jednak ze względu na duże koszty komputerów, urządzeń graficznych, dziedzina ta nie była powszechnie stosowana.. Pokazujemy historię komputera w skrócie, od najstarszego do najnowszego modelu i odpowiadamy na pytania, kto stworzył pierwszy komputer, kiedy powstał, jak wyglądała historia komputerów w Polsce.W praktyce wykorzystuje się więc większą jednostkę informacji, zwaną bajtem.. Zużył 120 milionów kart perforowanych.. XX wieku Szymon Pukacz 1.. 1900 - Herman Hollerith za pomocą 311 tabulatorów, 20 sorterów i 1021 perforatorów obliczył spis ludności USA.. Otwarta 1.Historia informatyki, w dzisiejszym znaczeniu tego wyrażenia, rozpoczyna się w latach 40.XX wieku, kiedy pojawiają się pierwsze kalkulatory służące m.in. do mechanizacji procesu dekryptażu szyfrogramów niemieckiej maszyny szyfrowej Enigma.Są jednakże autorzy, sięgający w przeszłość aż do początków cywilizacji i upatrujący pierwocin informatyki (rozumianej po prostu jako .Historia informatyki - najważniejsze nazwiska, które wpłynęły na tę dziedzinę wiedzy.. Człowiek juz w zamierzchłych czasach opracował metody liczenia oraz przetwarzania informacji, które przetrwały do dziś, bądź uległy modyfikacji w nieznacznym stopniu.. Jest to:-dążenie do osiągnięcia integracji całej osobowości-kształtowanie się akceptacji własnej płci,-kształtowanie się roli męskiej/kobiecej-rozwój świadomości ewolucji własnego erotyzmu.Zadanie: referat na temat komputer jako narzędzie do wspomagania Rozwiązanie:wykorzystanie komputera w nauczaniu w ciągu ostatnich lat komputer zagościł we wszystkich dziedzinach naszego życia we współczesnym świecie szybki dostęp do informacji, jej przenoszenie, przesyłanie decyduje o skuteczności podejmowanych działań jednym z nich jest przygotowanie do życia w .. Uruchomiono pierwszą wersję FTP (File Transfer Protocol).. Pierwszy graficzny, "okienkowy" interfejs użytkownika.. Za pomocą tej większej jednostki informacji lub jej wielokrotności można opisać, w sposób zrozumiały dla komputera, każde zjawisko fizyczne, np. stan pogody.Późniejsze przemyślenia skłoniły Weizenbauma do mało entuzjastycznej oceny rozwoju informatyki.. Również w tych latach, a konkretnie w 1982 roku, na komputerach PC zadebiutował system operacyjny Microsoft Windows 1.0, który był pierwszym środowiskiem firmy Microsoft wykorzystującym interfejs graficzny (GUI) i działającym jako nakładka na MS-DOS.1977 - W sierpniu firma Radio Shack, oddział firmy Tandy wypuszcza mikrokomputer TRS-80 z procesorem Z80, 4KB RAM, 4KB ROM, klawiaturą, czarnobiałym monitorem i magnetofonem jako pamięcią zewnętrzną.. 1906 - Lee De Forest .Więcej o historii informatyki możesz przeczytać tutaj, poznając historię złamania enigmy oraz tutaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak powstał pierwszy komputer.. 1939-42 - prototyp komputera..Komentarze

Brak komentarzy.