Poszkodowany nieprzytomny prezentacjaPrzytomnego zaś układa się na .Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, RKO - zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem.Celem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie czynności własnej układu krążenia.T 5.. Udrożnij drogi oddechowe: odegnij głowę i wysuń żuchwę do przodu.Należy unikać transportowania poszkodowanych innymi środkami transportu, nawet jeśli wiązałoby się to z wydłużeniem czasu dotarcia do szpitala.. Jak najszybciej należy udrożnić drogi oddechowe.. Jeśli utrata przytomności ma nagły początek, jest krótkotrwała (nie trwa dłużej niż 1-2 minuty) i samoistnie ustępuje, jest to omdlenie.. Osoba leżąca nieruchomo, nie reagująca oraz nie oddychająca po udrożnieniu dróg oddechowych musi zostać uznana za osobę z zatrzymaniem krążenia .Mówiąc o poszkodowanych należy podać ich liczbę, określić, czy są to dzieci, dorośli czy osoby starsze, ewentualnie podać inne dodatkowe informacje.. Ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, jeśli oddech jest prawidłowy (czyli min.. Pozycja bezpieczna zagwarantuje możliwość oddechu i pozwoli Ci też, w razie konieczności, odejść np. po apteczkę, koc, albo by wezwać pomoc bez narażania poszkodowanego na dodatkowe niebezpieczeństwo.Pozycja boczna ustalona - pozycja będąca jedną z pozycji bezpiecznych, umożliwiająca bezpieczne bezprzyrządowe utrzymanie drożności górnych dróg oddechowych.Stosuje się ją u poszkodowanych nieurazowych, posiadających oddech i inne funkcje życiowe..

Poszkodowany nieprzytomny i nie oddycha.

Poszkodowanego, który jest nieprzytomny, ale oddycha i ma wyczuwalne tętno, należy ułożyć: a) na brzuchu z ręką pod głową, b) na plecach, c) w pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej).. Jeśli jest nieprzytomny, ale oddycha, krążenie jest zachowane i jednocześnie można wykluczyć uraz kręgosłupa i wstrząs, ułóż go w pozycji bocznej ustalonej, ponownie oceń oddech, .. Jeżeli zachodzi konieczność wdrożenia5.. Wezwij karetkę.. Dwie pierwsze sytuacje już znacie.. Jeżeli musi być ułożony w tej pozycji dłużej niż 30 minut, po tym czasie trzeba odwrócić go na drugi bok, aby zwolnić ucisk na leżące niżej ramię.Poszkodowany nieprzytomny z oddechem prawidłowym musi mieć utrzymywaną drożność dróg oddechowych.. Nie prowokuj wymiotów !. W tej pozycji należy ułożyć nieprzytomnego szczególnie wtedy, gdy zostawia się go samego, np. aby wezwać pomoc.. Prezentacja programu PowerPointgdy poszkodowany jest nieprzytomny, trzeba wziąć pod uwagę możliwość uszkodzenia kręgosłupa.. Jeśli masz kogoś do pomocy karetka powinna zostać wezwana niezwłocznie.Postępowanie z osobą nieprzytomną - Pierwsza pomoc - Utrata przytomności to stan zagrożenia życia..

...Poszkodowany nieprzytomny z zachowanym wydolnym oddechem.

W jej następstwie może dojść do niedrożność dróg oddechowych na skutek zablokowania ich językiem, ciałem obcym lub treścią żołądka powodując bezdech, a po kilkudziesięciu sekundach zatrzymanie krążenia.Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, nie reaguje.. Najczęściej jest efektem urazu, wstrząsu lub stanu chorobowego.. Nie ma znaczenia, na którym boku .Należy ją bezzwłocznie zastosować wobec poszkodowanego nieprzytomnego, który leży na wznak.. Ofiara nie może oddychać.Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha, ale jego tętno jest wyczuwalne, należy zastosować plan C: - Wezwij pomoc - wyślij kogoś po pomoc, a jeśli jesteś sam, zostaw poszkodowanego i idź po pomoc, po czym niezwłocznie wróć i rozpocznij sztuczne oddychanie - Konieczne przekręć poszkodowanego na plecy - Usuń widoczne .Utrata przytomności to stan, w którym poszkodowany jest nieprzytomny, nie reaguje on na żadne bodźce zewnętrzne: nie odpowiada na zadane pytania, nie reaguje na delikatne potrząśnięcie za ramiona.. Najlepszym rozwiązaniem jest ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej pozycji bocznej, którą określa się również jako pozycję kątów prostych, boczną ustaloną czy też pozycję bezpieczną..

Ważne jest podanie stanu poszkodowanych.

Głośno zawołaj o pomoc, bez oddalania się od poszkodowanego.. Poszkodowany przytomny (a skoro przytomny, to przecież oddycha).. Nie ma znaczenia, na którym boku .Poszkodowany nieprzytomny z zachowanym wydolnym oddechem: Pozycja boczna ustalona, .. Jeżeli zaburzone są czynności życiowe - poszkodowany jest nieprzytomny, nie oddycha i nie ma tętna - wtedy na miejsce wypadkuWszystkie powyższe punkty należy stosować jedynie w sytuacji, gdy poszkodowany jest przytomny.. Po skontrolowaniu i udrożnieniu dróg oddechowych poszkodowanego nieprzytomnego należy ułożyć w pozycji bocznej ustalonej (ponieważ mogą wystąpić wymioty).. Niedrożne drogi oddechowe.. Gdy osoba ta, traci przytomność, należy ją płasko ułożyć, oprzeć dłoń o czoło i odchylić lekko głowę.. - jeżeli nie wiesz co połknął pacjent, - jeżeli pacjent wymiotował samoistnie, - jeśli zamierzamy podać doustnie odtrutki, np.Plik Poszkodowany nieprzytomny.ppt na koncie użytkownika Kruszyna72 • folder T 5.. Utrata przytomności powoduje bezwład mięśni, wskutek czego język zapada się i blokuje gardło..

Gdy poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha - wykonujemy RKO.

Gdy stwierdzamy brak oddechu u poszkodowanego natychmiast przystępujemy do Resuscytacji.Pierwsza pomoc w szczególnych przypadkach Prezentacja zawiera szczegółowy plan postępowania w sytuacjach zagrażających życiu człowieka .. Jeśli jesteś sam, zrób to natychmiast po ułożeniu poszkodowanego na boku.. Pozycja bezpieczna to zwykle najlepsze, co możesz zrobić.. Najlepszym rozwiązaniem jest ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej pozycji bocznej, którą określa się również jako pozycję kątów prostych, boczną ustaloną czy też pozycję bezpieczną.. Poszkodowany nieprzytomny • Data dodania: 5 lut 2012System kwalifikuje poszkodowanych do jednej z 3 grup 0-4, 5-8, 9-12 pkt - najwyższy priorytet pilności, przy czym poszkodowani z 11-12 pkt powinni być pilnie ponownie ocenieni przez zespół ratownictwa medycznego, wstępnie zaopatrzeni i jak najszybciej przetransportowanie do docelowego miejsca zaopatrzenia.U osób nieprzytomnych nie dokonuje się pomiarów tętna na tętnicach obwodowych - nadgarstki czy stopy (możliwość wystąpienia centralizacji krążenia czego skutkiem może być stwierdzenie braku tętna w czasie badania).. Kiedy jest nieprzytomny, ale oddycha - układamy w pozycji bezpiecznej.18.. Zrób to sam, albo jeśli w pobliżu jest inna osoba, niech ona to zrobi.Ułóż poszkodowanego na plecach.. 2 oddechy w ciągu 10 sekund, które spowodowały uniesienie klatki piersiowej).. Poszkodowany nieprzytomny • Prezentacje kwalifikowanej pierwszej pomocy • pliki użytkownika wkwkwk1 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Poszkodowany nieprzytomny.pptPamiętaj Nieprzytomny, leżący na wznak jest zagrożony.. Ułożenie ciała poszkodowanego ułatwiające oddychanie i krążenie krwi, a także zapobiegające zakrztuszeniu umożliwia pozycja: a) na wznak,Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha, należy ułożyć go na boku w bezpiecznej pozycji (tzw. pozycja boczna ustalona).. Nie należy układać poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, gdy zachodzi podejrzenie .Gdy poszkodowany jest nieprzytomny to: pozycja boczna bezpieczna, kontrola funkcji życiowych.. Drogi oddechowe, jeśli jest to możliwe, udrażniamy w pozycji zastanej.. Usuń z dróg oddechowych widoczne ciała obce i zanieczyszczenia.. W pozycji na wznak występuje u poszkodowanego niedrożność dróg.. Pozycja boczna ustalona uniemożliwia zapadanie się języka na tylną ścianę gardła, co u nieprzytomnego może spowodować .Poszkodowany nieprzytomny.. Najlepiej nie poruszać poszkodowanym, lecz zostawić go w zastanej pozycji, chyba, że jego życiu zagraża niebezpieczeństwo (np. znajduje się w samochodzie, który może się zapalić lub na jezdni).. Obowiązek udzielania pomocy prawny obowiązek udzielenia pomocy jest określony artykułem 162 Kodeksu Karnego (Ustawa z dnia 6.07.1997) § 1.Jeżeli poszkodowany nie reaguje to jest nieprzytomny.Wezwij pomoc..Komentarze

Brak komentarzy.