Powojenna odbudowa notatka z lekcji- zniszczenia wielkich miast i Ziem Odzyskanych - powstanie Biura Odbudowy StolicyScenariusz lekcji „Odbudowa powojenna i wielki kryzys", plik: scenariusz-lekcji-odbudowa-powojenna-i-wielki-kryzys.doc (application/msword) Poznać przeszłość.. Dlatego warto notować.Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Archiwum .. TEST Odbudowa powojenna i wielki kryzys STRESZCZENIE.. Odbudowa zniszczeń wojennych .. Plan sześcioletni i jego realizacja - 1950-1955.. 2010-09-24 10:58:20; Początki Państwa Piastów 2011-04-29 08:34:40; Notatka z lekcji .Notatki z lekcji: Przemiany społeczne i kulturowe w drugiej polowie XX w.pdf.. Uchwalenie Konstytucji PRL.. 22 lipca 1952r.. Kryzys demokracji w Europie str. 28 - 35.Marzec Lekcja 1.. Poznański Czerwiec i Polski Październik.. Początki władzy komunistów w Polsce.pdf.. Polska w czasach stalinizmu.pdf .. W notatce znalazły się ważne elementy dotyczące Polski rządzonej po śmierci Bolesława Chrobrego przez trzech kolejno po sobie panujących na tronie polskim władców tj.Notatka z lekcji Sejm Wielki.. Polska w czasach stalinizmu.. Reforma rolna - Dekret PKWN z 6 września 1944 r. a) wywłaszczenie wielkiej własności ziemskiej.. 3.Reforma rolna..

Powojenna odbudowa.pdf.

Zniszczenia wojenne / w tym punkcie opisz wykres str.172/ 2.. Fatalne skutki wojny.. Opór społeczny wobec komunizmu.pdf.. Nowy podział świata - notatka Reparacje pokojowe - odszkodowania wojenne (rekompensaty za poniesione straty), które płaci paostwo pokonane zwycięzcom.. Powstanie .Lekcja 4 Odbudowa powojenna i wielki kryzys 1.. Plan lekcji I półrocze 2020/2021 - obowiązuje od 7 .Kryzys i odbudowa państwa Piastów w XI wieku opisane w notatce (w pdf do pobrania poniżej).. Walka z antykomunistyczną opozycją 4.. 4.Na stronie tej znajdą się: prezntacje, podsumowania, notatki czy wykłady - jednym słowem materiały z moich lekcji itp.. Odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych.. Nauczę się analizować mapy tematyczne, opisywać na podstawie map gęstości zaludnienia i rozmieszczenie ludności w Polsce, wymieniać i wyjaśniać przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności Polski, związane z czynnikami przyrodniczymi, historycznymi i ekonomicznymi, wykazywać rolę czynników .1 1.. Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Odbudowa zniszczeń wojennych - straty ludnościowe, materialne, kulturowe, gospodarcze, w zakresie środowiska naturalnego..

Zamieściłam tu krótkie notatki z lekcji.

Przemiany gospodarcze.. Wiek XX ZPKRYZYS I ODBUDOWA PAŃSTWA PIASTÓW - notatka z lekcji (str. 106) 2012-05-24 18:34:29; Sladami przeszłosci 3 str 30 upadek rzeczypospolitej notatka z lekcji 2011-10-27 16:10:04; Historia Śladami przeszłości klasa 2 gim.. Notatka z lekcji str.12 i 14.. Nacjonalizacja przemysłu - ustawa o nacjonalizacji z 3 stycznia 1945 r. 3.. Odbudowa powojenna i wielki kryzys gospodarczy Tematyczna bibliografia artykułów z "Mówią Wieki" Opracowanie tematów z historii.. Po zapoznaniu z tematem proszę o wykonanie zad.. str 28 ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI 3.. Polska pod rządami Władysława Gomułki - lata 1956-1970 4.. Powstanie PZPR.. Historia w źródłach.. - Przeczytaj rozdział w podręczniku s. 235-239 - Przepisz notatkę do zeszytu.. - 2.08.1945 r. a) w konferencji wzięli udział:Powojenna odbudowa - notatka s. 198 (ćwiczenia 175 ustnie 1,2, pisemnie 3).. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.test > Odbudowa powojenna.. Ważne pojęcia: Zniszczenia wojenne ziem polskich-39% majątku produkcyjnego w granicach z 1945 r. uległo ruinie; dotkliwe straty poniosły miasta polskie (ruina infrastruktury, straty wśród mieszkańców, inteligencji); .Notatki z historii - zakres podstawowy..

Odbudowa powojenna .

Część notatek nie uległa zmianie - nie widzę powodu, dla którego miałabym je zmieniać do nowego podręcznika.Strona zawiera materiały do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie: (notatki, podręcznik, źródła, quizy) oraz tematyczną bibliografię artykułów z miesięcznika "Mówią Wieki"Historia - notatki z lekcji.. Obejrzyj zamieszczone prezentacje lub filmy.Wybierz test z rozdziału Świat po I wojnie światowej lub podrozdziałów podręcznika Poznać przeszłość.. 1. Konferencja w Poczdamie 17.07.. Odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych 4.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Scenariusz lekcji „Odbudowa powojenna", plik: scenariusz-lekcji-odbudowa-powojenna.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document .Zapisz temat lekcji: Odbudowa powojenna.. TEST Kryzys demokracji w Europie STRESZCZENIE.. Walka z opozycją antykomunistyczną.. Proszę pamiętać, że obowiązuje Was zarówno treść podręcznika jak i treści przekazywane przez nauczyciela podczas lekcji..

Odbudowa powojenna - notatka minimum _____ 1.

Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.3.. Polska pod rządami Gomułki.. 2011-11-17 17:48:01 śladami przeszłości notatka z lekcji str 12 prosze pomóżcie 2012-09-17 16:17:07Notatka z lekcji do zeszytu.. Polska w czasach Stalinizmu - notatka s. 198 (ćwiczenia 181 ustnie 1,2,3).. Quizy historyczne.. Walka o władzę w powojennej Polsce 4.. 15 grudnia 1948r.. Rozmieszczenie ludności Polski i jego przyczyny .. Dekada Edwarda Gierka - Polska lat 70-ych XX wieku .. Wiek XX dla Klasa I Liceum.. Narodziny opozycji antykomunistycznej w Polsce.. Notatki z historii dla szkoły podstawowej.4.. Upadek komunizmu.. Mają one Wam pomóc, ale nie zwalniają z obowiązku notowania czy czytania podręcznika.. 4.Nacjonalizacja przemysłu i handlu.. Proszę znowu przeczytać lekcję z podręcznika i zrobić notatkę według następujących punktów : 1. b) parcelacja.. Walka władzy komunistycznej z Kościołem katolickim.. Plan trzyletni.. Polski październik (przyczyna, wydarzenie, skutek - str. 186) - notatka s. 199 (ćwiczenia 186 ustnie 1,2, pisemnie 3).. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Walka o władzę w powojennej Polsce.. Polska w czasach stalinizmu 4.. Stare Liceum .. Wśród wielu skutków światowego konfliktu wymieńmy:-setki tysięcy rannych i trwale okaleczonych, często niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji żołnierzy-biedę i głód, których skutkiem były szerzące się choroby ( włącznie z pandemią grypy hiszpanki, która uśmierciła5.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Stalinizm w Polsce.. Odbudowa zniszczeo wojennych a) po II wojnie światowej Polska była najbardziej zniszczonym krajem europejskim; zburzono większą częśd dużych miast: Poznania, Warszawy, Gdaoska, Szczecina, Wrocławia b) zagospodarowywanie Ziem Odzyskanych:test > Odbudowa powojenna i wielki kryzys.. Ważne pojęcia: Etatyzm gospodarczy - ingerencja państwa w gospodarkę poprzez ochronę rynku wewnętrznego, nakładanie wysokich ceł na import, dążenie do samowystarczalności ekonomicznej, zakładaniu przedsiębiorstw .. Deflacja - mała ilość pieniędzy w obiegu związana z małym .Temat: Powojenna odbudowa Podręcznik: (str.172-175) ~aby korzystać z podręczników online trzeba założyć darmowe konto Zadania: Proszę zapisać do zeszytu temat lekcji, a następnie wykonać samodzielnie notatkę według poniższego wzoru ~wyjaśnić :Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. 1, 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 76.Powojenna odbudowa..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt