Wybierz poprawne odpowiedzi the dog is needingListę poprawnych odpowiedzi znajdziesz po 5, 10, 15, 20. pytaniu.. Ta tablica wyników została wyłączona, ponieważ Twoje opcje różnią się od opcji właściciela zasobu.odczytują odpowiedź.. W zadaniach 1- 4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Przyporządkuj każdemu z nich właściwą odpowiedź, wpisując litery a e w kratki 1.. Uwaga!. Zad.3 Na stronie z podręcznika umieszczonej poniżej, spójrz na zadanie 10 str.88.. 6 Is Dave loving / Does Dave love his new phone?3 W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Jedna odpowiedź nie pasuje do żadnego pytania.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach (3.1-3.5) z podanych odpowiedzi A, B albo C wybierz właściwą.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Wybierz poziom i sprawdź, jak Ci pójdzie: Pytania z poziomu A1; Pytania z poziomu A2; Pytania z poziomu B1W oparciu o informacje zawarte w nagraniu, wybierz prawidłową odpowiedź a, b lub c i zapisz ją w zeszycie (Nie przepisuj całych zdań!).. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Rozwiązanie: a) (0−1) 1 p.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk.. 4Ponownie przeczytaj tekst z ćwiczenia 3. i wybierz właściwe odpowiedzi (zdanie prawdziwe, zdanie fałszywe lub brak informacji)..

Wybierz poprawne odpowiedzi.

6 Is Dave loving / Does Dave love his new phone?Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Przeczytaj tekst.. Wybierz odpowiednią literę (A-F) obok każdej luki.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. Uczniowie uzupełniają zdania zamieszczone na .. „Milionerzy" - pytanie za milion złotych Niektóre z owoców dojrzewają jeszcze po zbiorach.This dog Zadanie 10. grupa krwi A grupa krwi B grupa krwi AB grupa krwi 0 b) Uzasadnij swój wybór.. 3) Elektrofilowe podstawienie grupy -OH w miejsce fluorowca.. uzupełnienie luk 1-3.. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.Zanotuj swoje odpowiedzi.. Uw aga!Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1 .Ta tablica wyników jest obecnie prywatna.. Wspólna korekta.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych wramce wybierz te,które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. - za poprawne wyjaśnienie uwzględniające .Trwa matura 2015.. ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA .Ponieważ odpowiedział poprawnie, Hubert Urbański przeczytał pytanie warte milion złotych.. Kliknij przycisk Udostępnij, aby ją upublicznić.. Strona 10 z 23 Rozumienie tekstów pisanych Zadanie 10.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij zdania 13.1.-13.4.wszystkie odpowiedzi są poprawne..

Wybierz poprawne uzupełnienie luk.

Zadanie 11.. Wybierz, które numery poniższych reakcji chemicznych stanowią metody otrzymywania alkoholi: 1) Addycja wody do alkenów.. włoski 2020-10-14 10:51:44Zadanie z Angielskiego .. CD 05 MP 05 Usłyszysz dwukrotnie cztery pytania.. - za wybór grupy krwi A i grupy krwi 0.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. 4) Hydroliza estrów: kwasowa lub zasadowa.Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. Polecenie brzmi: Posłuchaj rozmowy, przeczytaj zdania i wybierz poprawną odpowiedź, a następnie napisz ją w zeszycie.The dog also loves watching the parrot that Jack keeps in a cage.. a) Jeżeli wszystkie sprężyny i ciężarki są identyczne, to najdłuższy okres drgań ma ciało na rysunku A/ B/ C, natomiast największą częstotliwość drgań- ciało na rysunku A/ B/ C. b) Najdłuższy okres drgań ma wahadło na rysunku D/ E/ F, natomiastPrzeczytaj tekst.. Ta tablica wyników została wyłączona przez właściciela zasobu.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk .Wybierz poprawne.. a)Right b) wrong c) doesn't Say 4Luke always works hard.1 Ćwiczenia utrwalaj Ące zagadnienia gramatyczne dla uczniÓw szkoŁy podstawowej opracowała: anna kargulRozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.THE DOG SUPERHERO Swansea Jack is a hero in Wales..

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.

Uwaga!. Użyj.. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!. Opowiadanie przypowieści metodą sztafety: - podanie pierwszego zdania przypowieści przez jednego z uczniów, - dopowiadanie po jednym zdaniu przez każdą kolejną osobę z klasy, aż powstanie logiczna spójna cała opowieść.. Poprawna odpowiedź.. PODSUMOWANIE 1.. CD 1.03Wybierz dwie poprawne odpowiedzi spośród zaproponowanych poniżej.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. A. grupa krwi A oraz D. grupa krwi 0. b) (0−1) 1 p.. Przykłady odpowiedzi akceptowalnych Uzasadnienie 1.. _____ the idea.Popatrz na obrazek.. 1 2 a) Of course, it s upstairs on the right.Przyjrzyj się rysunkom i wybierz poprawne odpowiedzi.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Przeczytaj poniższy tekst.. Język ANGIELSKI poziom rozszerzony - z takim egzaminem maturzyści musieli się zmierzyć w środę, trzeciego dnia egzaminu dojrzałości.. Wybierz poprawne odpowiedzi.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. (0-3) Przeczytaj tekst..Komentarze

Brak komentarzy.