Konspekt lekcji języka angielskiego pdfKonspekt lekcji języka polskiego w klasie integracyjnej z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania .Małgorzata Kobińska Nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół w Serokomli SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa: I gimnazjum Szkoła Zespół Szkół w Serokomli Czas: 45 min.. Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej Sylwia Tomas Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej 1.. Metody: burza mózgów, TPR (Total Physical Response) - metoda całkowitego reagowania, metoda bezpośredniaSCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO.. KLASA: 6 CELE LEKCJI: Cel ogólny: Uczeń słucha piosenki, w celu uzupełnienia informacji, poznaje nowe słownictwo.. Cele lekcji: - ucze ń zna słownictwo zwi ązane z potrawami i kulinariami - ucze ń zna czasowniki zwi ązane z przygotowaniem potrawKonspekt zajęć z języka angielskiego w kl.II NAUCZYCIEL: Mendalka Anna TEMAT: Określanie położenia mebli w pokoju.. Future & predictions- konspekt lekcji języka angielskiego w klasie 2 L.O Marta Nawrocka; Future plans.. Podanie tematu zajęć.KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Barbara Daniłowicz Klasa: III a BS Tygodniowy wymiar godzin: 1 Poziom: A1 Czas: 45 min.. Słupca.. podczas wykonywania działań matematycznych.. Temat lekcji: Selected body idioms (head, leg and hair).Wybrane idiomy związane z ciałem (głowa, noga i włosy)..

Konspekt lekcji języka angielskiego Data: 13.01 2009 ...

KONSPEKT LEKJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1.. Klasa: Va SP Data: 31.01.2018 r. Czas: 45 min Prowadzący: Renata Kudławiec Cel główny lekcji: Poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego W. Brytanii, zachęcanieKonspekt lekcji języka angielskiego Poziom nauczania: klasa VII Data: 05.04.2018 Temat lekcji: Unit 6 - Revision exercises (Rozdział 6 - ćwiczenia powtórzeniowe).. Bardziej szczegółowoKonspekt lekcji języka angielskiego w klasie I z wykorzystaniem TIK Temat lekcji: Food - jedzenie Cele główne : - poznanie nazw produktów spożywczych - rozumienie ze słuchu - dwiczenie wymowy Cele operacyjne: Po skooczonych zajęciach uczeo potrafi: - wskazad ilustrację produktu, o której mówi nauczyciel, - nazwad wskazane potrawy,KONSPEKT ZAJEĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO .. słownictwa z poprzedniej lekcji 5min FAZA REALIZACJI Część główna: a) ćwiczenie wstępne b) poznanie nowego słownictwa/ konstrukcji gramatycznych c)wykorzystanie umiejętności w praktyce 1.. Przedmiot/ rodzaj zajęć: język angielski III.. Pobierz (pdf, 207,0 KB) Podgląd treściKonspekt lekcji to bardzo ważny dokument, szczególnie dla początkującego nauczyciela lub studenta na praktykach..

Konspekt lekcji ... Ile prawdy jest w legendzie?

- "Piast Kołodziej".. Uczeń słucha i czyta tekst, w celu zrozumienia ogólnego sensu, poznaje nowe słownictwo.1 Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V SUBJECT: Christmas in Poland and in England.. Treści z podstawy programowej: Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych leksykalnychCel ogólny: Uczeń potrafi wykorzystać słownictwo poznane na lekcji języka angielskiego .. Predicting the future.- Ćwiczenia w mówieniu i czytaniu.. Temat: Powtórka - rozdział 8.. O ile konspekt lekcji przedstawiał ogólny zarys lekcji, który ja nazwałabym szkieletem zajęć.. Tak scenariusz przedstawia nam funkcjonowanie całego organizmu (godziny lekcyjnej) zawierając podobnie jak jego filmowy, lub teatralny odpowiednik szkice fabuły, charakterystykę postaci, scenerii oraz .Zamieszczony tu konspekt dotyczy lekcji którą należy przeprowadzić z użyciem komputera i Internetu.. Cele zajęć: - Podsumowanie rozdziału oraz powtórzenie wiadomości, - Rozwinięcie umiejętności związanych z korzystaniem z technologii informacyjnej,Scenariusze lekcji i materiały pomocnicze dla edukacji wczesnoszkolnej do programu Ciekawi świata - język angielski (klasa 1) Materiał przygotowany w ramach projektu: „Innowacyjna Szkoła - Szkołą Przyszłości", nr WND-POKL.03.03.04-00-070/13w której będą wymienione różne kolory w języku angielskim..

Temat lekcji: A trip to London.

Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego repetytorium i zestawy egzaminacyjne, wyd.. Pearson Longman, 2008\ .. - całość do pobrania w formacie pdf -O konspekcie lekcji przeczytacie tutaj.. Budowa układu pokarmowego człowieka.. Użycie tablicy interaktywnej.. Zadaniem dzieci jest powiedzieć, czy słyszały w piosence jakiś kolor z tych, których się dziś nauczyły.. Zadaniem tej lekcji jest nawiązanie przez uczniów kontaktu z osobami anglojęzycznymi oraz rozwinięcie w nich większej świadomości odnośnie języka angielskiego oraz krajów anglojęzycznych.. Realizowane cele programu nauczania: - rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej uczniów, - rozwijanie w uczniach postaw tolerancji, otwartości i ciekawości wobec innych kultur, - przygotowanie do samodzielności w procesie .KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNEJ Temat: London and its attractions (TIK).. Nauczyciel: Jolanta Obst Klasa: 4 b,c, grupa 13 Temat: Describing yourself.. Klasa: liceum - grupa zaawansowana 2.. POZIOM: klasa V szkoła podstawowa, 3 godz. języka angielskiego tygodniowo .. Cele operacyjne: Uczeń : • Wykonuje działania na liczbach • Zna i stosuje kolejność wykonywania działań • Zna i stosuje liczebniki w języku angielskim (1-100)Scenariusz lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnej Klasa: 5b SP , grupa: A2 Data: 17.05.2018r..

Zabawa karnawałowa - konspekt.

TEMAT: New York - kultura amerykańska.. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:Konspekt lekcji j.angielskiego - dokument [*.doc] Konspekt lekcji języka angielskiego 10.02.2010 Prowadzący: Julita Gola klasa trzecia szkoły podstawowej Temat: Utrwalamy słownictwo Cele: Utrwalenie i poznanie nowego słownictwa z zakresu tematów z.Październik 28, 2017 Agata Pruszyńska.. Temat: Grammar - personal pronouns, "be" positive Cel główny: Uczeń zna zaimki osobowe oraz odmianę osobową czasownika „być", Cele operacyjne: - uczeń poznaje zaimki osobowe, - uczeń .Konspekt zajęć z języka angielskiego.. Typ lekcji: Lekcja kulturowa Temat: Historia i tradycje Święta Dziękczynienia.Thanksgiving.Konspekt lekcji języka angielskiego - utrwalenie wiadomości - odmiana czasowników w czasie past simple z wykorzystaniem bajki "Goldilocks and the Three Bears".. Materiały mogą być wykorzystywane zarówno w samodzielnej nauce angielskiego, jak i na .SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI TIK I.. Poznajemy ciekawe miejsca w Londynie.Konspekt lekcji języka angielskiego - III gim.. Jeżeli ktoś wykłada, że konspekt ma się składać z części; "co powie nauczyciel" oraz "co może odpowiedzieć uczeń" i mieć kilka stron, uciekajcie od takiego dydaktyka, ponieważ tego typu przestarzałe podejście niewiele ma wspólnego z prawdziwym konspektem, jaki .Konspekt lekcji języka angielskiego w klasie III w Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu w roku szkolnym 2003/2004 Prowadzący: Agata Kwaśniewska Hospitujący: p. dyr. Iwona Nowak Lekcja języka angielskiego została oparta na tzw. multisensory teaching, czyli na nauczaniu wielozmysłowym.Konspekt lekcji j ęzyka angielskiego Data: 13.01 2009 Klasa: III gimnazjum Nauczyciel: Dariusz Tichoniuk Temat: Strange food ideas from English-speaking world.. Klasa: 4 (II etap edukacyjny) II.. Iwona Synowiec..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt