Wybierz poprawne odpowiedzi str 34włoski 2020-10-14 10:51:44 odpowiedzi: 1 Napisz program w Python ,który wczyta 10 liczb do listy?. a)obecnośc komórek wydzielajacych śluz.. Pytania i odpowiedzi .. Klasa: 4 szkoły podstawowej.. Zadanie domowe Zeszyt ćwiczeń str. 34, zad.. Poprawne odpowiedzi: /10 Popatrz jakie są poprawne odpowiedzi.. 3 Do każdego zdania zaoferuj pomoc.. Czym jest dyskryminacja bezpośrednia?. 1.Zaznacz tę ceche budowy , która jest charakterystyczna tylko dla pęcherzyka płucnego.. Wybierz.. Podręcznik str. 80, zad.. Jakie są mechanizmy powstawania stereotypu?. Wybierz odpowiedź T lub N i jej uzasadnienie spośród A, B albo C.Odpowiedź: Za wypożyczenie roweru w ośrodku sportowym Kasia zapłaci mniej niż w miej-skiej wypożyczalni.. Tak, kwadrat nie jest prostokątem, krawędzi jest 1,5 raza wicej niż wierzchołków., graniastosłup dwudziestokątny ma 60 krawędzi., Nie, wierzchołków jest tyle samo co krawędzi., Tak, wszystkie ściany graniastosłupa są prostokątami., Nie, kwadrat jest prostokątem., graniastosłup osiemnastokątny ma 54 krawędzie., Nie .Wybierz.. Mniejsza z tym.. Możesz kliknąć pytanie lub odpowiedź, aby rozpocząć edycję.Przeczytaj zdania i wybierz poprawne odpowiedzi 2.. Kliknij przycisk Udostępnij, aby ją upublicznić.. W kwietniu uczniowie napisali aż 3 kartkówki.. Strona 34.. Metale i tworzywa sztuczne .. 1.Drgania i fale rozwiązania zadań klasa 8..

Wybierz poprawne odpowiedzi.

Z wyrazów umieszczonych w ramce wybierz poprawne .Monika poprawnie zaokrągliła liczbę 3465 do pełnych setek i otrzymała liczbę , a Paweł poprawnie zaokrąglił liczbę 3495 do pełnych tysięcy i otrzymał liczbę .Czy liczby i są równe?. Wybierz.. Rozwiązanie: a) (0−1) 1 p. Wskaż poprawne odpowiedzi.. Zadanie 6.. Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g=30g.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wybierz poprawne odpowiedzi.. - za wybór grupy krwi A i grupy krwi 0.. Dokończ zdanie — wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Po wysłaniu odpowiedzi otrzymujemy informację zwrotną o jej poprawności.. grupa krwi A grupa krwi B grupa krwi AB grupa krwi 0 b) Uzasadnij swój wybór.. 1Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język angielski Zadania i rozwiązania: Język angielski.. Wybierz trzy: Przypisanie danej grupie negatywnej cechy Uznanie negatywnej cechy za „naturalną" Rozciągnięcie tej cechy na całą grupę.. 1Czasu Past Simple używamy do wyrażania krótszej czynności (nagłego wydarzenia), która przerw Odpowiedź na zadanie z English Class A2.. Wystarczy powiedzieć.. Wybierz.. Przemiany energii w ruchu drgającym.. Fale mechaniczne.. Strona 34.. Ta tablica wyników została wyłączona przez właściciela zasobu.. c)ścianki zbudowane z jednej warstwy komórek nabłonka..

1Zad.3/str.51 Wybierz poprawne odpowiedzi.

Wysokość i głośność dźwięku.. Nauczyciel matematyki robi uczniom kartkówki tylko w te piątki, które są dniami parzystymi.. A. grupa krwi A oraz D. grupa krwi 0. b) (0−1) 1 p.. 6 Is Dave loving / Does Dave love his new phone?Ta tablica wyników jest obecnie prywatna.. a)wzrost ilości dwutlenku węgla we krwi.. Piłka gumowa.. Wybierz poprawne odpowiedzi.. Wykresy ruchu drgającego.. W przypadku, gdy wysłana odpowiedź jest błędna, wyświetlana jest odpowiedź poprawna.. Niestety, to zła odpowiedź.. Uzupełnij poniższe zdania.. Szkło .. B. Najważniejsze.. - poprawne ustalenie stężenia jonów siarczanowych(VI) 0 p. Have Odpowiedź na zadanie z English Class A1.. Wybierz poprawne odpowiedzi.. Liczba rozwiązanych testów: 7389023 Liczba rozwiązanych testów dzisiaj: 11 .. Aby dodać do odpowiedzi wyjaśnienie w formie pisemnej lub w postaci filmu z YouTube, kliknij Dodaj komentarz do odpowiedzi.. W prawym górnym rogu pytania wybierz jego wartość punktową.. 2013-02-26 08:23:36wybierz poprawne dokończenie zdań?. b .Poprawna odpowiedź: (x = ) 0,5 (mol·dm-3) 1 p. a.wszechświat to: T.gwiazdy M.otaczająca nas materia i energia K.Słońce , planety i Księżyc 2.Galaktyka to: G.inna nazwa Układu Słonecznego C.gwiazdozbiór.. b)powierzchnia wewnętrzna pokryta rzęskami..

1Wybierz z listy poprawne odpowiedzi oraz ich uzasadnienia.

b)wzrost ilości tlenu .Potrzebuję pomocy z ułamkami dziesiętnymi!. Rozwiązania zadań.. Geografia to przedmiot, który zajmuje się badaniem powłok Ziemi, ale też zróżnicowaniem przyrodniczym, społecznym i ekonomicznym oraz relacjami między różnymi środowiskami geograficznymi, a sferami działalności ludzkiej.Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.. (przykład) 2. smart TV (Dzisiaj wieczor Odpowiedź na zadanie z English Class A2.. 🎓 Uwaga!. Wstawione słowa zostały pogrubione w tłumaczeniu.. Pytanie 2/10.. Aby zachować sens wypowiedzenia Dość, że dostał, podkreślonego wyrazu nie można zastąpić sformułowaniem A. Uzupełnij dialog will lub won't oraz czasownikami z nawiasów.. Poprawna odpowiedź.. odpowiedzi: 1 Więcej zadańOdrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Geografia Zadania i rozwiązania: Geografia.. Podręcznik str. 80, zad.. Wybierz trzy poprawne odpowiedzi: Traktowanie gorzej jednej osoby bez żadnego racjonalnego powoduDokończ zdanie.. Ta tablica wyników została wyłączona, ponieważ Twoje opcje różnią się od opcji właściciela zasobu.Przyjrzyj się rysunkom i wybierz poprawne odpowiedzi.. A.Skupisko gwiazd 3.Orbita to: R.droga , po której porusza się planeta N.promień światła wysyłany przez gwiazdę M.odległość Ziemi od Słońca 4.Najbliżej Słońca leży: B.Księżyc .Zaznacz poprawną odpowiedz..

włoski 2020-10-14 10:51:44Wybierz poprawne odpowiedzi.

2 Dopasuj zdania 1-5 do zdań a-e.. (0-1) Wiadomości i rozumienie Napisanie równania reakcji na podstawie słownego opisu przemiany (I.3.a.4) Poprawna odpowiedź: 2Br Cl Br 2Cl 22 1 p.W lewym dolnym rogu pytania kliknij Klucz odpowiedzi.. There is _____ sugar in your tea.Podręcznik str. 86 - przeczytaj wskazówki - przeczytaj polecenie do zadania i podane odpowiedzi - posłuchaj nagrania dwa razy - wybierz poprawną odpowiedź - sprawdź swoje odpowiedzi (klucz na końcu wpisu) - jeśli zrobiłeś błąd posłuchaj nagrania jeszcze raz i spróbuj znaleźć fragment z popraną odpowiedzią Ex.. Podręcznik str. 80, zad.. 4, 5, 6.Wybierz dwie poprawne odpowiedzi spośród zaproponowanych poniżej.. odpowiedzi: 0 Cenę pewnego towaru podwyzszono z 450zl do 540zl a po sezonie obnizoono o taki sam procent o ile procent cena tego towaru po sezonie byla nizsza od ceny poczatkowej?. a) Jeżeli wszystkie sprężyny i ciężarki są identyczne, to najdłuższy okres drgań ma ciało na rysunku A/ B/ C, natomiast największą częstotliwość drgań- ciało na rysunku A/ B/ C. b) Najdłuższy okres drgań ma wahadło na rysunku D/ E/ F, natomiastPortal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Zadanie 3.. Fale elektromagnetyczneWybierz 'some' lub 'a/an' w zależności od tego, czy rzeczownik jest policzalny czy też niepoliczalny..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt