Sprawozdanie nauczyciel wspomagający zespół aspergera

Wyjaśnili to Anna Pyzikiewicz i Marcin Lerka - pedagodzy wspomagający z warszawskich szkół.Pytanie: Uczeń z zespołem Aspergera jest w gimnazjum, nie potrzebuje - zdaniem nauczycieli - nauczyciela wspomagającego.. Stała pomoc w pokonywaniu trudności w pisaniu, budowaniu zdań, ćwiczenie koordynacji wzrokowej, koncentracji .SPRAWOZDANIE - imię i nazwisko nauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV ; 1.. W zakładce AUTYZM/Z…


Czytaj więcej

Przykładową opinia o uczniu z zespołem aspergera

Prawidłowa motywacja zadaniowa, gotowość do podejmowania wysiłku intelektualnego.. Autyzm może mieć zatem różne postacie.. WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Obszary, w których uczeń wymaga pomocyorzeczeniem o KS z uwagi na autyzm (w tym Zespół Aspergera) zatrudnia się (nie wymagana jest zgoda OP): 1.nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub 2.w przypadku kla…


Czytaj więcej