Charakterystyka zawiszy czarnego zapytaj onet

Występuje najczęściej w formie rozrastającego się krzewu lub niewysokiego drzewa.. Zawiszy Czarnego.. Zawisza Czarny pochodził z Garbowa.. Zawisza Czarny urodził się ok. 1370 roku w Garbowie jako syn Mikołaja kasztelana konarsko-sieradzkiego.. Nie zanotowano roku jego urodzenia, ale wiemy, że zmarł w 1428.. Sieć pomieszczeń mieszkalnych, magazynów i piwnic z okresu od XIII do XVII wieku.. W swoim domu w Krakowie gościł koronowane głowy.. Krzepki, dobrze zbudowany, świetnie walczył i niewielu mo…


Czytaj więcej