Czy zbiorniki i cieki wodne uległy zmianom przyroda klasa 4

aleja drzew.. Jak sprawić, żeby nie uciekała do .Na 645 zadań jest przeznaczonych łącznie 154,7 mln zł.. Zawierają wodę w postaci lodu.. sztuczne zbiorniki wodne.. Niewielki ciek wodny, płynący po znacznie nachylonym terenie.. Odpowiedź: Pytanie 5. wodospad.. Systemy wykorzystujące budowle piętrzące na rzekach oraz rowy melioracyjne w całej Polsce pozwolą na zretencjonowanie wód nawet dla 300 tys. ha użytków rolnych.Start studying Tajemnice przyrody 4 dział 6 - Poznajemy krajobraz.. Celem przep…


Czytaj więcej