Romantyzm czytanie ze zrozumieniem

Otrzymujesz test składający się z 23 zadań.. W balladach i romansach poeta zaczerpnął tematy z baśni i wierzeń ludu.. 50-48 celujący 47 - 41 bardzo dobry 40 - 29 dobry 28 - 19 dostateczny 18 - 13 dopuszczający 12 - 0 niedostateczny .. Praca z tekstem.I.. Czytanie utworów literackich rozumie podstawy periodyzacji literatury, sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach: […] oświecenie, romantyzm, […].. Czytanki, teksty, opowiadania i artykuły, którym towarzyszą testy wyboru i ćwiczenia sp…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt