Przepływ energii i krążenie materii w ekosystemie karta pracy odpowiedzi

Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMIE POZIOMY POKARMOWE PROUCENCI :(autotrofy) są to organizmy samożywne, które przetwarzają substancje nieorganiczne w cząsteczki organiczne przy pomocy energii słonecznej.. Las jest dobrym przykładem ekosystemu lądowego.. Na tym etapie uczniowie powinni już wiedzieć, że wszystkie żywe istoty wymagają tych samych podstawowych .Test Materia i energia w ekosystemie, podrozdział podręcznika Puls Życia dla Klasa III.. (2 pkt) Uzupeł…


Czytaj więcej