Presente de indicativo ćwiczenia pdf

Prawdy ogólne i czynności regularnie powtarzające się: Él toca el piano.. Warto nadmienić, że wspomniane czasowniki zachowują regularną odmianę w pierwszej i drugiej osobie liczby mnogiej.Przykłady zdań w czasie Presente indicativo Io bevo un caffé.. Nie moglie mogłeś znaleźć lepszego miejsca by je poznać, przypomnieć bądź utrwalić.. Dzięki grze uczniowie w zabawny sposób nauczą się odmiany oraz poznają znaczenie czasowników.- cz ęść druga zawiera ćwiczenia gramatyczne ró Ŝnego typu.. - Jestem …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt