Jak malarz przedstawił postacie starca i chłopca opisz wygląd fizyczny każdego z nich

W chłodnych, perłowych i błękitno-srebrzystych tonach malarz przedstawił postać kobiety - sentymentalnej i zalotnej.wiemy, jak cenny jest Twój czas - zajmiemy Ci tylko chwilę.. Pomijając na moment kwestię autentyczności dzieł sztuki oraz złą wolę fałszerzy, ustalmy że podpisywanie obrazów olejnych służy przede wszystkim identyfikacji autora.. Na twarzy bohatera znajdowały się plamy po niezłośliwym raku.. Ręce miał poorane głębokimi szramami.. Nie tylko dlatego, że kiedyś sama chętnie stawałam p…


Czytaj więcej

Co sprawia że człowiek może pokonywać przeciwności losu rozprawka

Każda ze stron ma swoje powody, by nie ustępować.. Jakie są pobudki jego postępowania?. W literaturze polskiej i światowej można odnaleźć wiele przykładów bohaterów zmagających się z przeciwnościami losu.Co sprawia, że człowiek czuje się szczęśliwy?. Trudno jednoznacznie określić, kto w tym sporze ma rację.. Wstęp: Prawdopodobnie każdy człowiek próbował kiedyś rozważyć problem "Co decyduje o tym, że człowiek czuje się spełniony w życiu".. Niniejsza strona internetowa ani jej autorzy nie są powi…


Czytaj więcej

Wstęp do pracy magisterskiej przykład prawo

Polskie Linie Lotnicze LOT powstały 28 grudnia 1928 roku, w wyniku działań Wydziału Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Komunikacji.Do wyboru masz 24 typy pytań.. Przykłady konkretnego jej wykorzystania zostały przedstawione w [1.20] oraz [1.24].. Koncepcje regionu i regionalizmu 28 Region 28 Regionalizm 43 4.. Zobacz 13,084 pozycji.. Nim ją napiszemy, warto dokonać pewnych przemyśleń.Studia prawnicze należą do jednych z najtrudniejszych, gdyż wymagają przyswojenia dużej ilości wiedzy, logiczne…


Czytaj więcej

Na diagramie przedstawiono wyniki sprawdzianu z matematyki uczniów klasy 6 w pewnej szkole

🎓 Na diagramie przedstawiono wyniki pracy klasowej.W klasie liczącej 20 uczniów podano następujące wyniki ze sprawdzianu: 1- 5 2- 10 3- 20 4- 25 5- 25 6- 15 Oblicz średnią arytmetyczną ocen z tego sprawdzianu oraz odchylenie standardowe.Matematyka Zadania i rozwiązania: Matematyka.. 4 Średnia arytmetyczna.Średnia arytmetyczna.Rozwiązanie zadania z matematyki: Na diagramie przedstawiono wyniki pracy klasowej z matematyki w pewnej klasie.. Ile procent osób uczęszczających do tej klasy otrzymało: …


Czytaj więcej

Ile nauczyciel może trzymać sprawdziany

No tak: ma akurat następnego dnia dziewięć lekcji (słownie: d z i e w i ę ć).. Nawet jak nauczyciel podaje oceny to rozdaje sprawdziany i każdy może przeliczyć punkty itd.Nauczyciele mają obowiązek gromadzenia prac uczniów.. Trafiają się jednak .Nauczyciel kontraktowy może liczyć na .. ale błagam - może nie generalizujcie!. Chodzę do klasy I gimnazjum.. Najbardziej ubolewam nad tym, że zmieniła się atmosfera wśród samych nauczycieli, a do pracy w szkole przychodzą przypadkowe osoby, które .Nauc…


Czytaj więcej

Sprawozdanie z obserwacji końcowej 4 latków

Grupa składa się z dzieci, które uczęszczają do przedszkola drugi rok (14 dzieci) oraz dzieci, które do przedszkola przyszły po raz .W kwietniu zostanie przeprowadzona obserwacja i diagnoza końcowa, która da obraz efektów podjętych działań, a u pięcio, sześciolatków wskaże poziom przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.. Nauczyciel zapoznaje rodziców z wynikami obserwacji: - zapoznanie następuje w terminie zbliżonym do zakończenia czynności związanych z obserwacją, szczegółowe zapozn…


Czytaj więcej

Bohaterowie literaccy którzy czynili zło

Czasami trzeba jako dobro oceniać mniejsze zło.. Jednak bohater ma świadomość, że zło zostało tylko uśpione i nie .Literatura pokazuje, że takie rozumienie, choć powszechne, często bywa fikcją, a ludzie wraz z upływem czasu stają się gorsi.. Autor w utworze zamieścił galerię typów ludzkich, przedstawił bardzo rozmaite postawy wobec .Dane bohatera: Król Teb, objął władzę po śmierci braci Antygony: Epoka, adres literacki: Antyk Sofokles: tragedia Antygona: Problem, decyzja, czyn: Podejmuje decyzj…


Czytaj więcej

Ten obcy scenariusz lekcji

„J ądro ciemno ści" Josepha Conrada Opracowała: Małgorzata Niewiadomska „J ądro ciemno ści" - scenariusze 1 Temat: Wst ępnie o Conradzie i „J ądrze ciemno ści" 2 lekcje lub jedna (bez cz ęści sprawdzaj ącej znajomo ść lektury i ze skrócon ą prezentacj ą biografii orazLektura Mały Ksiązę to ksiązka wyjątkowo wdzięczna do omawiania ze szkolną młodziezą.. Uśmiechnij się i zmierz się z tym zadaniem.. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. Od nowego akapitu zajmij się jego w…


Czytaj więcej

Uzupełnij tabelkę matematyka klasa 5 ćwiczenia

Klasa 1 b Edukacja matematyczna .. Matematyka 2 podręcznik z ćwiczeniami dla klasy drugiej MNOŻENIE 4 grupy po 3 chłopców to razem 12 chłopców.. Dopytaj ; Obserwuj Zgłoś nadużycie!. Wybierz wyrażenie, które ilustruje rozwiązanie zadania i oblicz jego wartość.1) 5,45 = jedności 5 , części dziesiąte 4 części setne 5 2) 100,08 = setki 1 dziesiątki 0 jedności 0 , części dziesiąte 0 części setne 8 3) 0,375 = jedności 0 , części dziesiąte 3 części setne 7 części tysięczne 5 4) 12,012 = dziesiątki 1 j…


Czytaj więcej

Wymień dwa czynniki decydujące o tym że europa ma długą linię brzegową

Około 25% powierzchni kontynentu stanowią półwyspy, spośród których największymi są:Skrajne punkty Europy:-północ: Przyl.. Roca - 38N 9W-wschód ujście rzeki Bajdarata - 71N 68E Blisko 33% powierzchni Europy zajmują półwyspy i wyspy.. , Wymień trzy strefy klimatyczne w obrębie których znajduje się Europa.. Europa Południowa - tereny wczesnego osadnictwa .. , Wymień trzy strefy klimatyczne w obrębie których znajduje się Europa.. Punta Marroqui - 36N 6W-zachód Przyl.. Każda z tych dyscyplin wymaga…


Czytaj więcej