Na diagramie przedstawiono wyniki sprawdzianu z matematyki uczniów klasy 6 w pewnej szkole

🎓 Na diagramie przedstawiono wyniki pracy klasowej.W klasie liczącej 20 uczniów podano następujące wyniki ze sprawdzianu: 1- 5 2- 10 3- 20 4- 25 5- 25 6- 15 Oblicz średnią arytmetyczną ocen z tego sprawdzianu oraz odchylenie standardowe.Matematyka Zadania i rozwiązania: Matematyka.. 4 Średnia arytmetyczna.Średnia arytmetyczna.Rozwiązanie zadania z matematyki: Na diagramie przedstawiono wyniki pracy klasowej z matematyki w pewnej klasie.. Ile procent osób uczęszczających do tej klasy otrzymało: …


Czytaj więcej

Ile nauczyciel może trzymać sprawdziany

No tak: ma akurat następnego dnia dziewięć lekcji (słownie: d z i e w i ę ć).. Nawet jak nauczyciel podaje oceny to rozdaje sprawdziany i każdy może przeliczyć punkty itd.Nauczyciele mają obowiązek gromadzenia prac uczniów.. Trafiają się jednak .Nauczyciel kontraktowy może liczyć na .. ale błagam - może nie generalizujcie!. Chodzę do klasy I gimnazjum.. Najbardziej ubolewam nad tym, że zmieniła się atmosfera wśród samych nauczycieli, a do pracy w szkole przychodzą przypadkowe osoby, które .Nauc…


Czytaj więcej

Sprawozdanie z obserwacji końcowej 4 latków

Grupa składa się z dzieci, które uczęszczają do przedszkola drugi rok (14 dzieci) oraz dzieci, które do przedszkola przyszły po raz .W kwietniu zostanie przeprowadzona obserwacja i diagnoza końcowa, która da obraz efektów podjętych działań, a u pięcio, sześciolatków wskaże poziom przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.. Nauczyciel zapoznaje rodziców z wynikami obserwacji: - zapoznanie następuje w terminie zbliżonym do zakończenia czynności związanych z obserwacją, szczegółowe zapozn…


Czytaj więcej

Bohaterowie literaccy którzy czynili zło

Czasami trzeba jako dobro oceniać mniejsze zło.. Jednak bohater ma świadomość, że zło zostało tylko uśpione i nie .Literatura pokazuje, że takie rozumienie, choć powszechne, często bywa fikcją, a ludzie wraz z upływem czasu stają się gorsi.. Autor w utworze zamieścił galerię typów ludzkich, przedstawił bardzo rozmaite postawy wobec .Dane bohatera: Król Teb, objął władzę po śmierci braci Antygony: Epoka, adres literacki: Antyk Sofokles: tragedia Antygona: Problem, decyzja, czyn: Podejmuje decyzj…


Czytaj więcej

Ten obcy scenariusz lekcji

„J ądro ciemno ści" Josepha Conrada Opracowała: Małgorzata Niewiadomska „J ądro ciemno ści" - scenariusze 1 Temat: Wst ępnie o Conradzie i „J ądrze ciemno ści" 2 lekcje lub jedna (bez cz ęści sprawdzaj ącej znajomo ść lektury i ze skrócon ą prezentacj ą biografii orazLektura Mały Ksiązę to ksiązka wyjątkowo wdzięczna do omawiania ze szkolną młodziezą.. Uśmiechnij się i zmierz się z tym zadaniem.. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. Od nowego akapitu zajmij się jego w…


Czytaj więcej

Uzupełnij tabelkę matematyka klasa 5 ćwiczenia

Klasa 1 b Edukacja matematyczna .. Matematyka 2 podręcznik z ćwiczeniami dla klasy drugiej MNOŻENIE 4 grupy po 3 chłopców to razem 12 chłopców.. Dopytaj ; Obserwuj Zgłoś nadużycie!. Wybierz wyrażenie, które ilustruje rozwiązanie zadania i oblicz jego wartość.1) 5,45 = jedności 5 , części dziesiąte 4 części setne 5 2) 100,08 = setki 1 dziesiątki 0 jedności 0 , części dziesiąte 0 części setne 8 3) 0,375 = jedności 0 , części dziesiąte 3 części setne 7 części tysięczne 5 4) 12,012 = dziesiątki 1 j…


Czytaj więcej

Wymień dwa czynniki decydujące o tym że europa ma długą linię brzegową

Około 25% powierzchni kontynentu stanowią półwyspy, spośród których największymi są:Skrajne punkty Europy:-północ: Przyl.. Roca - 38N 9W-wschód ujście rzeki Bajdarata - 71N 68E Blisko 33% powierzchni Europy zajmują półwyspy i wyspy.. , Wymień trzy strefy klimatyczne w obrębie których znajduje się Europa.. Europa Południowa - tereny wczesnego osadnictwa .. , Wymień trzy strefy klimatyczne w obrębie których znajduje się Europa.. Punta Marroqui - 36N 6W-zachód Przyl.. Każda z tych dyscyplin wymaga…


Czytaj więcej

Techniki aktywnego słuchania ćwiczenia

Pomoże ci w tym następujące ćwiczenie: Usiądźcie naprzeciwko siebie.. Rozmawiać to znaczy przede wszystkim słuchać.. 3.Aktywne słuchanie to bardzo ważny element w rozmowie.. „Mam wrażenie, że jesteś zadowolony".5.. Mowa jest procesem, w trakcie którego mówiący .. Wchodzi w zakres szeroko pojmowanej komunikacji społecznej (ang. human communication).Składa się ona z szeregu aktów mowy.. Może również dostarczać poczucia wsparcia.. Jest to słuchanie oparte na faktycznym zainteresowaniu rozmówcą.. B…


Czytaj więcej

Wnętrze ziemi procesy endogeniczne prezentacja

Powyżej powierzchni jądra Ziemi, które styka się z płaszczem ziemskim znajduje się powierzchnia nieciągłości Wiecherta - Gutenberga.. Budowa Ziemi: 1.. Hydrosfera- lekcja powtórzeniowa 55.. Procesy egzogeniczne odbywają się natomiast pod wpływem sił zewnętrznych, których źródłem jest energia słoneczna docierająca do powierzchni naszej planety.Wnętrze Ziemi Jak wcześniej wspomniano, bezpośrednie dane o budowie naszej planety pochodzą jedynie z jej przypowierzchniowej warstwy.. Minerały różnią si…


Czytaj więcej

Przykładową opinia opiekuna stażu 2019

Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.. Wręczana jest na koniec lub po zakończeniu współpracy.. Omówienie przebiegu i efektów z opiekunem stażu.. Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.. Kontrakt pomiędzy opiekunem stażu a nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego.. Opiekun stażu: mgr Paulina Kwaśniewska- Świercz III.. Numer 156, Październik 2020 r. TEMAT NUMERU Komu przydzielać zajęcia specjalistyczne.. Podsumowanie roku szkoln…


Czytaj więcej