Obserwacje mikroskopowe klasa 5

Różnorodność życia .. nazwy i funkcje poszczególnych części budowy mikroskopu, obliczanie powiększenia mikroskopu.Biologia klasa 5, dział 1 - Biologia nauka o życiu.. Obserwacje mikroskopowe •podaje przykłady obiektów przyrodniczych, które mogą być przedmiotem obserwacji mikroskopowych • rozpoznaje elementy budowy mikroskopu optycznego • mikroskopie prawidłowoobserwacja, doświadczenie, metodologia badań naukowych, cechy dobrego badacza, źródła wiedzy biologicznej.. Strona 13.. Pracą kontrolną n…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt