Prezentacja pracy dyplomowej aghWymagania ogólne 1.Praca przygotowywana jest na papierze formatu A4.UWAGI O PISANIU PRACY DYPLOMOWEJ (AGH, EAIIE) SEMINARIUM DYPLOMOWE Grzegorz J. Nalepa (Antoni Ligeza,˛ Marcin Szpyrka) Laboratorium Informatyki Katedra Automatyki Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków c 2009-12 by G. J. Nalepa Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0 License 05.04.2012, V5Egzamin dyplomowy obejmuje: 1) prezentację pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego, z zastrzeżeniem ust.. Dziekan może zezwolić na odrębne formy prezentowania pracy dyplomowej w różnych .Egzamin dyplomowy odbywa się zgodnie z par.. Aby go zobaczyć, konieczne jest .AGH - Serwis Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.. Wkrótce kolejne przykłady prezentacji (można podzielić się z przyszłymi dyplomantami własnymi, oryginalnymi pomysłami na prezentację, przesyłając ją na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem.. Czas przewidziany na prezentację pracy dyplomowej wynosi 12 minut na osobę.prezentacji pracy dyplomowej, dyskusji nad pracą i pytań członków komisji oraz 0,7 wyniku z ogólnego egzaminu kierunkowego.. Wykaz dokumentów do rejestracji pracy dyplomowej od 10-07-2020 stacj UWAGA W module Wirtualna Uczelnia uruchomiona jest obsługa prac dyplomowych w formie elektronicznej (instrukcja znajduje się w module).Przebieg egzaminu dyplomowego Na sali zarezerwowanej na egzamin dyplomowy jest dostępny rzutnik (należy przynieść własny laptop) ..

Recenzent pracy .

Student wybiera temat pracy dyplomowej z wykazu tematów zgłoszonych przez .. Ostatnią część modułu stanowi charakterystyka klas do tworzenia prac dyplomowych dla AGH.. Absolwentowi, który spełnia łącznie następujące warunki: złożył pracę dyplomową1 UWAGI O PISANIU PRACY MAGISTERSKIEJ (AGH, EAIIE) SEMINARIUM DYPLOMOWE Grzegorz J. Nalepa (Antoni Ligęza, Marcin Szpyrka) Laboratorium Informatyki Katedra Automatyki Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków c 2009 by G. J. Nalepa Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0 License , V1 c 2009 by G. J. Nalepa (AGH-UST) Praca Mgr , V1 1 / 41Jak napisać, tworzyć prezentację.. Szablony PowerPoint - AGH Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.. 11 pkt 9; 3) sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu studiowanego kierunku studiów.Baza prac dyplomowych dostępna jest dla opiekunów po zalogowaniu.. Odpowiednie opcje pozwalają na skład zarówno prac inżynierskich jak i magisterskich przez studentów wszystkich wydziałów AGH.w AGH..

Promotor pracy.

Każdy student przedstawia swoją część pracy przygotowując oddzielną prezentację.. Kształcimy na kierunkach: górnictwo i geoinżynieria, budownictwo, inżynieriaStudenci w trakcie pracy dyplomowej rozwiązują realny problem projektowy, wybrany przez partnerów studiów, dzięki czemu mierzą się z prawdziwym zawodowym wyzwaniem i uczą się pracować dla klienta.. Proszę korzystać bezpośrednio ze strony, gdzie będzie zawsze aktualna wersja.. Do złożenia PROJEKTU DYPLOMOWEGO niezbędne są: 1 egzemplarz projektu dyplomowego (wydruk dwustronny, oprawiony w cienką listwę)Wzór strony tytułowej wraz z aktualnym tekstem oświadczenia, pod którym należy złożyć podpis(y) bezwzględnie należy pobrać ze strony internetowej WIEiT, dokumenty do pobrania)Syllabus AGH - oferta dydaktyczna dla kandydatów i studentów, programy studiów, efekty uczenia się i uczenia się, moduły, syllabusy Syllabus - moduł Przygotowanie pracy dyplomowej (MIMT-1-801-n)Syllabus AGH - oferta dydaktyczna dla kandydatów i studentów, programy studiów, efekty kształcenia i uczenia się, moduły, syllabusy Syllabus - moduł Praca dyplomowa inżynierska (GIP-1-701-s) Syllabus WYTYCZNE w sprawie procesu dyplomowania.. 11 pkt 9; 2) dyskusję nad pracą dyplomową lub projektem dyplomowym, z zastrzeżeniem ust..

Przykładowa_prezentacja_2.

- przewodniczący.Obrona pracy dyplomowej obejmuje: prezentację pracy, dyskusję nad pracą oraz sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów (zgodnie z Regulaminem studiów).. Szablon prezentacji AGH IDUB - wersja polska; Szablon prezentacji AGH IDUB - wersja angielskaEgzamin dyplomowy 1.. Opiekun określa tryb i harmonogram realizacji pracy dyplomowej umożliwiający jej terminowe zakończenie.. zgody na udostępnianie prac dyplomowych do Biblioteki Wydziałowej ([email protected]); 3.Klasa aghdpl (szablon dokumentu) została opracowana przez dr.. Na podstawie mojej prezentacji możesz stworzyć swoja potrzebną do obrony pracy dyplomowej, pracy inżynierskiej, pracy magis.DOKUMENTY WYMAGANE PRZY REJESTRACJI PRACY DYPLOMOWEJ (pdf) .. prof. AGH - członek komisji.. Wprowadzenie Jednym z elementów egzaminu dyplomowego jest obrona pracy, tj. przedstawienie przez dyplomanta wyników uzyskanych w trakcie jej realizacji.. Partnerami są krakowskie firmy technologiczne i startupy, które na co dzień zajmują się rozwojem produktów interaktywnych.1 UWAGI O PISANIU PRACY DYPLOMOWEJ (AGH, EAIIE) SEMINARIUM DYPLOMOWE Grzegorz J. Nalepa (Antoni Ligęza, Marcin Szpyrka) Laboratorium Informatyki Katedra Automatyki Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków c by G. J. Nalepa Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0 License , V5 c by G. J. Nalepa (AGH-UST) Praca Dyp , V5 1 / 44PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W TRYBIE ZDALNYM..

Przykładowa_prezentacja_3.

Wygenerowanie spisu obrazów i tabel.Zasady opracowania pracy dyplomowej wersja 1.6 c.d.n.. Dyplomant może tego dokonać w dowolnej z dwóch form:Przykładowa_prezentacja_1.. W wyjątkowych przypadkach możliwa jest modyfikacja lub zmiana wybranego te-matu pracy dyplomowej inżynierskiej w trakcie jego realizacji.Jak przygotowywa¢ i prezentowa¢ prace dyplomowe in»ynierskie i magisterskie Andrzej Lenda, Wydziaª Fizyki i Informatyki Stowanej, AGH Kraków 13 czerwca 2013 Geneza tego dokumentu W lutym 2013 miaªem przyjemno±¢ (pisz¦ to bez ironii) uczestniczy¢ w obronach prac in»ynier-skich naszych zyków medycznych.akademickiego (opiekuna pracy).. Opiekun pracy zobowiązany jest także do weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem obowiązującego w AGH systemu antyplagiatowego.. Ocena pracy dyplomowej wpisywana do indeksu, do systemu teleinformatycznego .. (obrona pracy inżynierskiej - prezentacja pracy) konieczne jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu kierunkowego (egzamin testowy).Praca dyplomowa, Recenzja pracy dyplomowej M_U003: Student potrafi przygotować prezentację swojej pracy dyplomowej i przedstawić ją : ZIP1A_U15, ZIP1A_U12, ZIP1A_U11: Praca dyplomowa, Recenzja pracy dyplomowejPROJEKT DYPLOMOWY rejestracja w Dziekanacie.. Prezentacja pracy/projektu inżynierskiego ma formę ustną i odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną.. Każda ze składowych musi być oceną pozytywną 6.. UWAGA: Dokument jest jeszcze w wersji "testowej", mogę jeszcze wprowadzać w nim zmiany.. 2.1. pilne przesłanie na adres mailowy dziekanatu ([email protected]) tytułu pracy w języku polskim i języku angielskim oraz nazwiska promotora i recenzenta; 2. przesłanie pliku pracy dyplomowej (zbiór PDF) oraz oświadczenia dot.. W przypadku prac inżynierskich wieloosobowych, część pracy każdego studenta oceniana jest oddzielnie.. Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego na kierunku Inżynieria Materiałowa: dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. nadzw.. inż. Grzegorza J. Nalepę w celu ułatwienia studentom AGH składania prac dyplomowych w systemie LaTeX.. 26 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia AGH i obejmuje: prezentację pracy dyplomowej; dyskusję nad pracą; sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu studiowanego kierunku studiów.Inżynierska praca dyplomowa Założenia, wymagania i zasady realizacji Strona 4 mowej inżynierskiej i ponownie przedkładają formularz zgłoszenia tematu pracy do za-twierdzenia Kierownikowi Katedry.. Aktualności i informacje..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt