Kwasy tlenowe i beztlenowe prezentacja

kwasy tlenowe i beztlenowe prezentacja.pdf

Produktem końcowym może być m.in. kwas mlekowy czy alkohol etylowy.. Nazwy kwasów tlenowych tworzy się, dodając do wyrazu kwas nazwę niemetalu wchodzącego w skład tego kwasu z cząstką -owy.. Treść .Kwasy tlenowe powstają w wyniku reakcji niektórych tlenków niemetali z wodą.. Kwasy tlenowe to kwasy, które jak sama nazwa wskazuje zawierają w swojej cząsteczce atom tlenu.. Spis kwasów Kwas chlorowodorowy Kwas siarkowodorowy Kwas siarkowy (IV) Kwas siarkowy (VI) Kwas azotowy (V) Kwas Węglowy Kwas fosforowy (V) KONIEC Kwas azotowy (V) Kwas chlorowodorowy Wzór sumaryczny HNO3 Autorzy: Mateusz Ciszowski Maciej Dudek potocznieKwasy tlenowe i beztlenowe Kwasy możemy podzielić ze względu na obecność atomów tlenu w cząsteczce.. TLENEK KWASOWY (bezwodnik kwasowy) RESZTA KWASOWA.. SOLE KWASU.. Kwasy tlenowe to nie tylko omawiane kwasy nieorganiczne, ale także spotykane w życiu codziennym kwasy organiczne: szczawiowy, cytrynowy, mlekowy, octowy.Prezentacja - Kwasy.. W nawiasie podaje się wartościowość tego niemetalu (jeżeli może on tworzyć kilka kwasów).kwasy beztlenowe: w reakcji wodoru z niemetalem (odpowiednim), a następnie rozpuszczenie w wodzie kwasy tlenowe: poprzez reakcję tlenku niemetalu (tlenku kwasowego) z wodą Charakterystyka poszczególnych kwasówPlastiku.. Oto przykładowe reakcje otrzymywania wodorków: Otrzymywanie chlorowodoru: H 2 + Cl 2-> 2 HCl Otrzymywanie jodowodoru: H 2 + I 2-> 2 HIW kwasach tlenowych moc kwasów rośnie ze wzrostem elektroujemności niemetalu, od którego jest nazwa kwasu i jest tym większa im większa jest liczba atomów tlenu w cząsteczce kwasu..

Kwasy dzieli się na tlenowe i beztlenowe.

Następnie ma miejsce utlenianie dinukleotydów zredukowanych podczas glikolizy.W dzisiejszym odcinku poznamy wzory sumaryczne, wzory strukturalne i otrzymywanie kwasów tlenowych i beztlenowych.Odwiedź też mój profil na FB: tlenowe i beztlenowe - porównanie.. W wyniku tego oddychania, którego substratem jest glukoza, z jej jednej cząsteczki uzyskiwane są 2 cząsteczki ATP.. Wśród ich wielu kombinacji warto przytoczyć te najczęściej spotykane: H 2 CO 3 - H 3 PO 4 - kwas fosforowy stanowiący składnik Coca Coli, HNO 3 .Wymienione powyżej sposoby otrzymywania soli dotyczą zarówno soli kwasów tlenowych jak i beztlenowych.. SO 3 2-siarczany (IV) azotowy (V) HNO 3.. Kwas pirogronowy powstający podczas rozpadu glukozy czyli glikolizy jest przekształcany do kwasu mlekowego bez wytwarzania dodatkowych cząsteczek ATP.Kwasy tlenowe (oksokwasy, oksykwasy) - kwasy, które zawierają przynajmniej jeden atom tlenu, jeden inny atom i połączony z atomem tlenu dysocjowalny atom wodoru.Według definicji tradycyjnej kwasami tlenowymi są kwasy, które zawierają atom tlenu w reszcie kwasowej.Termin ten stosuje się w opozycji do kwasów beztlenowych.Przykłady tego rodzaju kwasów to kwas siarkowy H 2 SO 4 lub .klasyfikuje poznane kwasy ze względu na ich skład (kwasy tlenowe i beztlenowe), moc i właściwości utleniające przedstawia i uzasadnia zmiany mocy kwasów fluorowcowodorowych; opisuje wpływ elektroujemności (…) atomu centralnego na moc kwasów tlenowych.Kwasy beztlenowe: kwas chlorowodorowy (solny) - HCl kwas fluorowodorowy - HF kwas jodowodorowy - HI kwas bromowodorowy - HBr kwas siarkowodorowy - H2S Kwasy tlenowe: Kwas siarkowy(IV) - H2SO3 Kwas siarkowy(VI) - H2SO4 Kwas węglowy - H2CO3 Kwas fosforowy(V) - H3PO4 Kwas azotowy(V) - HNO3 Kwas azotowy(III) - HNO2 Może niekoniecznie przydadzą Ci się HF, HI, HBr czy HNO2, ale warto je znać ..

Kwasy tlenowe .

Przynajmniej te: KWASY TLENOWE (każdy ma „O", czyli tlen we wzorze…): H 2 SO 4 kwas siarkowy(VI) H 2 SO 3 kwas siarkowy(IV) HNO 3 kwas azotowy(V) H 3 PO 4 kwas ortofosforowy(V), ewentuanie: kwas fosforowy(V) H 2 CO 3 kwas węglowy KWASY BEZTLENOWE (nie mają „O"…): HCl kwas solny, inaczej: kwas chlorowodorowyPrzemiana beztlenowa - w je trakcie dochodzi do odbudowy ATP z rozpadu glukozy, pochodzącej z zapasów mięśniowych i wątrobowych.. W ten sposób wyróżniamy kwasy tlenowe i beztlenowe.. Ilość atomów tlenu zawiera się w przedziale 1-6.. Wzory i cechy kwasów tlenowych i beztlenowych.0.. W postaci cieczy przechowywany w butelkach plastikowych, butlach stalowych, miedzianych lub srebrnych kanistrach.. Oprócz atomu tlenu w reszcie kwasowej znajduje się jeszcze atom pierwiastka kwasotwórczego.. Kwas chlorowodorowy jest: kwasem tlenowym kwasem beztlenowym lżejszy od wody koloru pomarańczowegocząsteczka PIROGRONIANU 2 ALDEHYD 3-FOSFOGLICERYNOWY ( G3P ) * rozkład glikogenu zmagazynowanego w wątrobie 2 deaminacja nieorganiczny FOSFORAN (Pi) JABŁCZAN przekazanie elektornów i protonów (pochodzących z cząsteczki glukozy) na NAD+ i FAD, w wyniku czego powstają NADH + H+ iKwasy tlenowe (np. kwas siarkowy (IV), kwas siarkowy(VI), kwas azotowy (V)) otrzymujemy w reakcji tlenku niemetalu (tlenku kwasowego) z wodą np. SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4..

PO 4 3 ...Kwasy Beztlenowe i tlenowe tableka .

Kwasy tlenowe - zawierają w swojej cząsteczce atom tlenu (co najmniej 1, najwięcej 6).. Do najważniejszych reakcji kwasów należą reakcje z metalami, tlenkami metali i zasadami; Wodorotlenki metali zbudowane są z katio­nów metali i anionów wodorotlenkowych.. siarkowy (VI) H 2 SO 4.. Nie przechowuje się go w opakowaniach szklanych z uwagi na to, że reaguje ze szkłem.Cząsteczka kwasu składa się z wodoru i reszty kwasowej.. PODSTAWOWE KWASY TLENOWE.. KWASY TLENOWE.. Sprawdzian z Chemii - Kwasy.. Przykłady H3PO4 < H2SO4 < HClO4 HClO < HClO2 < HClO3 < HClO4 Mocne kwasy tlenowe (czyli o wysokich wartościach Ka), to kwasy silnie utleniające.Test zawiera 11 pytań.. .Podstawowy ich podział polega na wydzieleniu grupy kwasów tlenowych, oraz kwasów beztlenowych.. Etapy oddychania beztlenowego to glikoliza i odtwarzanie NAD+.Kwasy dzielą się na kwasy beztlenowe i kwasy tlenowe.. Do wodorotlenków mających największe zastosowanie należą wodorotlenek sodu i wap­niaJak podzielić kwasy na tlenowe (5szt) i beztlenowe (2szt.). WZÓR SUMARYCZNY.. NAZWA KWASU.. Reszta kwasowa kwasu tlenowego zawiera ponadto atom pierwiastka kwasotwórczego, którym .Kwasy można podzielić na dwie grupy: kwasy tlenowe i kwasy beztlenowe..

Oddychanie beztlenowe zachodzi w cytozolu.

.Oddychanie beztlenowe jest to proces utleniania związków organicznych odbywające się w warunkach beztlenowych.. SO 4 2-siarczany (VI) siarkowy (IV) H 2 SO 3.. Kwas fluorowodorowy jest silnie korozyjnym kwasem, zdolnym do rozpuszczania wielu materiałów, zwłaszcza tlenków.. Wyróżniamy kwasy: - azotowy(III) HNO2 - azotowy(V) HNO3 - siarkowy(IV) H2SO3 - siarkowy(VI) H2SO4 - węglowy(IV)H2CO3 - fosforowy(V)H3PO4 - chlorowodorowy (solny) HCl - siarkowodorowy H2S Kwasy tlenowe otrzymujemy w reakcji bezwodnika kwasowego z wodą.. Kwasy tlenowe posiadają w swej budowie przynajmniej jeden atom tlenu.. Kwasy słabe można pozyskać z ich soli działając na nie silniejszym kwasem, np.Tylko trzeba umieć kwasy.. Sole kwasów tlenowych mogą powstać również w reakcji: wodorotlenku metalu z tlenkiem niemetalu tlenek kwasowy + zasada -> sól kwasu tlenowego + woda (tlenek niemetalu) np. SO 3 + 2 NaOH -> Na 2 SO 4 + H 2 O. tlenku metalu z tlenkiem .Kwas nieorganiczny tlenowy otrzymuje się z reakcji bezwodnika (tlenku kwasowego) z wodą, np. SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 Kwasy beztlenowe powstają przez rozpuszczenie odpowiedniego wodorku w wodzie, np. chlorowodór (HCl) + woda → kwas solny.. Kwas azotowy(V) jest ważnym surowcem stosowanym w przemyśle chemicznym, m.in. do producji nawozów, materiałów wybuchowych i leków nasercowych.. Tlenkami kwasowymi są m.in.: SO 2 , SO 3, CO 2, N 2 O 5, P 4 O 10 (P 2 O 5 • P 2 O 5), tlenki niemetali, które z wodą tworzą kwasy.. Rozcieńczając kwasy zawsze pamiętamy, aby wlewać je do wody..Komentarze

Brak komentarzy.