Zsrr w okresie międzywojennym notatka23 VIII 1939 r. ZSRS i III Rzesza zawarły tzw. pakt Ribbentrop-Mołotow 3.. Powstanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) - 30.XII.1922 r. 1.. Wybuch wojny z ZSRR a) przyczyny ideologiczne: zgodnie z „Mein Kampf" Hitler zakładał rozszerzenie III Rzeszy o ziemie zachodniej części ZSRR.. W lutym i marcu 1986 r. odbył się XXVII zjazd KPZR podczas którego przyjęto program podwojenia dochodu narodowego do 2000 roku.3.. Poznam okoliczności przejęcia władzy przez bolszewików, zrozumiem rolę Lenina.. Dwudziestolecie międzywojenne nie jest jednak okresem zupełnie jednorodnym.. ZSRR w okresie międzywojennym I. Uchwalenie konstytucji ZSRR - 1924 r. 2.. W 1922 r. powstał Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR).test > ZSRR w okresie międzywojennym Ważne pojęcia: Komunizm wojenny - polityka władz Rosji Radzieckiej polegająca na nacjonalizacji (upaństwowieniu) przemysłu i handlu, obowiązku pracy, nałożeniu na chłopów obowiązkowych kontyngentów (dostaw żywności)ZSRR W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Prezentacja przygotowana przez Natalię Pietras i Agatę Juszczyk $1.25 30 grudnia 1922r.. 2007-02-11 13:38:31Lekcja 7.. Ćwiczenia wykonajcie w zeszycieKolejny film z serii Historia dla Licealistów.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.W ten sposób odeszła w cień stara gwardia, zwolennicy utrzymania status quo..

ZSRR w okresie międzywojennym I.

nowa era, wydanie II, Warszawa 2013 2) 3) pl.wikipedia.org 4) ukraincy.wm.pl Kreml wTemat: ZSRR w okresie międzywojennym Przeczytaj poniższy tekst i pytania do tekstu.. Dzień później do walki włączyły się siły słowackie, natomiast wojska fińskie i węgierskie odpowiednio 26 i 27 czerwca.Debiutowała w 1906r., kiedy to ukazała się jej powieść "Kobiety".. Wzrost znaczenia Józefa Stalina po śmierci Włodzimierza Lenina .1.. TEST Kultura okresu międzywojennego STRESZCZENIE.. Stosunki ZSRS z Niemcami w okresie międzywojennym a. w 1922 r. w Rapallo ZSRS i Niemcy zawarły traktat o współpracy b. po dojściu do władzy w Niemczech Adolfa Hitlera stosunki niemiecko-sowieckie uległy pogorszeniu c. Afryka i Azja w okresie międzywojennym: Najważniejsze informacje w następnym temacie.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Polityka zagraniczna niepodległej Polski rozgrywała się od początku w trzech płaszczyznach.. Jeżeli chcesz, przeczytaj tekst na platformie epodreczniki.pl „System totalitarny w ZSRR".. Następowało to poprzez wejście do Ligi Narodów, a pod koniec okresu międzywojennego przez zacieśnienie współpracy z hitlerowskimi Niemcami.Faszyzm niemiecki - notatka roz..

ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym - notatka _____ 1.

ZSRR - imperium komunistyczne.. Kluczem do postępu miało być planowanie rozwoju gospodarczego przez państwo.W tej dziedzinie, po okresie izolacji, przełamanej układem z Niemcami w Rapallo w 1922 roku, ZSRR wzmacniał swoją pozycję.. Do końca 1991 roku Związek Radziecki, który powstał 30 grudnia 1922 roku, przestał istnieć na mocy .Wolałbyś zyć w Niemczech czy ZSRR w okresie międzywojennym?. Temat 7.. 2008-03-02 11:51:39 Jakie sukcesy sportowe odnosili Polacy w okresie międzywojennym ?. a. Włodzimierz Lenin.. Pozostałe republiki zaproszono do nowej federacji.. Nowi przywódcy ZSRR wyróżniali się typowo pragmatycznym podejściem do polityki.. Okres komunizmu wojennego 1918 - 1921 a) przyczyny - koniecznośd prowadzenia wojny domowej b) zasady komunizmu wojennego - upaostwowienie głównych gałęzi gospodarki, dostarczanie przymusowych kontyngentów żywności przez chłopów, wprowadzenie reglamentacji żywności,1.. TEST Świat na drodze ku wojnie STRESZCZENIE.. W pierwszym okresie dominuje optymizm, radość, wiara w .8 grudnia 1991 roku przywódcy Ukrainy i Białorusi, Leonid Krawczuk i Stanisław Szuszkiewicz, wspólnie z Jelcynem podpisali w Wiskulach na Białorusi porozumienia, które w miejsce ZSRR powoływały Wspólnotę Niepodległych Państw.. Wiek XX" S. Roszak, J. Kłaczkow wyd.. Przekształcenie Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) we Wszechzwiązkową Komunistyczną Partię (bolszewików) - WKP (b) 2.ZSRR w okresie międzywojennym: Po zwycięstwie w wojnie domowej komuniści próbowali kontynuować ekspansję w Europie, lecz ich działania zostały powstrzymane..

2011-07-22 15:33:13 Polska w okresie międzywojennym pytanie?

Temat 5.. Bardzo pomocna może też być lekcja na YouTube Historia RP NP.ZSRR w okresie międzywojennym advertisement Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Lub: Związek Radziecki, Związek Sowiecki Rozpoczęta w Rosji w 1921 r. , wówczas bolszewicy pokonali Białych i pozostałych przeciwników politycznych Objęła ziemie należące wcześniej do imperium cesarskiego Nie opanowała: Estonii, Litwy .Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. 311 Dążenie Stalina do odbudowy bliskich kontaktów z Niemcami (imponował mu rozmach i skuteczność reżimu nazistowskiego) FUNKOCJONOWANIEJednym z nielicznych państw, z którym ZSRR nawiązał bliższe kontakty w okresie międzywojennym, były Chiny rządzone przez Sun Jat-sena..

Wojna Niemiec z ZSRR - notatka minimum _____ 1.

c. Grigorij Zinowiew.. Temat 6.. Po drugiej wojnie światowej pisarka zasiada w G.ZSRR w okresie międzywojennym str. 36 - 43.. Decydujące znaczenie miało położenie kraju między dwoma agresywnymi sąsiadami: Niemcami i Rosją, które niezależnie od ustroju wewnętrznego - Niemcy cesarskie czy republikańskie, Rosja carska czy bolszewicka - nie uznawały w praktyce prawa narodu polskiego do samodzielnego państwa.5.. Przepraszamy za niższą jakość obrazu oraz za opóźnienie.. Najczęściej historycy literatury wyróżniają w nim dwa okresy: lata dwudzieste - okres tzw. jasny i lata trzydzieste - okres tzw. ciemny.. ZSRR w 1923 roku zrezygnował z roszczeń względem Chin, a w styczniu spisano Manifest Sun-Joffe regulujący stosunki między krajami.W tym czasie podjęto także ogromny wysiłek w celu uprzemysłowienia kraju.. Powstanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) 30 XII 1922 r. 1.. Rozdział II II Rzeczpospolita str. 65 - 122 II Rzeczpospolita.FONTS ZSRR W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM MIĘDZYNARODOWA DZIAŁALNOŚĆ KOMITERNU Piotr Michalak I LO w Oleśnicy BIBLIOGRAFIA 1) "Poznać przeszłość.. Kultura i nauka dwudziestolecia międzywojennego .Rozbudowa GUŁagu nastąpiła w okresie stalinowskim, ale o jego rozroście już w pierwszych latach może świadczyć fakt, że w 1920 roku było 85 obozów, a w 1923 - 355.. Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym Państwo Stalina: ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym - notatka roz.. Na tej lekcji dowiem się, jak tworzył się system totalitarny w ZSSR.. Kultura okresu międzywojennego str. 44 - 51.. Związek radziecki był pod tym względem opóźniony w stosunku do państw zachodnich o co najmniej 100 lat, ale Stalin zdecydował, że ZSRR musi dorównać kapitalistom w ciągu 10 lat.. Temat 4.. Lekcja z e-podręcznika; Materiał dodatkowy 1; Materiał dodatkowy 2; Lekcja 8. ideologia nazizmu kładła nacisk na antykomunizm, b) przyczyny ekonomiczne: Hitler potrzebował dostępu do surowców, a głównie do złóż ropy naftowej, które znajdowały się w ZSRR.72 lat temu rozpoczęła się operacja „Barbarossa" - niemiecki atak na ZSRR, bez wypowiedzenia wojny, miał miejsce 22 czerwca o godzinie 3.15 przy wsparciu armii rumuńskiej.. Czołowi działacze komunistyczni w okresie rewolucji komunistycznej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt