Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia a podaj imię i nazwisko tej postaciPozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .. 1 Zapisz w wyznaczonych miejscach imiona i nazwiska przedstawionych postaci 2 Wstaw w wolne kratki litery odpowiadające podanym opisom.. Polecenie 3.. 2014-05-31 10:28:44 Przyjrzyj się ilustracji ukazującej jeden z cudów świata antycznego, a następnie odpowiedz na pytania.. Opisy scen ukażą się, gdy klikniesz w numery na ilustracji.. a) Określ, do jakiego wydarzenia odnosi się ta ilustracja.Przyjrzyj sie ilustracji przedstawiajacej francuski znaczek pocztowy i wykonaj polecenia.. 2011-10-16 09:56:02Wskaż istotne punkty fotograficznego przedstawienia.Przyjrzyj się fotografii mebla, zaprojektowanego przez Gudrun Lilję Gunnlaugsdottir.. 2012-04-30 21:43:55; Przyjrzyj sie ilustracji przedstawiajacej francuski znaczek pocztowy i wykonaj polecenia.. Na tej podstawie wskaż symbole widoczne na zdjęciu i wyjaśnij ich znaczenia.Porozmawiaj z koleżanką lubW tej chwili koncentruję się w 99% na języku niemieckim, udostępniam darmowe materiały, dzielę się wiedzą i doświadczeniami.. 2012-04-30 21:43:55; Przyjrzyj sie ilustracji przedstawiajacej francuski znaczek pocztowy i wykonaj polecenia.. POMOCY !DAJE NAJ !Przyjrzyj się obrazom i wpisz X w kratkę przy .Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Zadane z Historii Przyjrzyj się ilustracji i przeczytaj tekst źródłowy ze s.17 podręcznika.Następnie wykonaj polecenia ..

Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.

a) Podaj imię i nazwisko tego polityka.. b) Wyjaśnij, w jaki sposób polityk ten starał się przekonaćPrzyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.. 1.Określ,którą z reform Piortra I ukazano na rycinie.Jaki był cel jej wprowadzenia?. 22 stycznia 1905 r. przed Pałacem Zimowym w Petersburgu odbyła się pokojowa demonstracja, jednak jej .Przyporządkuj nazwiskom właściwe opisy.. Przyjrzyj się zamieszczonym fotografiom.. Materiały do serii „Podróże w czasie" pobrane ze strony się fotografi.. A) napisz z jakimi osiągnięciem gospodarczym II Rzeczypospolitej jest związana ilustracja.. Zadanie premium.. - Powyższa ilustracja odnosi się do Zbrodni Katyńskiej.. Następnie wykonaj polecenia.. C. początek insurekcji kościuszkowskiej.. Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo.Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj związane.. a) zabójstwo w Sarajewie austriackiego następcy tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda b) konflikty polityczne i gospodarcze występujące między państwami europejskimi c) tworzenie przez Polaków .Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia..

Porozmawiaj z koleżanką lub a) Podaj imię i nazwisko tego polityka.

Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.. D, A, B, C .. imię i nazwisko autora, tytuł dzieła, technikę wykonania (np. malarstwo olejne, akwarela, pastel, grafika .a) Podaj maksymalną wysokość Słońca nad horyzontem w tym miejscu w ciągu roku b) Podaj szerokość geograficzną tego miejsca Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. a) Określ, z jaką reformą jest związana ta ilustracja.. a) Podaj nazwę strefy oświetlenia Ziemi, której zasięg zaznaczono na ilustracji b) Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego literę F. W tej strefie .KARTY PRACY UTRWALANIE I ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU EDUKACJI POLONISTYCZNEJ imię i nazwisko nr w dzienniku klasa 1 Przyjrzyj się ilustracji.. Następnie wykonaj polecenie.. B. Podjął decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce.. (4 punkty) Podaj imię i nazwisko postaci , a następnie zaznacz informacje, które jej dotyczą.. .Podaj trzy przykłady oporu społecznego - poza działalnością podziemnej „Solidarności" - wobec władz PRL po wprowadzeniu stanu wojennego.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .. Własnoręcznie napisane prace ( nie przyjmujemy prac .Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia (w podręczniku ta ilustracja znajduje się na str. 186)..

Wykup konto Premium, ... Projekt i wykonanie:Podaj imię i nazwisko jej twórcy.

a) Dopasuj do każdej cyfry rzymskiej nazwę substancji z ramki poniżej lód, szkło, plastik, dwutlenek węgla, woda b) Dopasuj do każdej z cyfr rzymskich w punkcie a) oznaczających określona substancję literę z opisem właściwości z ramki poniżej🎓 a) Podaj, w jakim okresie powstał przedstawiony brytyjski plakat.. Pierwsza tego typu szkoła powstała w XI w. w Bolonii.. Wykonaj zgodnie z poleceniem.. 2011-12-01 15:53:30; Przyjrzyj sie ilustracji przedstawiajacej francuski znaczek pocztowy i wykonaj polecenia.. 2.Wyjaśnij,na jakich państwach wzorowaPrzyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo.Przyjrzyj sie ilustracji i wykonaj polecenia.. a) Dokończ zdanie.. a)Podaj w jakim okresie powstal przedstawiony brytyjski plakat-----b)Roztrzygnij czy plakat zachecal czy zniechecal do wstepowania w szeregi brytyjskiej armii.Uzasadnij odpowiedz.Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.. Napiszcie sprawozdanie z wizyty w tym muzeum, podzelcie się refleksjami i odczuciami, które Wam towarzyszy w trakcie wizyty.. D. elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego.Testy z histy, rozwiążesz?. Powiedz, co tu nie pasuje.. Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia..

Polecenie 2. Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.

Przed władcą salutuje carski generał, za nim - wojsko .. Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo.. a) Określ, z jaką reformą jest związana ta ilustracja.. Podaj imiona i nazwiska postaci przedstawionych na ilustracji.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .. Do XIV w. w Europie powstało tylko kilka uczelni.. (4 punkty) Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.. Z jego złotej korony wydostają się żmije.. Polecenie 3 (2 punkty) Wykonaj polecenia.. Polecenie 3.Przyjrzyj się ilustracji prezentowanej poniżej i spróbuj rozpoznać, jakie sceny biblijne zostały na niej przedstawione.. B) Podaj rok, w którym zapoczątkowano budowlę tego miejsca.. a) Podaj nazwę stylu architektonicznego, który reprezentuje ta budowla.Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.. B. Podaj rok, .. Klasa 6 2010-05-09 17:37:42; Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. Wydarzenie, z którym jest związany ten obraz, to A. wybuch wojny polsko-rosyjskiej w 1792 r. B. uchwalenie Konstytucji 3 maja.. grupa A: Dział: Ku niepodległej Rzeczypospolitej, test nr 7, grupa A ./26 1.. 2011-12-07 20:33:43Materiały do serii „Podróże w czasie" pobrane ze strony S Imię i nazwisko .Zadanie z histori!. Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo.Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .. Przyjął taktykę „długiego marszu" jako formy walki z władzą komunistyczną.C.. A- Jako prezydent Warszawy gorąco nawoływał mieszkańców miasta do obrony stolicy przed Niemcami.Tym zagadnieniem się zajmiemy i do tych czasów zapraszam w poznawaniu historii, tym razem historii Europy Wschodniej.. Wojskowi triumfują po spacyfikowaniu demonstracji.. a) Jerzy Popiełuszko .Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wyjaśnij, czemu służyło tworzenie tego typu plakatów.. Wykłady odbywały się w językach narodowych.. Po 1984 r. został wydalony z kraju.. 2011-10-16 09:56:02 Przyjrzyj sie ilustracji , a nastepnie odpowiedz na pytania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt