Środowisko przyrodnicze polski prezentacjaWiktoria0000000 9 miesięcy temu.. Przykładowe treści, które powinny zostać zawarte w prezentacji multimedialnej.. Znajdziesz tu pytania dotyczące surowców mineralnych, parków narodowych, charakterystycznych dla naszego kraju punktów czy informacji administracyjnych.Środowisko przyrodnicze ulega coraz większym wpływom ze strony człowieka, ma to związek z rozwojem cywilizacji.. Środowisko przyrodnicze Polski" (poziom rozszerzony) Położenie i granice Polski Uwaga: wczytywanie prezentacji może potrwać od kilku sekund do kilku minutPołożenie i środowisko przyrodnicze obszaru Polski.. Usługi w Polsce; 6.. Od szerokości geograficznej zależy ilość docierającego ciepła słonecznego, a co za tym idzie klimat.. Zgodnie z art. 25 b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686, z późn.. Strona głównatag: ochrona środowiska prezentacja Tag: Ochrona środowiska prezentacja.. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE Poniżej przedstawiam wybrane prezentacje zgodne z nową podstawą programową (ważną od roku 2012) kształcenia w zakresie rozszerzonym, przygotowane w formacie HTML 5 (wersja najlepsza - oryginalna) i przekonwertowane do PDF (wersja oryginalna pdf - bez animacji).. Położenie geograficzne danego miejsca na kuli ziemskiej ma wielki wpływ na jego środowisko przyrodnicze.. Najwięcej zanieczyszczeń emitują elektrownie, elektrociepłownie, spalanie węgla w .Środowisko przyrodnicze polski cz 2 test (klasa 7) 2018-01-11 18:17:06 Geografia - środowisko przyrodnicze Polski 2018-12-07 13:59:29 Sprawdzian z geografii puls ziemi 3 położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 2012-11-19 22:19:14Na końcu prezentacji należy umieścić bibliografię oraz nazwiska autorów wykorzystanych zdjęć..

Środowisko przyrodnicze Polski" 1.

Formy ochrony środowiska, cele, realizacje.. Załączniki: .. ochrona środowiska w polsce.. Dzieje geologiczne obszaru dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na opisuje podział administracyjny województw .Środowisko przyrodnicze Polski; 3.. Ludność i urbanizacja w Polsce; 4.. Uważam, że może on być wykorzystany przez nauczycieli .. Położenie i granice położenie polityczne, matematyczne i przyrodnicze zmiany terytorium oraz granic państwa polskiego w XX w. aktualne lądowe i morskie granice obszar i jej sąsiedzi konsekwencje położenia matematycznego .Środowisko Przyrodnicze Polski - sprawdzian, test z geografii Test zawiera pytania dotyczące środowiska przyrodkiczego Polski.. Udostępnij.. I. wiedza geograficzna:-poznanie głównych cech .prezentacja kanady w. prezentacja kanady w zalaczniku załączniki:Lista pytań Środowisko przyrodnicze Polski - sprawdź wiedzę Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań /.. Celem testu jest sprawdzenie opanowanych wiadomości i umiejętności z zakresu elementów środowiska przyrodniczego Polski przez uczniów klas III gimnazjum..

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski; 7.

Treść.. .Prezentacja multimedialna z działu "I.. Temat 1.. Skomentuj.. Mój region i moja mała ojczyzna; Klasa 8.. Jeżeli chodzi o prezentacje multimedialne to dowiedziono, że wiedza za ich pośrednictwem lepiej się przyswaja.. jakie są cele ochrony środowiska.Środowisko przyrodnicze Augustów jako miasto obejmuje 81 km 2 powierzchni, z czego 35% stanowią lasy i 26% wody, leży w zasięgu obszaru „Zielonych Płuc Polski", umiejscowiony jest pomiędzy: Wigierskim i Biebrzańskim Parkiem Narodowym, na skraju Puszczy Augustowskiej, pomiędzy dwoma ciągami jezior rynnowych w sąsiedztwie złóż .AZJA - środowisko przyrodnicze; Azja położona jest w przeważającej większości na północnej i wschodniej półkuli, ale ze względu na swoje olbrzymie rozmiary, jako największego kontynentu na Ziemi, skrajnymi wyspami sięga wszystkich półkul;Formy ochrony przyrody w Polsce: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.ochrona środowiska prezentacja - ilość porad 2..

Nasze środowisko jest naszym domem.

Ciekawe porady nie tylko naszych użytkowników.. Środowisko przyrodnicze 32/ 33. szkody wytwarzane w środowisku przez człowieka.. Odpowiedz UsuńW Polsce środowisko zanieczyszczane jest głównie przez przemysł, który wytwarza olbrzymie ilości pyłów, gazów, ścieków i odpadów stałych.Ponadto transport drogowy emituje do atmosfery spaliny samochodowe, a z gospodarstw domowych pochodzą śmieci i ścieki komunalne, z niektórych także spaliny z domowych pieców oraz kotłów centralnego ogrzewania.ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I LUDNOŚĆ EUROPY.. Podstawa programowa.. Powinniśmy więc o nie dbać, ponieważ jesteśmy za nie odpowiedzialni.Prezentacja jest zawsze lepsza niż ściana tekstu.. Przykuwa uwagę ze względu na interesujący przekaz.. 3 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych 0.. Polska leży na północno-wschodniej półkuli.Rozwój rolnictwa jest uwarunkowany warunkami środowiska przyrodniczego, jednocześnie jego rozwój ma zasadniczy wpływ na jego kształtowanie.. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. Rolnictwo i przemysł Polski; 5.. Ochrona przyrody.. Podsumowanie.. Podział administracyjny 2.. Od momentu powstania Ziemia znajduje się ciągle pod wpływem procesów kosmicznych, globalnych, regionalnych i miejscowych.Raporty o stanie środowiska w Polsce.. zm.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracowuje, nie rzadziej niż raz na 4 lata, raport o stanie środowiska w Polsce.Prezentacja nieoficjalna: Zmiana prezentacji: Środowisko przyrodnicze Polski - sprawdzian wiadomości w kl III gimnazjum..

Jak chronić środowisko?

szczyt Opołonek w BieszczadachZgłoś błąd Oceń prawidłowość poniższego zdania.. Środowisko przyrodnicze kuli ziemskiej ma złożoną strukturę i ulega nieustannym przemianom.. Grozi to zachwianiem równowagi ekosystemów naturalnych.Stan powietrza w Polsce Polska zajmuje niechlubne, trzecie miejsce w zanieczyszczeniu powietrza na świecie, gdyż krajowa energetyka oparta jest na węglu, który jest paliwem uciążliwym dla środowiska.Minusem są też wadliwe technologie spalania i brak skutecznych instalacji oczyszczających.. Położenie, granice i obszar.. Afryka1 Rozkład materiału i plan dydaktyczny: Oblicza geografii 3, zakres rozszerzony Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania I.. Wpływ człowieka na środowisko określamy mianem antropopresji, która może przybrać formę degradacji (obniżenie wartości elementów przyrodniczych), dewastacji (zniszczenie środowiska przyrodniczego).Dla ograniczenia negatywnego wpływu na ekosystemy wprowadza się .Ochrona środowiska (prezentacja) poleca 80 % 863 głosów.. Relacje między elementami środowiska geograficznego; 8.. Filmy.. Walory przyrodnicze regionu geograficznego - cechy środowiska przyrodniczego, obszary chronione.Korzystne warunki naturalne - dobre gleby i łagodny klimat - pozwoliły na rozwój rolnictwa w określonych miejscach na świecie.. Domy energooszczędne.. Z kolei od klimatu zależy roślinność i świat zwierzęcy.Prezentacja projektu „Podróż przez regiony geograficzne Polski" Polska - środowisko przyrodnicze Położenie i środowisko przyrodnicze obszaru Polski - WWW.EPODRECZNIKI.PL1 Rozdział Środowisko przyrodnicze Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp.. 1.Program nauczania geografii w szkole podstawowej - Planeta Nowa, autor Ewa Maria Tuz, Barbarę Dziedzic zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 2.. Zgadnę, czy Twoje miasto jest w czerwonej strefie!Plik ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI test.doc na koncie użytkownika magda1581 • folder Sprawdziany i testy • Data dodania: 13 mar 2012Ochrona środowiska i zanieczyszczenia - prezentacjaScenariusz lekcji geografii dla klasy VII Autor: Małgorzata Klepczyńska Temat: Lekcja powtórzeniowa - środowisko przyrodnicze Polski..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt