Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2020Przykładowe zapisy w planie rozwoju stażysty Anna KiełbKolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansuAwans zawodowy jest jednym z nieodzownych elementów pracy nauczyciela w realizacji jego pnącej się ścieżki zawodowej.. Teczka na kontraktowego mianowanego dyplomowanego.. w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, zdjęć, notatek i zapisów w dokumentacji szkolnej oraz na stronie internetowej.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Awans zawodowy .. się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe.. Przyjęcie sprawozdania należy zaopatrzyć datą wpływu.Zgodnie z § 12..

Prezentacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2020.

Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.. - czyli do 20 września 2.. Efekty realizacji:udział w kursie: „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego".. Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. Niestety, nauczyciele często zapominają o tym nowym terminie i składają sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia stażu.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączająKomisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji, o której mowa w § 9, i przeprowadzonej .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem.Awans zawodowy jest jednym z nieodzownych elementów pracy nauczyciela w realizacji jego pnącej się ścieżki zawodowej..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, c. Przedmiotowy system ocenienia, d.

Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem stażu na nauczyciela kontraktowego.. Rozporządzenia o awansie zawodowym - Komisja zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel: prezentuje dorobek zawodowy np. w formie ulotki, prezentacji, plakatu, ustnie;SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA .. Ustawy Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.. Rozkład materiału, Pamiętam, że kiedy zaczynałam pracę, czułam się podobnie, dlatego .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie Stanowisko: Nauczyciel chemii Kwalifikacje: Studia 5-letnie magisterskie na Wydziale Chemii i Ochrony Środowiska, Kierunek Chemia ( z przygotowaniem .Plan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn..

Aneks do planu rozwoju zawodowego.

Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.. Zgłębiając przepisy oświatowe po raz pierwszy, możesz poczuć się przytłoczona/-y skomplikowanymi sformułowaniami, szczegółowymi paragrafami i wieloma wymaganiami, które musisz spełnić.W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły.. Zgłębiając przepisy oświatowe po raz pierwszy, możesz poczuć się przytłoczona/-y skomplikowanymi sformułowaniami, szczegółowymi paragrafami i wieloma wymaganiami, które musisz spełnić.. Plan awansu zawodowego.Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. Praca nad realizacją Planu Rozwoju Zawodowego miała duży wpływ na mój rozwój zawodowy i osobisty, przyniosła dużo doświadczeń .Sprawozdanie z planu rozwoju Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego Wymagania z rozporządzenia z dnia 26.07.2018r..

Działania na rzecz szkoły i samorozwoju zawodowego na bieżąco dokumentowałam.

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Monika Derek .. 2000-2020: Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu.. § 6 ust.2 Zadanie z planu rozwoju Poziom/sposób realizacji, terminSprawozdanie z realizacji stażu n-la mianowanego (2020-10-18) opis.. LubochniaOtóż obecnie w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniając uzyskane efekty jego realizacji.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i przygotowanie wymaganej dokumentacji załączanej do wniosku.. b. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia .. 5 „Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .Nauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie to najlepiej złożyć w dniu zakończenia stażu.4.. (2020-09-29) Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu.. Nauczyciele to fenomenalnie utalentowana grupa zawodowa - jestem dumna patrząc na internetowy pedagogiczny boom!. Zapraszam do korzystania z materiałów.. Pracę w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa .Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły,w terminie 7 dni od dnia zakończeniastażu.. .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: Justyna Witek Nazwa szkoły: Zespół Szkół im.. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.Sprawozdanie częściowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - okres 09.2017 - 06.2018 Anna Staszewska.. Gwarancja aktualności poradników.. Współpraca z opiekunem stażu: ustalenie zasad współpracy i pomocy przy realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego, pomoc przy opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego,Analiza efektów realizacji planu rozwoju zawodowego.. wtorek, 8 października 2019 32Równocześnie, jestem pełna podziwu dla tych, którzy to zrobili!. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Możecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju nauczyciela stażysty, które trzeba jednak wypełnić własnymi pomysłami.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. § 6 ust.2 Zadanie z planu rozwoju Poziom/sposób realizacji, termin Uzyskane efekty dla szkoły i nauczyciela Wymagania z rozporządzenia z dnia 26.07.2018r..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt