Kultura i sztuka starożytnej grecji prezentacjaKończy się wraz z podbojem Grecji przez Rzymian.Historia Grecji Grecja ma długą historię i bogate dziedzictwo kulturowe.. Najważniejsze okresy w dziejach sztuki starożytnej Grecji: 1150-900 p.n.e. - Wieki ciemne, okres submykeński i protogeometrycznyArcheologia starożytnej Grecji .. Ma wąski, czworoboczny rezonator, z którego wychodzą dwa łukowate ramiona połączone poprzeczką.. Kitara - odmiana liry.. Religia grecka kształtowała się stopniowo.. ; utwór epicki w którym obok siebie funkcjonowały świat .Lira - instrument strunowy.. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnejGrecji przez Rzymian.Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnieokres sztuki .85% Sztuka starożytnej Grecji; 84% Kultura starożytnej Grecji; 85% Udowodnij na czym polega nieprzemijalność, piękno sztuki starożytnej; 81% Sztuka starożytnej grecji; 72% Cechy sztuki greckiej i rzymskiej, style w sztuce starożytnej grecji i Rzymu, najbardziej znani rzeźbiarze i ich dziełaSztuka starożytnej Grecji.. W zakresie kompetencji społecznych.. W ten sposób powstał alfabet grecki, który stał się podstawą pisma w Europie Wschodniej.. Czynnikiem integrującym starożytnych Greków była kultura: język, wierzenia, teatr i odbywające się co 4 lata igrzyska w Olimpii.Kultura starożytnej Grecji zaczęła rozwiją się po upadku kultury mykeńskiej której to przyczyną upadku był najazd Dorów..

Kultura i sztuka starożytnej Grecji.

Azji Mniejszej, południowej Italii, Sycylii, wybrzeżach Morza Śródziemnego i Czarnego.. Włącz autoodtwarzanie.. sSztuka starożytna .. Uczeń: 3. dostrzega znaczenie języka łacińskiego oraz kultury starożytnej Grecji i Rzymu dla kultury polskiej, europejskiej i .ARCHITEKTURA I SZTUKA W STAROŻYTNOŚCI CYWILIZACJA GRECKA CYWILIZACJE GRECKIE CYWILIZACJA HELLEŃSKA CYWILIZACJA HELLENISTYCZNA CYWILIZACJA HELLEŃSKA ARCHITEKTURA RZEŹBA RZEMIOSŁO GRECJA HELLEŃSKA - ARCHITEKTURA CECHY ARCHITEKTURY GRECKIEJ Budowle o charakterze sakralnym lub publicznym Budulec - kamień, marmur Budowle monumentalne Kolumnada przykryta dachem, wokół którego biegnie .Właściwa sztuka starożytnej Grecji powstała między XI w. a I w. p.n.e. Okres XI - X w. p.n.e. to faza przejściowa do sztuki archaicznej.. Silne oddziaływanie antycznej sztuki greckiej na kulturę schyłku republiki, wczesne cesarstwo rzymskie, renesans XVI w., koniec XVIII i początek .Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej, spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnie okres sztuki greckiej.Historia - Architektura i sztuka antycznej GrecjiStarożytna Grecja - cywilizacja, która w starożytności rozwijała się w południowej części Półwyspu Bałkańskiego, na wyspach mórz Egejskiego i Jońskiego, wybrzeżach Azji Mniejszej, a później także w innych rejonach Morza Śródziemnego.Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę cywilizacji zachodniej.Grecka kultura, sztuka, mitologia, filozofia, nauka zostały za .Architektura starożytnej Grecji Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej .Praeceptor 22 października 2016 5 kwietnia 2019 Możliwość komentowania Kultura starożytnej Grecji została wyłączona Starożytni Grecy (Hellenowie) nie stworzyli jednego państwa..

Kultura starożytnej Grecji Religia Greków.

Opowiedz o festiwalach teatralnych w starożytnej Grecji.Jedzenie Najważniejszymi daniami i składnikami posiłków były - ze względu na położenie kraju - ryby, oraz owoce morza.. Grecy nie stworzyli żadnego tekstu zawierającego powszechnie obowiązującą wiedzę o bogach.2.. W rozwoju sztuki rzymskiej przyjmuje się podział na okresy: królewski (VI wiek p.n.e.), republiki (V-I wiek p.n.e.), cesarstwa (30 rok p.n.e. - koniec IV wieku n.e.).. Mówiąc o archeologii Starożytnej Grecji, moglibyśmy opisać dowolne miasto tego kraju, gdyż wszędzie kryją się jakieś pozostałości po dawnych mieszkańcach starożytnych miast-państw.Spróbujmy więc dokonać pewnej syntezy, skupiając się na najistotniejszych ośrodkach i wydarzeniach przełomowych w dziejach kultury greckiej.Kultura rzymska w ciągu stuleci uległa wielu przemianom.. W procesie tym swój udział miały wszystkie ludy zamieszkujące świat grecki od okresu minojskiego.. Datowanie bywa różne - jedni wskazują na lata 1600-1100 p.n.e. inni na 1400-1200 p.n.e. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200p.n.e.. Jako taka stanowi kolebkę całej cywilizacji zachodniej, miejsce narodzin demokracji, filozofii, Igrzysk Olimpijskich, wielu podstawowych twierdzeń matematycznych, zachodniej literatury, historiografii, politologii,Starożytna kultura grecka była na najbardziej zaawansowanym etapie rozwoju z pośród kultur antycznych, świadczą o tym dokonania sztuki greckiej..

Filozofia starożytnej Grecji- jej narodziny i rozwój!2.

Kontynuacja tej kultury miała miejsce w Grecji antycznej, która następnie rozwijała się pod wpływem … Czytaj dalej →Elementy kultury europejskiej i polskiej odziedziczone po starożytnej Grecji i Rzymie; Spuścizna antyczna 476 - 2005; Wpływ myśli, literatury i sztuki greckiej na cywilizację europejską.. Uczty Picie Jak powszechnie wiadomo, najczęściejSztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się poupadku kultury mykeńskiej spowodowanym w głównym stopniunajazdem Dorów.. Objaśnij jego związki z religią.. Czas jej trwania określa się na lata od ok. 1200 r. p.n.e. do I w. p.n.e.. Sztuka grecka sięga swych źródeł aż do X wieku p.n.e. i intensywnie rozwijała się do około IV wieku p.n.e.. Uczeń: 5. posiada podstawową wiedzę o następujących kluczowych zjawiskach z zakresu kultury materialnej w starożytności: b) kluczowe postacie i dzieła rzeźby greckiej, III.. Większość ludzi wie, że tragedia i komedia wywodzą się z teatru starożytnej Grecji.. 82% Ściąga ze starożytnej Grecji; 85% Kultura starożytnej Grecji; 83% Wpływ myśli, literatury i sztuki greckiej na cywilizację europejską.II..

Uważana jest za spadkobierczynię starożytnej Grecji.

Wymień trzy bóstwa olimpijskie i powiedz, jakimi dziedzinami życia się opiekowały.. Gatunki literackie: Epos - najstarszy gatunek literatury europ.. Rozwój ten możemy podzielić na kilka etapów, okresów:Sztuka i życie w Grecji: Starożytna sztuka grecka wyróżniała się konsekwencją w rozwoju.. W zakresie kompetencji kulturowych.. Posiadała drewniane pudło rezonansowe o bocznych ściankach, zakończone dwoma wygiętymi, płaskimi84% Elementy kultury europejskiej i polskiej odziedziczone po starożytnej Grecji i Rzymie; 79% Ubiór w Starożytnej Grecji.. Styl archaiczny (IX - połowa VI w. p.n.e.): to rozwój rzeźby dwóch stylów (dorycki - surowy i joński o bardziej miękkim modelunku), oraz malarstwa wazowegoWyjaśnij, jaką funkcję w kulturze starożytnej Grecji pełniły mity.. Posiłki urozmaicano owocami, których w słonecznej Grecji również było pod dostatkiem.. Kultura starożytnej Grecji Klasa I Gim LITERATURA GRECKA Grecy wykorzystali alfabet fenicki dodając do niego 5 samogłosek.. Zaopatrzony w 4 do 10 strun.. W momencie największego rozkwitu państwo obejmowało Europę Zachodnią i Południową, Afrykę i Bliski Wschód.W tym czasie nastąpiło silne przemieszanie .Nawet jeśli nie lubicie zwiedzania z przewodnikiem, typowo turystycznymi szlakami, nastawiacie się na eksplorację nieodkrytych zakątków i atrakcji znanych głównie miejscowym, wybierając się do Grecji, koniecznie wpiszcie w plan wycieczki 10 najważniejszych antycznych zabytków, miejsc, których po prostu szkoda nie zobaczyć.Mało kto wie, skąd wziął się zwyczaj podnoszenia toastu na przyjęciach.. Świat wyobrażeń religijnych.. Zwykle mówiąc o niej wyróżniamy dwa style: kultura jońska - bardzo bogata, swobodna, indywidualna, lekka i majestatyczna, kultura dorycka - mniej swobodna, ciężka, rygorystyczna konstrukcja, powaga, dostojność i surowość.Kultury Grecji rozwijała się przez tysiące lat, począwszy od czasów Grecji mykeńskiej.. Rzadko spożywano mięso..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt