Podstawowe techniki inżynierii genetycznej sprawdzian2009-12-03 19:11:24Enzymy restrykcyjne związki, które przecinają DNA w miejscach o ściśle określonej sekwencji.. Gotowe testy układane przez nauczycieli.. Narzędzia inżynierii genetycznej i biotechnologii niosą ze sobą zarówno korzyści, jak i niebezpieczeństwa, a działanie długofalowe tych dziedzin nauki nie jest jeszcze do końca rozpoznane.. Pojawiło się dopiero w połowie lat 70-tych, gdy po raz pierwszy stała się możliwa ukierunkowana modyfikacja DNA.. B. McClintock prowadziła swe badania jeszcze w latach czterdziestych.. (np. wyposażenie roślin w cechy nadająceim wyższąodpornośćlub umożliwiająceim życiew niesprzyjającymInżynieria genetyczna stosowana jest w badaniach naukowych, w medycynie, w terapii genowej.. Biotechnologia i inżynieria genetyczna.. Hodowla zwierząt i uprawa roślin.. Inżynierią genetyczną można określić postępowanie, które zmierza do określenia informacji genetycznej, wykorzystując w tym celu różne technologie.. Organizmy zmodyfikowane genetycznie 5.. Podstawowe techniki inżynierii genetycznej 4. chromosom dawca chromosom biorca.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Biologia, Chemia, Fizyka, Matematyka, Historia, Niemiecki, Angielski, WOK, WOS - sprawdziany i odpowiedzi.Techniki inżynierii genetycznej 2013-03-11 19:51:40 Referat o inżynierii genetycznej i jej praktycznym zastosowaniu, POMOCY!.

Podstawowe techniki inżynierii genetyczne 2.

Organizmy zmodyfikowane genetycznie" 57 KB.. Załączniki: 2.1._.doc.. Organizmy zmodyfikowane genetycznie" - klucz odpowiedzi 513 kB Klucze odpowiedzi Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. "Biotechnologia tradycyjna.. Choroby chromosomalne i wieloczynnikowe.. Wykorzystanie inżynierii genetycznej ma szczególne znaczenie w medycynie i farmakologii.2.. Podobne teksty: 83% Jakie jest znaczenie genetyki w medycynie, hodowli, rolnictwie.Inżynieria genetyczna - świadoma i celowa (kontrolowana przez człowieka) ingerencja w materiał genetyczny organizmów, w celu zmiany ich właściwości dziedzicznych.. liczba pobrań: 7304. zaktualizowany: 12 sierpnia 2015.. Informacja zapisana w DNA jednego organizmu może zostać odczytana i zastosowana w innym organizmie.. Biotechnologia i inżynieria genetycznaKarta pracy do scenariusza lekcji 3 w cyklu "Biologia.. wstawienieINŻYNIERIA GENETYCZNA Inżynieria genetyczna- technika genetyczna łączenia poza organizmem fragmentów DNA (kwasu ®deoksyrybonukleinowego) pochodzących a różnych organizmów i następnie wprowadzania ich do bakterii lub innych komórek; wykorzystywana m.in. w przemyśle farmaceutycznym.. Sprawdziany podsumowujące i odpowiedzi do klasy 4, klasy 5, klasy 6, klasy 7 oraz klasy 8.. K.TEMAT LEKCJI: Podstawowe techniki inżynierii genetycznej Streszczenie Pojęcie inżynieria genetyczna ma stosunkowo krótką historię..

"Podstawowe techniki inżynierii genetycznej.

Proces rozdzielania fragmentówZadania z inżynierii genetycznej.. Np. insulina ludzki, hormon wzrostu.. Zad2.Wyjaśnij: a)Dlaczego w wielu krajach wykonuje się rutynowe badania kariotypu u kobiet ciężarnych w których rodzinie lub w rodzinie ojca dziecka są osoby z chorobami wynikającymi z zaburzeń kariotypu.Szkoła podstawowa.. Zagadnienia podstawowe i aspekty praktyczne Takie ujęcie przedstawionych zagadnień z obszaru inżynierii genetycznej i terapii genowej, zdaniem autorów, powinno przygotować czytelnika do kolejnej planowanej przez nas pozycji książkowej poświęconej zagadnieniom: analizy rekombinowanych kwa-genetycznych -transpozonów.. (01) Bakterie z gatunku Agrobacterium tumefaciens s wykorzystywane do otrzymywania rolin zmodyfikowanych genetycznie.. Organizmy takie mają ogromne praktyczne oraz poznawcze znaczenie.. Polega ona na wprowadzaniu do komórek organizmu, którego cechy chcemy zmienić (biorcy), określonego odcinka DNA innego organizmu (dawcy) - tzw. klonowanie DNA.Odpowiednie fragmenty DNA wycina się z DNA dawcy za .12..

Praktyczne zastosowanie inżynierii genetycznej .

Wektory - przenośniki genów Elektroforeza Polimeraza - kopiowanie w próbówce rozdzielanie DNA w specjalnym żelu pod wpływem działania pola elektrycznego.. .Techniki stosowane w inżynierii genetycznej mają na celu określenie ekspresji poszczególnych genów w organizmie macierzystym jak również w obcym organizmie.. Pierwszą rośliną transgeniczną był pomidor, który był smaczniejszy a co za tym idzie sprzedawany po wyższych cenach.. Klasówka będzie Twoja!Technika ta jest nazywana w skrcie GMO / PCR.. Pierwszy przykład - wykorzystanie drożdży do wypieku chleba - co prawda jest procesem biotechnologicznym, ale nie wykorzystuje się w nim inżynierii genetycznej.In8 żynieria genetyczna i terapia genowa.. Seria: Biologia na czasie ZP (szkoły ponadgimnazjalne / biologia) Poziom: II.. Po prostu".. Inne zastosowania .Biologia na czasie 1, 2, 3 - zakres podstawowy - Nowa Era 23 sierpnia 2013 Babiańska Helena Liceum i Technikum , Sprawdziany Książka nauczyciela wraz z testami , sprawdzianami , kartkówkami oraz kluczem odpowiedzi do sprawdzianów z poniższych działów:Przygotuj się do sprawdzianu i rozwiąż bezpłatne testy wiedzy oparte o szkolne podręczniki.. Mam do zadania kilka zadań z genetyki,proszę o pomoc.. Biotechnologia i inżynieria genetyczna: Autor: Alicja Kasińska: Tagi: kartkówki: Dostęp dla zalogowanych..

Zmiany w informacji genetycznej 13.

Po prostu".. Powiązane .Plusy inżynierii genetycznej • Najwięcej pożytku inżynieria genetyczna przynosi w rolnictwie.. Wiele roślin uprawnych zostaje poddanych modyfikacji genotypu, w wyniku czego uzyskują one pożądane w hodowli cechy.. Sprawdziany teraz polski dostepne sa juz na stronie, znajdziesz rowniez sprawdziany z przyrody klasa 5 oraz sprawdziany z historii klasa 4 , biologia klasa 5 sprawdziany sa trudne ale dzieki .Wśród podstawowych technik inżynierii genetycznej wymienia się klonowanie i krzyżowanie odmiennych gatunków, a także manipulowanie genami.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!. Obecnie jest to podstawowa metoda uŜywana w badaniach naukowych i analizach klinicznych.. O ile używanie klonowania do badań lub w działaniach mających na celu zachowanie rzadkich gatunków można jeszcze zaakceptować, to klonowanie np. ulubionego kota dla zabawy, lub co gorsza klonowanie człowieka jest wysoce nieetyczne.. Podstawą rozwoju tej dziedziny nauki była seria odkryć, z których wiele zostałoSerwis zamknięty.. Brak chorób genetycznych w rodzinie • Zdrowy mężczyzna, żonaty, dwoje dzieci, jedno z dzieci .sprawdzian.rar, który jest możliwy do pobrania z odnośników nie zawiera sprawdzianu ani odpowiedzi do żadnego prawdziwego sprawdzianu, a strony Biologia na czasie - Biotechnologia i inżynieria DOWNLOAD/POBIERZ PDF - Biologia na czasie - Biotechnologia i inżynieria .Podstawowe techniki inżynierii genetycznej.. Wybierz prawidowe zakoczenie zdania.. Pierwszym poważnym sukcesem inżynierii genetycznej było przeniesienie w 1973 r. przez Stanleya Cohena Cohena i Herberta Boyera Boyera ludzkiego genu kodującego insulinę do komórek bakterii, w wyniku czego komórki bakterii zaczęły produkować ludzki hormon.. Innym zagrożeniem płynącym ze .Karta pracy do scenariusza lekcji 3 w cyklu "Biologia.. Aby zrozumieć zabiegi stosowane w inżynierii genetycznej należy posiąść wiedzę z zakresu genetyki bakterii, enzymów replikacyjnych, budowy plazmidów i działania wektorów.Wymienione w zadaniu procesy dotyczą wykorzystania organizmów do różnych celów, jednak tylko jeden z nich wymaga użycia technik inżynierii genetycznej.. Choroby jednogenowe 14.. Organizmy zmodyfikowane genetycznie 3.. Biotechnologia i inżynieria genetyczna Kartkówka 6.. Dział 1.. C. przeprowadzania fermentacji mlekowej.Biotechnologia tradycyjna 2.. Ogólne cele inżynierii genetycznej: modyfikacja DNA organizmów, wprowadzanie do DNA organizmów nowych genów, otrzymywanie dzięki ekspresji (uzewnętrznieniu informacji genetycznej zawartej w sekwencji nukleotydów) nowych genów .Podstawowe techniki inżynierii genetycznej Organizm zmodyfikowany genetycznie Organizmy GMO otrzymuje się przez: Organizm zmodyfikowany genetycznie (GMO) to taki organizm, którego cechy dziedziczne zostały zmienione wskutek ingerencji w jego materiał genetyczny.. Biotechnologia molekularna w medycynie 5.. Dzięki tym badaniom wykazano, że podstawowa instrukcja życia jest zapisana .których materiał genetyczny został wzbogacony o obce geny przeniesione z innego gatunku, wprowadzone do komórekprzy pomocy metod inżynierii genetycznej.. "Podstawowe techniki inżynierii genetycznej.. 2011-01-29 17:40:35 Oceń przydatność inżynierii genetycznej w rolnictwie.. Organizm, w którym informacja genetycznie została zmieniona w laboratorium, określany jest jako organizm modyfikowany genetycznie.Kartkówka 7.. Dział 1.. Uniwersalność kodu genetycznego pozwala na rozwój inżynierii genetycznej.. Badaj ąc kukurydz ęzauwa Ŝyła, Ŝe niektóre cechy dziedzicz ąsięniezgodnie z prawami Mendla.. Klonowanie - korzyści i zagrożenia 4..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt