Wymień i opisz czynniki rażenia broni jądrowejWymień rodzaje broni jądrowej, opis istotę jej działania.. Fala uderzeniowa: rozprzestrzenia się z prędkością naddźwiękową od środka wybuchu; zwykle bardzo wysokie ciśnienie, ale może też być falowo - raz wysokie, raz niskie .🎓 Wskaż natychmiastowe oraz późne czynniki rażenia broni jądrowej.. Punkt zerowy wybuchu jądrowego.. Opisz działanie broni biologicznej wirusowej, podaj środek tej broni.. Jest podstawowym parametrem broni jądrowej, stosowany jednak też do określaniaZobacz 2 odpowiedzi na pytanie: Jaki wpływ na organizm człowieka wywierają czynniki rażenia broni jądrowej ?Broń jądrowa Broń jądrowa od początku swego istnienia zajmowała ważne miejsce w arsenałach bojo-wych wielu państw.. Należy zwrócić przy tym .Czynniki rażenia broni jądrowej dzieli się zbiorczo na natychmiastowe (pojawiające się w ciągu 1 min po wybuchu) oraz późne.. Około 50% energiiCzynniki rażenia.. Awarie i katastrofy jądrowe na świecie Rozdział 3 Broń chemiczna 3.1.. Skutki wybuchu jądrowego są bowiem tysiące razy większe od skutków naj-większych nawet bomb burzących.. Rodzaje broni jądrowych: Zasady działania bomb atomowych: Skutki działania bomby atomowej => Fala uderzeniowa => Siła wybuchu => Czynniki rażenia => Skażenia: Choroba popromienna: RDS-220 Iwan, Car-Bomba:A) BROŃ JĄDROWA I JEJ RODZAJE Broń wykorzystująca energię wydzielaną podczas łańcuchowej reakcji rozpadu izotopów uranu 233U lub 235U, plutonu 239Pu lub 241Pu (broń atomowa) albo podczas syntezy jąder izotopów wodoru (broń termojądrowa o sile wybuchu znacznie większej niż broni atomowej); broń jądrowa może być użyta jako bomby lotnicze (atomowe lub termojądrowe), pociski .Broń masowego rażenia, broń masowej zagłady (BMR, BMZ) - współczesne środki walki przeznaczone do rażenia organizmów żywych i częściowo sprzętu bojowego na ogromną (masową - stąd nazwa) skalę, tzn. na wielkich obszarach.Stosowany jest skrótowiec: broń ABC (od pierwszych liter: atomowa, biologiczna, chemiczna) lub broń NBC (nuklearna, biologiczna, chemiczna).czynniki rażenia : 1. promieniowanie cieplne (do 35% Energii wybuchu) 2. fala uderzeniowa (sprzężona pod ciśnieniem 1000 000 atmosfer powietrze) (ok.50% Energii wybuchu) 3..

Wymień i scharakteryzuj czynniki rażenia bronią jądrową.

Promieniowanie przenikliwe-gamma(ok.5% Energii Wybuchu) 4. promieniotwórcze skażenie terenu (do 15% Energii wybuchu) 5. impuls elektromagnetyczny (ok 1 %) Dodawanie komentarzy zablokowane - Zgłoś nadużycieCzynniki rażenia bronią atomową: ~~~~~ 1)fala uderzeniowa(50% energii wybuchu) - tworzy się wysokie ciśnienie, rozchodzi się z prędkościa szybsza niż prędkość światła, niszczy wszystko co napotka na drodze.Czynnikami rażenia broni jądrowej są:-fala uderzeniowa-promieniowanie przenikliwe-promieniowanie cieplne .. ***daję naj*** opisz wybrane inicjatywy w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego podejmowane przez prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńsk.Broń jądrowa i jej czynniki rażenia Autor / Lily Dodano / 07.04.2011 Bronią jądrową nazywamy ogół technicznych środków walki wraz ze środkami jej przynoszenia, których rażące działanie opiera się na wykorzystaniu energii wewnątrzjądrowej, wyzwalającej się podczas reakcji jądrowych o charakterze wybuchowym.Regulacje prawne określa Ustawa o broni i amunicji z 21 maja 1999 roku, która określa przepisy dotyczące m.in.:2.. Oczyszczanie związków przez krystalizację - sposób przeprowadzania w laboratorium.. Przepisy dotyczące broni nuklearnej Rozdział 2 Broń radiologiczna 2.1.. Wymień i scharakteryzuj czynniki rażenia bronią jądrową..

Czynniki rażenia broni jądrowej 1.3.

Czynniki rażenia wybuchu .Broń masowego rażenia A) BROŃ JĄDROWA I JEJ RODZAJE Broń wykorzystująca energię wydzielaną podczas łańcuchowej reakcji rozpadu izotopów uranu 233U lub 235U, plutonu 239Pu lub 241Pu (broń atomowa) albo podczas syntezy jąder izotopów wodoru (broń termojądrowa o sile wybuchu znacznie większej niż broni atomowej); broń jądrowa może być użyta jako bomby lotnicze (atomowe lub .Publikacja składa się ze wstępu i sześciu merytorycznych rozdziałów, szczegółowo charakteryzujących poszczególne rodzaje broni masowego rażenia, a także elementy ochrony ludności przed czynnikami jej oddziaływania oraz zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego wobec tego typu zagrożeń.Spis treści Wstęp Rozdział 1 Broń jądrowa 1.1.. Do pierwszej kategorii zalicza się: błysk, falę uderzeniową, promieniowanie cieplne (kulę ognia i impuls cieplny), impuls elektromagnetyczny oraz promieniowanie przenikliwe.Wymień krutko opisz skutki czynników rażenia wybuchu jądrowego.. Mamy odpowiedzi na 234 657 pytan!. 19.Wymień i scharakteryzuj czynniki rażenia wybuchu jądrowego>> Proszę o mądre i poprawne odpowiedzi:))pozdro Colma Colma Czynniki rażące wybuchu jądrowego 1. .. Wymień typy bojowych środków trujących..

Wymień oznaki użycia broni biologicznej.

Do zasadniczych czynników rażenia towarzyszących wybuchowi jądrowemu zalicza się: a) falę uderzeniową, na której powstanie przypada około 50% energii wybuchu.. Rażące działanie broni jądrowej opiera się na wykorzystaniu 6.. BalcerowiczB, Strategia obronna państwa .Należy także pamiętać, że po zastosowaniu broni jądrowej i ustaniu jej natychmiastowych czynników rażenia (pojawiających się bezpośrednio po jej użyciu), największe zagrożenie życia ludzkiego stanowi skażenie radioaktywne, które można zminimalizować, jak najszybciej opuszczając teren skażony.. Do broni jądrowej zaliczamy wyposażone w ładunek jądrowy głowice różnych rakiet, torped, bomby lotnicze, pociski artyleryjskie, morskie bomby głębinowe, saperskie miny .Broń jądrowa - broń, której energia wybuchu pochodzi z przemian jądrowych, mogą to być reakcje łańcuchowego rozszczepienia jąder ciężkich pierwiastków (uranu i plutonu - tzw. broń atomowa) lub kombinacji reakcji rozszczepienia, jak i termojądrowej syntezy lekkich pierwiastków z wodoru - bomba wodorowa - o sile wybuchu znacznie większej od broni atomowej.Czynniki rażenia broni jądrowej: - fala uderzeniowa: cienka warstwa, w której następuje gwałtowny wzrost ciśnienia ośrodka, rozchodząca się szybciej niż dźwięk.Broń jądrowa - Czynniki rażenia : Czym jest broń jądrowa?.

Opisz działanie broni neutronowej.

Spis treści: 1. około godziny temu.. Rodzaje wybuchów jądrowych.. 11.Równoważnik trotylowy Autorki: PROMIENIOWANIE 13. masa trotylu (TNT), przy wybuchu której wydzieli się taka sama ilość energii, jak przy wybuchu danego ładunku.. Dzięki istnieniu .13.. Znajdz odpowiedz: zaloguj zarejestruj.. - Natychmiastowe czynniki rażenia broni jądrowej Pó - Pytania i odpowiedzi - EDB .. Na podstawie kodeksu Hammurabiego opisz funkcjonowanie społeczeństwa babilońskiego.. Wymień rodzaje broni jądrowej, opis istotę jej działania.Broń atomowa (broń A) - rodzaj broni masowego rażenia wykorzystującej wewnątrzjądrową energię wydzielaną podczas niekontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder ciężkich pierwiastków uranu i plutonu (bomba atomowa) lub reakcji termojądrowej syntezy lekkich pierwiastków z wodoru (bomba wodorowa) o sile wybuchu znacznie większej od broni atomowej.. Charakterystyka broni jądrowej 1.2.. Punkt zerowy wybuchu jądrowego.. Czynniki rażenia wybuchu jądrowego: *fala uderzeniowa *promieniowanie cieplne *promieniowanie przenikliwe *skażenie promieniotwórcze *impuls elektromagnetyczny Wyrażam zgodę na kopiowanie treści mojego streszczenia które wykonałam sama:) to tak dla jasności.Czynniki rażenia broni jądrowej: fala uderzeniowa; promieniowanie cieplne; promieniowanie przenikliwe; promieniotwórcze skażenie terenu; impuls elektromagnetyczny.. Charakterystyka broni radiologicznej 2.2.. Dla różnych eksplozji jądrowych różne czynniki mają różne znaczenie, ponieważ mechanizmy ich powstawania i rozprzestrzeniania się zależą od wielu warunków, z których za najważniejsze uznaje się energię eksplozji i wysokość ewentualnie głębokość miejsca detonacji.Czynniki rażenia broni nuklearnej 14. około godziny temu.. 5.Do broni masowego rażenia zaliczamy : broń jądrową, broń chemiczną broń biologiczną Bronią jądrową nazywamy środki walki, które wykorzystują energię jądrową..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt