Treść i zakres znaczeniowy wyrazu prezentacjaRozdanie kart pracy z ćwiczeniem dotyczącym różnego zakresu znaczeniowego wyrazów.Transcript Treść i zakres wyrazu Temat: Treść i zakres Wyrazu.. I tak zakres wyrazu drzewo - to zbiór wszystkich drzew (wszystkich gatunków), zakres wyrazu brzoza jest znacznie mniejszy od drzewa, gdyż obejmuje tylko pewien gatunek drzewa liściastego, mającego białą korę.. - TREŚĆ I ZAK.Zakres znaczeniowy wyrazu Wyraz zastępuje jakiś obiekt, jakąś rzecz ze świata rzeczywistego, na tym polega jego funkcja znaczeniowa .. W. DoroszewskiegoTreść wyrazu - zespół cech, na podstawie których potrafimy określić, co ten wyraz znaczy.. Wszystko bez zbędnej teorii!. Kryteria poprawności językowej 3.. Im szersza jest treść znaczeniowa wyrazu (dokładniejsze sprecyzowanie co mamy na myśli), tym mniej jest egzemplarzy przedmiotów tą nazwą objętych, czyli zakres .Każdy wyraz ma swoje znaczenie.. kartkówka z Elementów aktu mowy, Treści i zakresu znaczeniowy wyrazu, funkcje tekstów językowych- suma cech charakterystycznych przypisywanych klasie przedmiotów, do których odnosi się dany wyraz.. Np. wyraz brzoza ma zakres węższy, ale treść bogatszą od wyrazu drzewo czy roślina, które obejmują .Język polski - Treść i znaczenie wyrazu.. Norma językowa, błąd i podział błędów 2.. W momencie gdy zwężamy zakres wyrazu, jego treść jest coraz bogatsza, konkretniejsza co jest równoznaczne z tym, że coraz mniej przedmiotów może się do niego zakwalifikować.This quiz is incomplete!.

4 • Wyjaśnij pojęcie: zakres wyrazu.

TREŚĆ WYRAZU.. Przykładowo zakres wyrazu pies obejmuje wiele ras, m. : pudle, owczarki, natomiast zakres wyrazu labrador - tylko jedną rasę.. poleca77% Język polski .. Każdy wyraz ma też swój zakres użycia (→zakres znaczeniowy wyrazu).- zbiór przedmiotów, do których odnosi się daną nazwę.. Jest to suma charakterystycznych cech przedmiotów, które tym wyrazem nazywamy (ogół cech charakterystycznych, za pomocą których ten wyraz nazywamy, definiujemy), np.: ptak - zwierzę różni się od innych zwierząt stolica - nadrzędna wobec nazw indywidualnych: Warszawa, Paryż .Treść i zakres znaczeniowy wyrazu Podobne tematy.. Im szerszy zakres znaczeniowy wyrazu, tym jego treść jest uboższa, natomiast im węższy zakres - tym uboższa .Kartkówka z Elementy aktu mowy, Treść i zakres znaczeniowy wyrazu, funkcje tekstów językowych.. Utrwalając w pamięci treść i zakres danego słowa, nabywamy wiedzę, jaki obiekt jest zastępowany.Przykładowo zakres wyrazu pies obejmuje wiele ras, m. : pudle, owczarki, natomiast zakres wyrazu labrador - tylko jedną rasę.. • Podane wyrazy zastąp jednym o znaczeniu ogólnym: a) tango, walc, polonez- .określa zakres znaczeniowy i treść wyrazu, redaguje historyjkę, nazywa swoje stany emocjonalne, formułuje informację zwrotną..

Wyznaczają one możliwe zakresy jego zastosowania.

Pobierz.. anafora animizacja epifora epitet hiperbola metafora oksymoron onomatopeja personifikacja porównanie.. oznacza cechy będące stałymi elementami znaczenia (cechy właściwe danym przedmiotom czy zjawiskom, do których odnosi się konkretny wyraz).. I tak zakres wyrazu drzewo - to zestaw wszystkich drzew (wszystkich gatunków), zakres wyrazu brzoza jest znacząco mniejszy od drzewa, bo obejmuje tylko pewien gatunek drzewa liściastego, mającego białą korę.Zespół cech stanowiących stałe elementy wyrazu.. Podstawowe funkcje języka 4.Słownik języka polskiego PWN - znaczenie słów, ich pisownia, odmiana i pochodzenie, frazeologia, porady i ciekawostki językowe.. Nauka o języku - zagadnienia maturalne.. Materiał jest dostępny tylko dla nauczycieli, którzy mają uprawnienia do jego pobrania.Krótkie filmy, w których wyjaśniane są zagadnienia z zakresu języka polskiego (gramatyka i literatura).. wiadomości PRZYKŁAD zwierzę ssak pies „ organizm mający zdolność ruchu" „ zwierzę należące do gromady kręgowców, którego małe karmią się mlekiem matki" „ zwierzę domowe należące do rodziny canis familiaris , ssak"Treść i zakres znaczeniowy wyrazu Im zakres słowa jest szerszy, tym mniej dokładna jest jego treść..

Płaszczyzna leksykalna języka Znaczenie wyrazu to treść wyrazu.

Cele w języku ucznia: umiesz czytać ze zrozumieniem, opracowujesz pomoc do nauki, określasz zakres znaczeniowy i treść wyrazu, redagujesz historyjkę,treść znaczeniowa wyrazu «to, co wyraz znaczy» spis rzeczy, treści «spis rozdziałów lub artykułów umieszczony na początku albo na końcu książki lub czasopisma» Słownik języka polskiego pod red. Im szerszy zakres znaczeniowy wyrazu, tym jego treść jest uboższa, natomiast im węższy zakres - tym uboższa treść.. • Jest to suma charakterystycznych cech przedmiotu, które tym wyrazem nazywamy - definiujemy.. Treść wyrazu: ptak Jest to zwierzę, ale różni się od innych zwierząt .Czy wyraz samochód ma zwężony zakres i bogatszą treść?. Natomiast zakres znaczeniowy wyrazu obejmuje ogół przedmiotów, które dany wyraz nazywa.. Największe w Polsce wiarygodne źródło informacji poprawnościowych Wydawnictwa Naukowego PWN.Zakres wyrazu to zbiór wszystkich przedmiotów, osób lub zjawisk nazywanych tym wyrazem.. By je określić, posługujemy się terminami treść i zakres - pozwalają nam one ocenić, jaki jest dany element i czym różni się od innych, a także ile elementów znajduje się pod tą nazwą.. Podanie przykładów trzech wyrazów o coraz szerszym zakresie (róża, kwiat, roślina) 10..

Jaka jest zależność między treścią a zakresem wyrazu - podaj przykład.

Stosunek treści znaczeniowej wyrazu do jego zakresu jest odwrotnie proporcjonalny, tzn. im bogatsza jest treść wyrazu, tym węższy jego zakres, a im treść wyrazu uboższa, tym szerszy jest jego zakres.Treść znaczeniowa wyrazu to stałe elementy znaczenia wyrazu i jego możliwe zastosowania.. Im szersza jest treść znaczeniowa wyrazu, tym mniej jest egzemplarzy przedmiotów tą nazwą objętych, czyli zakres wyrazu maleje, i odwrotnie - im mniejsza jest treść wyrazu, tym większa jest liczba egzemplarzyTreść wyrazu to wszystko, co dany wyraz oznacza, określa, sygnalizuje.. Im zakres wyrazu jest węższy, tym jego treść jest bogatsza i odwrotnie im zakres wyrazu jest szerszy, tym jego treść uboższa.. Question 1Zakres znaczeniowy wyrazu polega na zachodzeniu ścisłego związku między zakresem a treścią wyrazu.. Odcinek 2. dodatnio np. braciszek etymologiczne (znaczenie pierwotne, nawiązuje do pochodzenia wyrazu) np. bydło - pierwotnie byt, stan, mieszkanie piłkarz mnożenie wyraz zwierzę ma najuboższą treść złożeniowe InwestbankZakres znaczeniowy - ogół przedmiotów nazwanych danym wyrazem, np. wyraz drzewo ma uboższą treść znaczeniową niż dąb, lecz szerszy zakres znaczeniowy (obejmuje swoim znaczeniem inne drzewa (brzoza, klon).. Uwaga!. czy miał ktoś już.. Jak widać, wyrazy, które mają bogatszą treść (brzoza), mają mniejszy zakres użycia i odwrotnie: wyrazy, które ma Utwórz wyrazy, które od podanych odróżnia mniejszy zakres, jednak bogatsza .8.. Treść wyrazu Treść wyrazu to zespół cech przedmiotów, zwierząt, ludzi itp. nazywanych przez ten wyraz, które pozwalają…wyrazem, np. wyraz „kwiat" ma uboższą treść znaczeniową niż „róża", lecz szerszy zakres znaczeniowy.. Przykład: wyraz drzewo ma uboższą treść znaczeniową niż wyraz dąb, ale zakres znaczeniowy słowa drzewo jest znacznie szerszy niż wyrazu dąb, bo obejmuje swoim znaczeniem .Treść i zakres znaczeniowy oraz barwa wyrazu to jego elementy składowe..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt